POL Magazine No.28 GEORGIA

1

www . polmagazine . com

2

المللے ‌ مجله فارسے زبان بین مجله پـــــــل،

3

www . polmagazine . com

4

المللے ‌ مجله فارسے زبان بین مجله پـــــــل،

5

www . polmagazine . com

ها بیاموزید! بهار، فصل گل و ‌ ها نگاه کنید و زیستن را از آن ‌ گویند به گل ‌ می هایی است که ‌ سبزه و رویش دوباره، از راه رسید. گل برفی یکی از اولین گل اند. این اصرار به رویش ‌ ها آب نشده ‌ وقتی که هنوز برف ،‌ روید ‌ در بهار می مجدد، واقعا بزرگترین درس است و هر چند سال هم که از عمرمان گذشته باشد، باز هم نویدبخش شروعی تازه است. کنیم. ‌ ما هم همقدم با بهار ، سال جدید دیگری را در کنار شما عزیزان آغاز می امیدواریم که مجله پُل همچنان بتواند بستری برای اعالم شکوفایی و مان، به بهترین نحو باشد. ‌ ابراز وجود هموطنان شایسته هر روزتان نوروز، نورورتان پیروز.

They say look at the flowers and learn how to live! Spring, the season of flowers, greenness and germination has arrived again. The Snowdrop is one of the first flowers that grows in spring, When the snow has not yet melted completely. This insistence on regrowth is truly the greatest lesson. It doesn't matter how many years have passed, it's still promising a new beginning. We are starting another new year with you, loved ones. We hope that the Pol Magazine will still be able to be a platform for prosperity announcement and introduction of our worthy compatriots, as well as it's possible. Happy Norouz.

6

المللے ‌ مجله فارسے زبان بین مجله پـــــــل،

6 16 18 22 24 26 28 30

مصاحبه اختصاصی پُل با گروه رستاک صومعه غاری تماشایی و عجیب Vardzia مصاحبه اختصاصی با بیتا وکیلی گزارشی از فشن شو لندن House of iKons مصاحبه اختصاصی با حمید سعیدی های فرسوده ‌ تاریخچه برند شورشی و خالق جین Diesel مصاحبه اختصاصی با کیانا آندروود برندی با ارائه زیبایی فوری Benefit جذابیت پنهان پشت رژلب قرمز با سمیرا الفت مصاحبه اختصاصی با شیرین ناصری DAC با پریسا اسدی در کلینیک Profhilo نگهداری و مراقبت از فرش ابریشم ‎ با نوید اکرادی معرفی Paris Hilton سازى صورت با ‌ جوان دکتر سارا قربانی

28

32

34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 56 58

POL CANADA Franchise Manager POL Canada Inc. 4388 Rue Saint-Denis, Suite 200 #165, Montreal, QC, Canada, H2J 2L1 +1 438 802 92 92 canada@polmagazine.com polcanada POL ENGLAND Franchise Manager POL England Derby Way Bury BL9 0NJ England +44 738 3720 270 uk@polmagazine.com polmagazineuk POL GEORGIA Franchise Manager POL Georgia 65 Shalva Nutsubidze St, Tbilisi 0186 +995 322 000 445 georgia@polmagazine.com polgeorgia_ POL QATAR Franchise Manager POL Qatar No. 96, Alsana St., Banihajar, Alrayan,Qatar +97 451 145 010 qatar@polmagazine.com polqatar

POL MAGAZINE CMO Nader Tehrani nader@polmagazine.com +90 552 580 13 68 Editor in chief & Art Director Ava Nazari ava@polmagazine.com Editorial Director & Author Sahar Zamani sahar@polmagazine.com

انتخاب عطر مناسب محصول جدید اپل

Video Editor Ali Sadeghi ali@polmagazine.com Seo Expert Hadi Khanahmadlou Social Media Manager Mahsid Farrokhi

Vision Pro تاریخچه برند Zippo های ماه در یک نگاه ‌ برترین Radio Javan Radio Javan Party دکوراسیون بهاری با واال بازیار مصاحبه اختصاصی با گوزلو ‌ بهاره قره بازی، نقشه گنج کودک با ریحانه سیگارچی گرایی ‌ کمال با دکتر عارفه یعقوبی سبک ژاپنی برای داشتن زندگی شاد ikigai داشتنی ‌ قانون جذب دروغ دوست با علیرضا خیرالهی زبان مادری با نیلوفر کشتیاری های جذاب برای طرفداران سفر ‌ فیلم کند ‌ غذاهایی که متابولیسم را نابود می Metabolism کارگاه پنیرشناسی benizkitchen

Author Sepideh Shafeghat, Parastoo Tavakoli

Graphic Designer Maryam Sharifi, Roya Movahed

60

POL USA Editor In Chief Pouyan Torabi pouyan@radiojavan.com Managing Editor Masih Ferdosian masih@radiojavan.com Behnam Parvin behnam@radiojavan.com Music Editor Araz Panahi araz@radiojavan.com Events Editor Poriya Moazzami poriya@radiojavan.com +1 888 735 28 26 www. radiojavan .com

62

64 66 69 70 72 74 76

polmagazine polmagazine polmagazine info@polmagazine.com www. polmagazine .com

7

www . polmagazine . com

کند و از ساقه اصلی ‌ ای است که از بن درخت شروع به رویش می ‌ رستاک به معنای شاخه رود. گروه رستاک نیز با ایجاد تغییرات در موسیقی ‌ کند و باال می ‌ تر رشد می ‌ درختخیلیسریع فولکلور، همیشه سعی دارد اثر جدیدی را تولید کند که بتواند از جغرافیای فرهنگی خود ها ارتباط برقرار کند. در واقع رستاک با ‌ خارج شود و با مخاطبان بیشتری از سایر فرهنگ حفظ موسیقی ‌ تصمیم جمعی از دانشجویان موسیقی و پژوهشگران جوان که دغدغه شکل گرفت. رستاک رسالت خود را احیای ۱۳۷۶ فولکلور (محلی) ایران را داشتند، در سال دهندگان آن همیشه دوست داشتند ‌ داند و تشکیل ‌ موسیقی اصیل اقوام ایرانی می گوید: ‌ اعضای گروه از طریق موسیقی، کار و زندگی کنند و از هنر لذت ببرند. رستاک می «اگر کسی موسیقی، سبک و تفکر رستاک را بشناسد و در کنار گروه باشد، عضوی از گروه سال، افرادی در ۲۶ شود». حاال بعد از گذشت حدود ‌ است و یک رستاکی محسوب می اند و یا به تازگی به این جمع اضافه ‌ های سال با آن کار کرده ‌ گروه رستاک هستند که سال شدند. مجله پُل در این مصاحبه اختصاصی با سیامک سپهری، فرزاد مرادی، بهزاد مرادی، دینا دوستی، مجید پوستی، اکبر اسماعیلی پور، سحر رشیدی و بهزاد پورنقی گفتگویی های این عزیزان باشید. ‌ کنیم تا خواننده صحبت ‌ شیرین داشته است. شما را دعوت می RASTAK GROUP

rastakgroup گروه رستاک مصاحبه اختصاصی پُل با

8

المللے ‌ مجله فارسے زبان بین مجله پـــــــل،

چرا نام «رستاک» را برای گروه خود انتخاب کردید؟ انتخاب نام رستاک برای گروه به پیشنهاد پدرم بود. فکر سیامک سپهری: کنم معنای این کلمه بسیار به آن چیزی که در مسیر کاری آرزوی ما بود، ‌ می ای از بن درخت است. در واقع از تنه ‌ نزدیک بوده است. رستاک به معنی شاخه کند و از ساقه اصلی درخت خیلی سریع اوج ‌ اصلی درخت شروع به رویش می ‌ رود. مسیری که ما دوست داشتیم طی کنیم و از ابتدا بر پایه ‌ گیرد و باال می ‌ می آن حرکت کردیم این بود که بتوانیم از ریشه و بن اصلی موسیقی کشورمان، هایی را پیدا کنیم. ‌ ها و ملودی ‌ چه موسیقی کالسیک و چه دستگاهی، سوژه شناسی خود به آن پر و بال دهیم و یک قطعه ‌ سپس با دانش، آ گاهی و زیبایی جدید بسازیم که برداشتی از یک سری انسان است که عاشقانه دور هم این کار دهند و درنهایت آرزو داشته باشیم و امیدوار باشیم که دیگران هم ‌ را انجام می اش را دوست داشته باشند و با ما همراه شوند. ‌ این جنس کار، تالش و نتیجه گیری گروه رستاک را برایمان تعریف کنید؟ ‌ داستان شکل شکل گرفت. سیامک و بهزاد ۱۳۷۴ ایده رستاک در واقع در سال فرزاد مرادی: (پورنقی) با هم در دوران خدمت سربازی دوست شدند. بعد هم سیامک در رشته موسیقی در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران قبول شد. در ادامه در یک فستیوال موسیقی فولکلور شرکت کردند، به موسیقی فولکور های این موسیقی را دیدند. سیامک همیشه ‌ مند شدند و پتانسیل ‌ عالقه دوست داشت یک گروه موسیقی تشکیل دهد که اعضای آن با استفاده از اشتراکات کاری خود که همان موسیقی است، از این طریق کار و زندگی کنند و از زندگی کاری و هنری خود لذت ببرند. ما سعی کردیم با استفاده از های موسیقی و هنر فولکلور تغییراتی در این موسیقی ایجاد کنیم و ‌ المان محصول جدیدی تولید کنیم که بتواند از جغرافیای فرهنگی خود خارج شود. ها ارتباط برقرار کند. ما ‌ همچنین بتواند با مخاطبان بیشتری از سایر فرهنگ مسیر جدیدی را در پیش گرفتیم که نقشه آن از پیش تعیین نشده بود. به تعریف شد که Experimental Music Group همین خاطر قالب گروه به شکل همان گروه تجربی است تا نقشه مسیر در طول راه شکل گیرد. در آن دوران دانان بیشتر به موسیقی کالسیک ایرانی بود و ژانرهای دیگری ‌ توجه موسیقی شد. در واقع چه ‌ هم فعال بودند؛ اما به موسیقی فولکلور کمتر پرداخته می دانان و هنرمندان و چه برای طرفداران موسیقی اقبال کمتری ‌ برای موسیقی گذرد. ‌ سال می ۲۶ داشت. از آن زمان نزدیک

گروه رستاک از چند نفر تشکیل شده است؟ از نظر من گروه رستاک از تمام اعضای موزیسین روی صحنه، دینا دوستی: تمام کسانی که پشت صحنه در کنار رستاک هستند و تمام مخاطبان رستاک شوند ما به کار خود ادامه دهیم تشکیل شده است. ما خیلی ‌ که باعث می گوییم: «اگر کسی موسیقی، استایل ‌ ها یک اصطالحی داریم که می ‌ وقت و تفکر رستاک را بشناسد و در کنار گروه باشد، عضوی از گروه و رستاکی بینم ‌ است». با این حال اگر از لحاظ موسیقایی بخواهم بگویم، اعضایی را می که از ابتدای کار خود با گروه تا به امروز همراه هستند و اعضایی هم بودند ای را همراه گروه بودند. این با توجه به نیازی است که گروه دارد ‌ که یک دوره و در هر دوره ممکن است متغیر باشد. با توجه به اینکه رستاک یک گروه تجربی است، از ابتدا کارش را با تجربه روی موسیقی مناطق شروع کرده و های مختلف با توجه به نیاز موسیقی آن منطقه، اعضا و نوازندگان ‌ در دوره نفر بودیم و امروز ۱۵ مختلفی داشته است. برای مثال یک دوره روی صحنه ای ساز سنتور و خیلی سازهای دیگر را امتحان ‌ نفر هستیم و یا دوره ۹ الی ۸ ای است که از صدا دهی گروه در آن زمان انتظار ‌ کردیم. این با توجه به خواسته داریم. همینطور نوازندگان مهمان بسیاری تا به امروز داشتیم که با توجه به موسیقی مناطق مختلف تغییر کرده است. بنابراین یک چیز ثابت نیست و در هر زمان و همیشه با توجه به نیاز گروه ممکن است تغییر کند.

9

www . polmagazine . com

در چه مدت زمانی اعضای گروه دور هم جمع شدند و رستاک متولد شد؟ ایده شکل گرفت تا اعضا برای ۱۳۷۴ ای که در سال ‌ از لحظه فرزاد مرادی: سال طول کشید تا آن هسته ۵ ً های مختلف جذب گروه شدند، تقریبا ‌ پروژه اصلی شکل گیرد. اگر بخواهم از آن هسته اصلی نام ببرم که البته در حال حاضر بعضی از دوستان از گروه جدا شدند و بعضی از دوستان هنوز حضور دارند: «بهزاد پورنقی»، «سیامک سپهری»، «مجید پوستی»، «رضا عابدیان»، نیا» و سرکار خانم «لیال مرآت» که مدیر هنری ‌ «مهرداد نهایی»، «ناصر آریایی گروه بودند و البته خودم. بعد از آن هم دوستان دیگری به گروه اضافه شدند که خیلی خوشحالم چون االن در جمعی که در ترکیه ساکن هستیم، بعد از های سال با ما کار کردند ‌ سال دوستانی در گروه هستند که سال ۲۶ گذشت و تجربه با هم بودن و با هم تجربه کردن را داشتیم. جمعی که االن هستیم «سیامک سپهری»، «بهزاد پورنقی»، «مجید پوستی»، «اکبر اسماعیلی پور»، های سال با رستاک هستیم و ‌ برادرم «بهزاد مرادی» و «دینا دوستی». ما سال شود که دوست دیگری به جمع ما اضافه شدند: سرکار ‌ البته دو سال و نیم می های سال ‌ خانم «سحر رشیدی» نوازنده قانون. امیدوارم بتوانیم با هم سال کارهای خیلی خوب موسیقایی انجام دهیم. گیرد؟ ‌ کدام سازها و آالت موسیقی در گروه رستاک مورد استفاده قرار می شود، چه در ‌ تنوع سازهایی که در گروه رستاک استفاده می مجید پوستی: ها و چه در اجراهای زنده، خیلی زیاد است. دلیلش هم این است که ‌ ضبط کند. ‌ گروه رستاک از مناطق مختلف ایران قطعاتی را انتخاب، اجرا و تنظیم می هر کدام از این مناطق سازهای مربوط به خود را دارند که ما هم سعی کردیم از این سازها در تنظیم و اجرای قطعات استفاده کنیم. اگر بخواهم از این سازها ای: دف، ضرب فلزی، دهل، دسرکوتن، دایره، ‌ نام ببرم؛ در بخش سازهای کوبه شود، دهلک که مربوط ‌ نقاره آذری، تشت که مربوط به موسیقی مازندران می شود، کوزه یا اودو، دمام و داربوکا. سازهایی که ‌ به موسیقی بلوچستان می نوازند مثل سرنا، باالبان، لبک دوزله، قوشمه که مربوط به ‌ سایر دوستان می شود، نی انبان و نی جفتی که مربوط به موسیقی جنوب ‌ موسیقی خراسان می شود. سازهای زهی مضرابی مثل تار، سه تار، دوتار، تنبور، باغالما، ‌ ایران می شود و همچنین قانون. سازهای ‌ عود، قوپوز که مربوط به موسیقی آذری می ای هم کمانچه و قیچک که قیچک مربوط به موسیقی بلوچستان ‌ زهی آرشه ها بخشی از سازهایی است که در قطعات گروه رستاک تا االن ‌ شود. این ‌ می کنیم. ‌ استفاده شده و همچنین در اجراهای زنده رستاک استفاده می

اید؟ ‌ تا به حال در کدام شهرهای ایران و کشورها اجرا داشته رستاک در بخش اصلی کارش که اجرای کنسرت بوده، در داخل فرزاد مرادی: توانم بگویم در اکثر شهرهای ‌ ایران اجراهای زیادی داشته است. تقریبا می ایران که امکان اجرا در آن وجود داشت، ما کنسرت اجرا کردیم و همواره مردم نظیرشان ما را حمایت کردند، سبب دلگرمی ما بودند و باعث ‌ با استقبال بی شدند که با انرژی بیشتر و حال خوب بتوانیم به راه خود ادامه دهیم. اجراهای شود: اجرای ‌ المللی ما در خارج از ایران تقریبا به سه بخش تقسیم می ‌ بین ها و اجرای خاصی که از گروه رستاک دعوت کنند تا در ‌ کنسرت، فستیوال قالب اجرای زنده، اجرای تلویزیونی یا رادیویی داشته باشد یا برای یک اجرای Metropolitan خاص در مکان خاصی حضور یابد. مانند اجرایی که در موزه ها گروه رستاک را ‌ داشتیم که برای رونمایی از یک کتاب شاهنامه بود و آن ها به جز قاره آفریقا برنامه اجرا کردیم و در ‌ انتخاب کردند. ما تقریبا در تمام قاره اکثر کشورهای اروپایی در قالب تور یا فستیوال حضور داشتیم. در کشورهای اطراف ایران مثل ترکیه، عراق، عمان، روسیه، گرجستان، قزاقستان، بالروس و کشورهای دور هم مانند آمریکا، کانادا، استرالیا، شیلی، چین، ژاپن، مالزی، بنگالدش و هند اجراهای زیادی داشتیم که واقعا خاطره انگیز بوده است. انگیز بوده؛ زیرا با مخاطبان خارجی برخورد ‌ در کل این اجراها برای ما هیجان های مختلفی داشتند. همین باعث شد تا بتوانیم ‌ ها و ایده ‌ داشتیم که سلیقه مان را رشد دهیم و به سمت و سویی ببریم که رستاک دنبالش بوده؛ ‌ موسیقی کنیم. ‌ یعنی ارتباط با مخاطبان بیشتر در خارج از فرهنگ موسیقی که کار می آیا گروه رستاک برای همیشه از ایران رفته است؟ کنیم و همچنین ‌ با توجه به اینکه ما از تجربه کردن استقبال می دینا دوستی: نیازی که گروه در آن زمان داشته است، از نظر من مهاجرت رستاک یکی از بزرگترین تصمیمات و تجربیاتش تا امروز بوده است. در آن زمان برای اینکه تر از ‌ بخواهیم به کار خود ادامه دهیم، رستاک را نگه داریم و شاید قوی همیشه به فعالیت خود ادامه دهیم، تصمیم گرفتیم این کار را انجام دهیم. درباره اینکه آیا این اتفاق همیشگی است یا نه، باید بگویم انتهای جوابش ای، ممکن است ‌ باز است. همانطور که گفتم با توجه به نیاز گروه در هر دوره هر تصمیمی بگیریم یا اتفاق دیگری را بخواهیم تجربه کنیم. در حال حاضر در استانبولهستیم.

10

المللے ‌ مجله فارسے زبان بین مجله پـــــــل،

داند؟ ‌ گرا» می ‌ آیا رستاک خود را یک گروه «تجربه گروه رستاک به زعم من، یک گروه تجربی و در عین حال سیامک سپهری: ها سعی ‌ کنیم و خیلی وقت ‌ کارگاهی-تجربی است. به این معنا که ما تجربه می اش را ندیدیم، راه جدیدی برای ‌ کنیم با آزمون و خطای آنچه از قبل نمونه ‌ می خودمان بسازیم. البته منظورم کاری نیست که هیچوقت در دنیای ما اتفاق های زیادی وجود دارد که مجبوریم با ‌ نیفتاده است؛ اما خب، برای ما چالش ها روبرو شویم. یک گروه کارگاهی به این معناست ‌ تجربه کردن با بسیاری از آن شود، ‌ گیری اثری که دارد خلق می ‌ کنند روی روند شکل ‌ که در آن همه سعی می دهیم. ‌ اثر بگذارند؛ بنابراین ما با این دو مولفه تمام آثار خود را شکل می روند ساخت و انتشار نخستین آلبوم گروه رستاک چگونه طی شد؟ های کهن» آماده کردیم که ‌ ما یک مجموعه به نام «رنگواره فرزاد مرادی: منتشر شد. البته به صورت صوتی و ۱۳۸۶ اولین آلبوم رستاک بود و در سال های تسبیح، به هم وصل شده بودند و با ‌ اپیزود بود که مثل دانه ۱۲ شامل کرد تا به نقطه ‌ یک آغاز مشخص، از موسیقی مناطق مختلف ایران گذری می رسید. این یک مجموعه به هم پیوسته و یک ساعته بود که هم ‌ پایانی می برای کنسرت آماده شد و هم ضبطش انجام شد. در واقع اولین آلبوم گروه رستاک بود که با توجه به صوتی بودنش و اینکه مخاطب هدفش، مخاطبان تخصصی موسیقی بودند، نسبت به آلبوم بعدی فروش کمتری داشت. با این حال تجربیاتی که از این مجموعه به دست آوردیم، در کنار اجراهایی که هایی ‌ در خارج از ایران داشتیم و با مخاطب خارجی برخورد کردیم، ما را به ایده نزدیک کرد که باعث شد آلبوم «همه اقوام من» را شروع کنیم. این آلبوم تصویری که گروه رستاک را به شهرت رساند و نقطه عطف گروه بود، در تیراژ ۲۰۰ های اول نزدیک به یک میلیون و ‌ هزار نسخه و در همان سال ۳۰۰ اولش هزار نسخه فروش داشت.

ها و تحقیقاتی که رستاک انجام داده برایمان بگویید؟ ‌ از تجربیاتپژوهش شود، کمی متفاوت ‌ پژوهش یا تحقیقی که در رستاک انجام می بهزاد مرادی: کننده آن یعنی سیامک، از کار ‌ است. البته که کار رستاک هم توسط شروع پژوهش دانشجویی شروع شد. بعد هم هر کدام از ما که موسیقی منطقه یا سازی را دوست داشتیم و عالقمند بودیم، تا جایی که شد سعی کردیم اطالعات درستی به دست آوریم. البته پژوهشگران بزرگی در زمینه موسیقی اند و نتایجش را منتشر کردند. برای همین این بخش ‌ هاکار کرده ‌ داریم که سال کمی در رستاک متفاوت است. آنچه برای ما اهمیت دارد، شناخت درست از موسیقی یک منطقه و همچنین درست اجرا کردن قطعات موسیقی است. اینکه ما بخواهیم این کار را انجام دهیم و بعد اطالعاتی که به دست آوردیم را منتشر کنیم یا در اختیار بقیه بگذاریم، کمی برایمان متفاوت است. در نتیجه کنیم هم از زحمات پژوهشگران موسیقی نواحی مختلف ایران ‌ سعی می ها ‌ استفاده کنیم و هم خودمان تا جایی که الزم است، از هنرمندان، موزیسین توانیم ‌ و اساتید موسیقی کمک بگیریم و اطالعات بدست آوریم. اینگونه می تری داشته باشیم. ‌ هنگام بازخوانی قطعه، اجرای درست

دانید؟ ‌ ترین اجرای خود را کدام می ‌ شاخص در پاسخ به این سوال همیشه یک جواب خیلی درست و مجید پوستی: ترین اجرای ما اجرای بعدی است. با ‌ رایج وجود دارد؛ آن هم این که شاخص این حال اگر بخواهم به خاطراتم رجوع کنم، شاید یک چیز شخصی باشد و ام بگویم؛ نه اینکه حاال چه تاثیری در روند رستاک ‌ توانم از زاویه شخصی ‌ می داشته است، اولین اجرای گروه رستاک در فرهنگسرای ابن سینا در تهران، انگیزی است. در حقیقت اولین باری بود که این ‌ برای من خیلی اجرای خاطره ها وجود ‌ بردیم و خیلی پرسش ‌ شکل از موسیقی را داشتیم به روی صحنه می های ‌ ها اتفاق افتاد و در کنار ملیت ‌ داشت. بعد از آن اجراهایی که در جشنواره مختلف اجرا کردیم هم جزو اجراهای جذاب ما بوده است. مانند اجراهایی که مالزی داشتیم. Rain Forest پارسال در جشنواره قزاقستان و

11

www . polmagazine . com

کجا بود که رستاک به شهرت و محبوبیت رسید؟ کنم بعد از انتشار آلبوم «همه اقوام من» که به ‌ فکر می سیامک سپهری: شکل صوتی و تصویری منتشر شد. خب، یکدفعه جایگاه رستاک به لحاظ که این آلبوم منتشر شود، ۱۳۸۸ تا ۱۳۷۶ شهرت تغییر کرد. ما از حدود سال کردیم. طبعا بسیاری از اعضا خودشان جداگانه ‌ در ژانرهای مختلف فعالیت می کردیم؛ مثال روی ترکیب ‌ کردند و از یک زمانی به شکل متمرکز کار می ‌ فعالیت می موسیقی الکترونیک و موسیقی فولکلور ایران و در مقاطعی به شکل خیلی با ۱۳۸۰ ها جریان داشت؛ اما از سال ‌ خاص روی موسیقی سنتی. همه این در موسیقی محلی کار کردیم. وقتی در ‌ تمرکز روی موسیقی و پیدا کردن سوژه آلبوم با نگاه و رویکردی متفاوت از طرف اعضای رستاک منتشر ۱۳۸۸ سال آمد که اتفاقی باشد و یکدفعه جایگاه رستاک به لحاظ شهرت ‌ شد، به نظر می تغییر کرد. در صورتی که آن تثبیت به نحوی در آلبوم «سورنای نوروز» رخ داد که در ادامه مجموعه «همه اقوام من» بود و تقریبا به همان اندازه جلب توجه کنم. ‌ کرد. من بابتش خوشحالم و بسیار افتخار می

المللی و ارتباط با مخاطبینش چه تغییراتی کرد؟ ‌ رستاک برای فعالیت بین همیشه در حال Experimental رستاک به عنوان یک گروه بهزاد پورنقی: المللی، شاید شکل ‌ های بین ‌ تغییر بوده است. البته در رابطه با فعالیت تغییراتش عوض شده باشد؛ اما همانطور که در ابتدا و به قول فرزاد فکر کردیم موسیقی یک منطقه باید از مرزهای جغرافیایی آن منطقه بیرون آید. ‌ می کنم فاز بعدی این ‌ افتاد؛ اما فکر می ‌ این قبال در سطح داخل ایران اتفاق می باشد که این اتفاق در سطح دنیا رخ دهد و از مرزهای جغرافیای ایران خارج آید. ‌ توان گفت نوع تغییر آن به چشم می ‌ شود. این جزو چیزهایی بوده که می همچنین همکاری با هنرمندان نیز همیشه برای رستاک در اولویت بوده و با اساتید دیگر نیز کار کردیم. این موضوع هم سطحش کمی متفاوت شده و در المللی در حال رخ دادن است. ‌ سطح بین تا به امروز چند آلبوم و قطعه از گروه رستاک به بازار عرضه شده است؟ و به صورت ۱۳۸۶ های کهن» در سال ‌ ه ‌ های رستاک با «رنگوار ‌ آلبوم فرزاد مرادی: منتشر ۱۳۸۹ صوتی شروع شد. آلبوم بعدی «همه اقوام من» بود که در سال منتشر شد. ۱۳۹۲ کردیم. آلبوم «سرنای نوروز» که همزمان با عید نوروز سال آلبوم «میان خورشیدهای همیشه» که انتشارش همزمان با شب یلدا در بود. مجددا به مناسبت بهار مجموعه دیگری را به نام آلبوم «بهار» ۱۳۹۵ سال منتشر شد. بعد از این پنج آلبوم، یک پروژه را ۱۳۹۷ آماده کردیم که در سال مرز» شروع کردیم که به صورت صوتی آثارش منتشر شد. ‌ به نام «در خانه بی همچنین شش قطعه از این پروژه به صورت تک آهنگ انجام و منتشر شد که موسیقی کشورهای همسایه ایران مثل افغانستان، آذربایجان، ترکیه، عراق و دهیم. آلبوم ‌ ارمنستان بود. این پروژه همچنان ادامه دارد و آن را گسترش می منتشر شد. البته این کار در ۱۴۰۰ بعدی «با رستاک برقص» بود که در سال های رستاک منتشر شد. بعد از اینکه به ترکیه ‌ ترکیه و در یوتیوب و بقیه پلتفرم هایی را هم منتشر کردیم؛ مثل قطعه «تهنا» که بر اساس ‌ آمدیم، تک آهنگ موسیقی بختیاری بود و همچنین «فریاد اتحاد» و «آسمان کبود». بعد هم تصمیم گرفتیم آثار برگزیده رستاک را در قالب دو آلبوم صوتی منتشر کنیم منتشر شد و در Essentials های رستاک» ‌ که بخش اول آن به اسم «برگزیده حال حاضر هم چند قطعه جدید برای آلبوم آینده گروه آماده و ضبط شده که مندان قرار گیرد. ‌ امیدواریم به زودی این پروژه به اتمام برسد و در اختیار عالقه

بزرگترین حامی گروه رستاک کیست؟ در واقع رستاک از دل خانواده سیامک بیرون آمده و خود او بهزاد مرادی: هاست با انرژی و زمان عجیبی که برای رستاک گذاشته، باعث این اتفاق ‌ سال خوب شده که ما بتوانیم کنار هم کار کنیم. توانایی سیامک در مدیریت کردن ها ‌ همه چیز، پدرش آقای سپهری عزیز که اسم رستاک را انتخاب کردند و سال ما را حمایت کردند تا بتوانیم کار کنیم و همچنین مادرش خانم فربود عزیز توانم فقط ‌ شان را کنار خود حس کردیم. من می ‌ که همیشه لطف و مهربانی از تجربه زندگی در رستاک بگویم که به لطف زحمات خانواده سپهری بوده و هنوز هم همینطور است. ما در واقع االن یک خانواده شدیم؛ ولی در کل همیشه این خانواده، از جمله خاطره عزیز خواهر سیامک و بهزاد عزیز، حضور داشتند. رستاک با حضور این عزیزان معنی داشته و فضایی ایجاد شده برای اینکه من و همه دوستانم در رستاک بتوانیم موسیقی کار کنیم و تجربه انجام کاری که دوست داریم را در کنار هم داشته باشیم. من همیشه از سیامک و خانواده عزیزش بابت این فضا و امکانی که باعث آن شدند تا ما بتوانیم در زندگی خود تجربه کنیم ممنونم.

12

المللے ‌ مجله فارسے زبان بین مجله پـــــــل،

روند تولید یک قطعه و آلبوم چگونه است؟ انگیز و ‌ سازی هر قطعه یا آلبوم جدید همزمان هیجان ‌ آماده بهزاد مرادی: شود. سپس باید ‌ پیچیده است. فرآیند اغلب از انتخاب سوژه شروع می نسبت به آن قطعه و موسیقی شناخت بیشتری پیدا کنیم و به تنظیم شود. این فرآیند اغلب ‌ قطعه بپردازیم که به سرپرستی سیامک انجام می شود. سپس سیامک ‌ ها آغاز می ‌ با گردهمایی اعضای گروه و اشتراک ایده گیرد که صدای نهایی گروه برای قطعه چگونه باشد. در این مرحله ‌ تصمیم می کنیم تا حد امکان در زمینه شعر، سازهای مورد استفاده، لحن ‌ ما سعی می و لهجه، به موسیقی منطقه مورد نظر نزدیک بشویم و به ترکیبی برسیم از شود ‌ مان با اصل آن موسیقی. سپس کار ضبط می ‌ های ‌ تنظیم رستاک و ایده که مجید با همکاری سیامک و بهزاد پورنقی، زحمت آن را بر عهده دارند. یکی توانیم ضبط کنیم ‌ انگیز برای ما، زمانی است که خودمان می ‌ از لحظاتهیجان ای همراه با سیامک، قطعه را میکس و مستر ‌ و مجید با دقت زیاد و حرفه کند تا برای انتشار آماده شود. ‌ می هایی دارد؟ ‌ به نظرتان کار گروهی چه چالش کنم کار گروهی یک چالش بزرگ است؛ چه در ‌ فکر می سیامک سپهری: های غیرکاری. روابط انسانی و مدیریت ‌ های کاری و چه در محیط ‌ محیط ها بسیار پیچیده است و این پیچیدگی به دلیل تنوع عالیق، منافع و ‌ آن ها، عالیق ‌ آید. هر فرد دچار منیت ‌ های شخصی هر فرد به وجود می ‌ پیچیدگی اش است که این مسائل، کار را برای مدیریت ‌ هایی در زندگی ‌ و پیچیدگی گیرند که ‌ ها یاد می ‌ کند. با این حال به نظرم درنهایت آدم ‌ تر می ‌ روابط سخت بتوانند با یکدیگر زندگی کنند. وقتی هدف مشترکی وجود داشته باشد که ها فراتر رفته و برای همه افراد خیر باشد، این امکان وجود دارد ‌ از خودخواهی که بتوانیم با همکاری و همدلی کار کنیم و به رشد برسیم. این مسیر پیچیده تواند بسیار زیبا و ‌ اش می ‌ است و ممکن است بسیار سخت باشد؛ اما نتیجه رسیم، انرژی و ‌ شویم و به آن می ‌ فراتر از انتظار باشد. وقتی به هدفی نزدیک می گیریم، بسیار قدرتمند و غنی ‌ احساسی که از داشتن دوستان و همکاران می است و به سختی قابل توصیف است.

های مسیر خود از روز اول تا به امروز برایمان بگویید. ‌ ها و سختی ‌ از چالش های هنری در ایران، از جمله ‌ طبیعی است که مانند خیلی از گروه فرزاد مرادی: باشیم. این ‌ رو شده ‌ های زیادی روبه ‌ ها، با محدودیت ‌ موسیقی و دیگر رشته توانند از نظر امکانات زیرساختی، نگاه فرهنگی و مذهبی ‌ ها می ‌ محدودیت شوند، متفاوت ‌ هایی که توسط مسئولین ایجاد می ‌ مردم و گاهی محدودیت باشند. به عنوان یک گروه مستقل، ما هیچ حمایت مالی از جایی نداریم و توانند شامل مسائل مالی، ‌ شویم. این مشکالت می ‌ با مشکالتی مواجه می های هنری، امکانات فنی و تجهیزات، ‌ تامین امکانات الزم برای اجرای فعالیت تبلیغات و بازاریابی و موارد مرتبط با تولید و ارائه اثرهای هنری باشد. به هر هر گروه هنری است و ما ‌ ها قسمتی از تجربه ‌ ها و محدودیت ‌ حال این چالش نیز توانستیم با آگاهی از این مسائل و با استفاده از تجربیات خود و دیگران، های هنری و رسیدن به اهدافمان تالش کنیم. به خاطر ‌ برای پیشبرد فعالیت گرایانه گروه و عدم وجود یک نقشه راه مشخص قبلی، ما از نظر ‌ ساختار تجربه های زیادی روبرو شدیم. خیلی از مواقع مسیر را با سعی و خطا ‌ فنی با چالش کردیم. ‌ مشخص و تجربه می سال پیش، دسترسی ما به آرشیو و منابع ۲۶ برای مثال در ابتدای کار و حدود های پژوهشی اعتماد به نفس ‌ محدود بود و در تحقیقات میدانی و فعالیت نداشتیم؛ زیرا رستاک هنوز به اندازه کافی شناخته نشده بود. این باعث شد که کار کردن بسیار دشوار باشد؛ اما پس از مدتی با تثبیت اعتماد مردم ‌ می های ‌ بومی و اساتید به رستاک، بسیاری به ما کمک کردند و به عنوان پشتیبان گروه به ما پیوستند و ما را راهنمایی کردند. در طول زمان تغییرات در ترکیب گروه، از جمله رفتن برخی اعضا، ورود افراد جدید و رسیدن به هماهنگی بر و دشوار بود. مقایسه کارهای ما با کارهای قبلی و نیاز به ‌ و هارمونی، زمان ‌ بزرگی بود. دوره ‌ ایجاد فکرهای جدید در کنار حفظ خط مشی رستاک، چالش ها ‌ ترین زمان برای ما بود؛ زیرا بسیاری از شغل ‌ شک سخت ‌ پاندمی کرونا، بی های هنری از بین رفتند، به ویژه در صنعت ‌ فروپاشیدند و بسیاری از گروه ها ‌ ها وابسته بودیم. این باعث شد برخی از کنسرت ‌ موسیقی که به کنسرت مان تامین نشود که واقعا دورانی سخت بود. با این حال ما ‌ لغو شود و بودجه ای بودن گروه خود در این شرایط، به سالمت عبور کردیم. تصمیم ‌ با حفظ حرفه به ترک محیط خود و کار در جای دیگر از دنیا، یک چالش بزرگ بود. اینکه هفت یا هشت نفر از اعضای گروه با هم تصمیم گرفتند در یک کشور غریبه کار کنند نظیر بود. به طور کلی ‌ و از عزیزان خود در کشور خودشان دور شوند، واقعا بی های زیادی است که با آن مواجه شدیم؛ اما این ‌ این فقط یک اشاره به چالش مواجهات ما را به مسیری ارزشمند برای رشد و پیشرفت هدایت کرد.

13

www . polmagazine . com

هایی باید داشته باشد و از ‌ از نظر شما یک گروه موسیقی خوب چه ویژگی چه استانداردهایی پیروی کند؟ اگر بخواهم درباره یک گروه موسیقی خوب صحبت کنم، مجید پوستی: های مختلف ‌ های خودم اشاره کنم. با توجه به تجربیاتم، گروه ‌ باید به تجربه های زندگی ‌ موسیقی که در ایران دیدم و با در نظر گرفتن اینکه بیشترین سال وار ‌ توانم خیلی خودشیفته ‌ موسیقیایی من در کنار گروه رستاک بوده، می ها ‌ بگویم رستاک یک گروه موسیقی خوب است. اگر بخواهم درمورد ویژگی توانم به ‌ هایی که یک گروه موسیقی خوب دارد صحبت کنم، می ‌ و شاخصه های شخصی اشاره کنم. درواقع این سوال نیازمند پاسخی عمیق است ‌ تجربه تواند جواب دهد. وقتی اعضای یک گروه احساس کنند برای ‌ که سیامک می دارند و این هدف تک تک اعضا باشد. همچنین ‌ هدفی مشترک گام برمی هایی که انجام ‌ کند و پروژه ‌ کمک کنند تا گروه چه به لحاظ آثاری که منتشر می دهد، یکدیگر را حمایت ‌ دهد، چه به لحاظ اتفاقاتی که در درون گروه رخ می ‌ می کنند و عشق و عالقه میان اعضا جاری شود. در گروه رستاک هم یک نظم الزم و کافی وجود دارد که هر گروه و تیمی به آن احتیاج دارد. این نظم همراه با هایی که به ویژه توسط سیامک و آقای سپهری (پدر سیامک سپهری) ‌ حمایت های آن تاثیرگذار بوده است. ‌ دهی گروه و استمرار فعالیت ‌ ارائه شده، در شکل های سیامک و آقای سپهری آشنا شدم و ‌ از سوی دیگر با تفکرات و حمایت کند. همچنین ‌ فهمیدم معنی این نگاه و حمایت چیست و چطور دارد کار می کند و ‌ کند، بین روابط انسانی تعادل برقرار می ‌ ها را رعایت می ‌ گروهرستاکاندازه ها ‌ در آن نظم جاری است. حتی مالحظاتی که برای انتخاب آثار و مدیریت پروژه گیرند که ‌ شود و رفته رفته همه اعضا یاد می ‌ ها مراقبت می ‌ افتد، از آن ‌ اتفاق می مراقب این فرزند، نهال و جوان باشند. طرفداران رستاک بیشتر از چه گروه سنی و قشری هستند؟ کردیم، ممکن بود ‌ اگر چند سال پیش این سوال را مطرح می سحر رشیدی: بگوییم که قشر میانسال و به اصطالح بزرگسال، تمایل بیشتری به گوش دادن به موسیقی محلی دارند؛ اما االن با توجه به گرایشی که موسیقی غربی های ‌ با استفاده از ملودی Jazz و سبک New Age مانند سبک الکترونیک، توان با اطمینان گفت که جوانان به طرز قابل ‌ شرقی در کارهای خود دارند، می توانم ‌ کنند. می ‌ تر و با عالقه بیشتری این سبک را دنبال می ‌ توجهی جدی سال واقعا طرفداران ۳۵ تا ۲۰ سنی ‌ بگویم که در حال حاضر، قشر جوان و رده کنند. ‌ رستاک هستند و با عالقه بیشتری این سبک موسیقی را دنبال می

های فعالیت به صورت گروهی و انفرادی بگویید. ‌ ها و سختی ‌ از مزیت های ‌ ها و لذت ‌ ها، زیبایی ‌ درواقع هر دو شیوه دشواری سیامک سپهری: های زیادی وجود دارد که اغلب ‌ خاص خودشان را دارند. در کار گروهی، چالش به دلیل پیچیدگی روابط انسانی، نگاه به یک موضوع و تجربه مواجهه با آید. با این حال ‌ شوند، به وجود می ‌ مسائلی که در زندگی روزمره تجربه نمی تواند ‌ توانند بسیار زیبا و ارزشمند باشند؛ زیرا هر اتفاقی می ‌ ها می ‌ این مواجهه در جمع قدرت بیشتری پیدا کند. البته ممکن است بسیار مخرب و فشارآور شود، از بسیاری ‌ نیز باشد. در عین حال وقتی کار به صورت انفرادی انجام می شود و بدین معنا نیست که همه ‌ ها دوری می ‌ ها و دشواری ‌ از مواجهه دهید. بعضی اوقات ممکن است ‌ های کار گروهی را از دست می ‌ زیبایی های کار گروهی را نتوانید تجربه کنید؛ اما از طرف دیگر از بسیاری از ‌ لذت شوید. در نهایت انتخاب شیوه کاری ‌ ها نیز خارج می ‌ مشکالت و چالش بسیار به سلیقه، منش و خصوصیات شخصی انسان بستگی دارد. هر فرد بر اساس تجربیات و مراحل زندگی خود، ترجیحات خاص خود را دارد و این شود. ‌ مسیر کاری و لذت می ‌ کننده ‌ ترجیحاتتعیین

آیا پیش آمده است که کسی از گروه جدا شود و به طور مستقل کار کند؟ بله، درمورد گروه رستاک نیز این اتفاق افتاده است. مانند سیامک سپهری: کنند و از اعضایی ‌ ها کار می ‌ های دیگر که با همین ویژگی ‌ بسیاری از گروه ای، مشکالت ‌ اند که در مراحل مختلف مانند اختالفات سلیقه ‌ تشکیل شده اند دیگر با هم همکاری ‌ کاری یا تغییراتی که در زندگیشان ر خ داده، مجبور شده اند به صورت مستقل یا با ‌ نکنند. احتماال بعضی از این افراد ترجیح داده های دیگر همکاری کنند. ‌ گروه ترین دلیل موفقیت و ماندگاری گروه رستاک در ‌ کنید اصلی ‌ فکر می صنعت موسیقی چه بوده است؟ ماندگاری یک گروه به عوامل داخلی و خارجی زیادی وابسته بهزاد پورنقی: است. در مورد گروه رستاک نیز نظم داخلی، از جمله نظم کاری و نظم مالی، بزرگترین دلیل ماندگاری آن است.

14

المللے ‌ مجله فارسے زبان بین مجله پـــــــل،

خود اعضای گروه کدام کار را بیشتر از همه دوست دارند؟ چرا؟ قطعاتی که از کارهایمان دوست دارم، بسیار زیاد هستند؛ اما سحر رشیدی: شوم ‌ زده می ‌ ها را نام ببرم که همیشه موقع اجرا، هیجان ‌ اگر بخواهم یکی از آن برم، قطعه «سوزله» است. ‌ و همچنین در تمرینات از نواختن آن لذت می مخصوصا با تنظیمی که االن برای کنسرت شب یلدای استانبول انجام دادیم، آورد. این ‌ این قطعه واقعا با صدای بهزاد و فرزاد، فضای متفاوتی را به وجود می قطعه بسیار پُرانرژی است و قسمت آخر آن که شامل یک رقص است، انرژی کند. ‌ ما و همچنین مخاطبان منتقل می ‌ بسیار خوبی را به همه آیا کاری بوده که از تولیدش پشیمان باشید؟ کارهایی که در رستاک تولید و منتشر شده، کارهایی است که مجید پوستی: های مختلف گذشته ‌ از فیلتر یک تیم، گروه و تعدادی آدم با تفکرات و سلیقه ها را کمتر دوست داشته باشم و ‌ است. به شخصه ممکن است بعضی ها را بیشتر؛ اما اینکه بخواهم بگویم از تولیدش پشیمان هستم، ‌ بعضی اینطور نیست. تجربه نشان داده است کاری که ممکن بود اوایل تولیدش من خیلی آن را نپسندم، باقی جمع دوستش داشته باشند. برای همین کار را انجام دادیم، تنظیم و منتشر شد و بعد چند سال به آن مراجعه کردم و دیدم ای که اصال دوست ‌ چقدر کار جالبی بوده است. خوشحالم که حتی روی قطعه نداشتم هم به عنوان یکی از اعضا اصراری نکردم و در حقیقت به عنوان یک رای باعث نشدم آن قطعه اجرا نشود. به نظرم رستاک گروه تجربی است و هر کدام از این تجربیات یک نگاهی را برای رستاک پاس کرده و از تولیدش ها حتی ‌ وقت ‌ ام را بگویم، بعضی ‌ پشیمان نیستیم. اگر بخواهم نظر شخصی کند و ‌ گیرید، نظرت را عوض می ‌ بازخوردی که از مخاطب در مورد یک قطعه می زاوایای جدیدی را در مورد اینکه یک قطعه را دوست داشته باشی یا نه برایت توانم بگویم کاری بوده که واقعا از ‌ کند. به همین خاطر صادقانه نمی ‌ باز می ها تجربیاتی بودند که ‌ توانم بگویم همه آن ‌ تولید آن پشیمان باشیم. می ها موفق نبوده باشند ‌ دوست داشتیم انجام دهیم. حاال ممکن است بعضی ها موفق؛ اما اینکه اگر برگردیم به گذشته و بخواهم بگویم کاش ‌ و بعضی انجامش نداده بودیم، نه اینطور نیست.

دهد؟ ‌ گروه رستاک شخص یا گروهی موسیقی دیگری را الگوی کار خود قرار می برای خود من فارغ از تمام تعارفات خانوادگی، پدر فرزندی سیامک سپهری: و هر چیزی، بیشترین فردی که سعی کردم در رابطه با حفظ کردن رستاک از او یاد بگیرم، پدرم بودند. تا زمانی که بودند، بیشترین حمایت را چه به لحاظ مالی و چه به لحاظ آموزشی از رستاک کردند تا بتوانم به آرزوی خود یعنی تر شوم. از منظر دیگر هم همیشه برایم خانواده و ‌ ماندگاری رستاک نزدیک گروه «کامکار» بسیار زیبا بوده و دوست داشتم بدون اینکه پیوندهای خونی وجود داشته باشد، به نحوی این اتفاق را ما هم بتوانیم برای خودمان شکل کند؛ اما به هر حال آن مدل زندگی و ‌ تر می ‌ دانم که این کار را پیچیده ‌ دهیم. می بودن، برایم همیشه زیبا و جذاب بوده است، تر بودهاست؟ ‌ بخش ‌ برایتان لذت ‌ تجربه همکاری با کدام هنرمند و موزیسین ها داشته باشند. از ‌ کنم این حسی که من دارم را تمام بچه ‌ فکر می بهزاد مرادی: آن جهت که ما با هر هنرمند و استاد موسیقی از نواحی مختلف ایران، در اجراها، ایم. هر اتفاق و هر ‌ ضبط قطعات یا گفتگوهایی که انجام شده همکاری داشته ای که با هر یک از این اساتید موسیقی از نواحی ایران داشتیم، برایمان ‌ لحظه نظیر بوده است. هر یک از هنرمندان عزیز موسیقی از این نواحی ‌ یک تجربه بی اند که همیشه ‌ اند و خاطراتی خوش برایمان ایجاد کرده ‌ برایمان ارزشمند بوده آوریم. در هر منطقه از جمله گیالن، مازندران، آذربایجان، بلوچستان، ‌ به یاد می های زیادی داشتیم. این تجربیات، هر یک ‌ خراسان و کردستان که رفتیم، تجربه اند. ‌ به نحوی منحصر به فرد بوده و برایمان خاطراتی شیرین بوده ترین کار رستاک در بین مردم کدام است؟ ‌ کنید محبوب ‌ فکر می ترین قطعه بین ‌ اینکه بخواهم یک قطعه را به عنوان محبوب سحر رشیدی: هایی که به طور ‌ مردم انتخاب کنم، واقعا کار سختی است. با توجه به واکنش کنند، معتقدم بسیاری از ‌ کنیم و نظراتی که مردم ابراز می ‌ عمومی دریافت می ها واقعا مورد عالقه هستند. با این حال با توجه به بازخوردهایی که در ‌ قطعه حین اجراها دریافت کردیم و از ابتدای اجرا تا پایان، هیجان و انرژی مردم بسیار باال بوده، به نظرم قطعه «بارون» از آلبوم «همه اقوام من» یکی از آن قطعاتی است که هر بار پس از اجرایش، انرژی و احساس خوبی را از مخاطبان دریافت تواند به عنوان امضای گروه رستاک در نظر ‌ کنیم. به نظرم قطعه «بارون» می ‌ می گرفته شود. هرکس که به یک قطعه از ما اشاره کند، اولین چیزی که به ذهنش رسد ممکن است قطعه «بارون» باشد. ‌ می

اید چیست؟ ‌ ای که درباره رستاک شنیده ‌ ترین شایعه ‌ عجیب در رابطه با شایعه گروه رستاک خیلی اهل حواشی و این پور: ‌ اکبر اسماعیلی گفتند ‌ هایی بود که مثال می ‌ شنیدیمشایعه ‌ هانبودهونیست،ولیمی ‌ داستان این گروه از هم پاشیده شده. حتی من یادم هست که سیامک سفری رفت و ها گفته بودند که سیامک از گروه جدا شده، ‌ این سفر کمی طوالنی شد و خیلی دیدیم که شایعه کرده بودند که سیامک از گروه رفته و ‌ حتی چند خبرگزاری جدا شده در صورتی که خوب سیامک به عنوان سرپرست گروه اگر نباشد، در واقع گروه رستاک هم نیست.

15

www . polmagazine . com

بزرگترین نقطه ضعف در بازار موسیقی ایرانی (داخل و خار ج) چیست؟ توانم بگویم این بزرگترین کمبود و نقطه ضعف در بازار ‌ نمی بهزاد پورنقی: موسیقی ایرانی، چه داخل و چه خارج از کشور است؛ اما کمبود دانش یا منابع اطالعاتی درخصوص مدیریت موسیقی یا بازاریابی موسیقی است. در دنیا در مند یاد ‌ های دانشگاهی وجود دارد که افراد عالقه ‌ این خصوص حتی واحد بگیرند و با گروه یا هنرمندان مستقل به طور مشخص کار کنند. چنین چیزی برای ‌ در ایران هیچوقت نبوده و همین باعث شده تا مقداری محدودیت شوند، مقداری سردرگم ‌ المللی می ‌ ها وقتی وارد بازار بین ‌ ها پیش آید. آن ‌ گروه هستند و شاید ندانند چه کاری باید کرد، البته تمام دوستانی که در این زمینه اند یا اینکه از ‌ کنند، اکثرا به طور تجربی کار را در ایران انجام داده ‌ فعالیت می طریق منابع آنالین یاد گرفتند، منظور من این است که چنین چیزی به صورت آکادمیک هیچ وقت در ایران نبوده و کسی که در این زمینه فعالیت کرده، آوری کرده است. ‌ خودش اطالعات را جمع ها و دستاوردهای گروه رستاک چیست؟ ‌ ترین هایالیت ‌ مهم اش در ‌ ساله ۲۷ به نظرم بزرگترین دستاورد گروه رستاک حضور بهزاد پورنقی: عرصه موسیقی محلی بوده و اینکه با همه مشکالت و شرایطی که برای همه آید، توانسته ‌ های هنری در ایران و در همه جای دنیا وجود دارد و پیش می ‌ گروه هسته مرکزی خود را حفظ کند و همچنان به فعالیت خود ادامه دهد. کنید؟ ‌ در پنج سال آینده جایگاه گروه رستاک را چطور ارزیابی می بعد از دوران کرونا جواب به این سوال خیلی سخت است؛ اما بهزاد پورنقی: های خود ادامه خواهیم داد ‌ یکنکتهقطعیوجوددارد،ماهمچنانبهفعالیت المللی، فرهنگ و موسیقی محلی کشورمان را ‌ و تصمیم داریم در مقیاس بین های جهانی ببریم و آن را به گوش بقیه مردم دنیا آشنا کنیم. ‌ به روی صحنه های خود در آینده و کارهای در دست تولید برایمان بگویید. ‌ کمیاز برنامه های زیادی را در دست تولید داریم که همگی در راستای ‌ برنامه بهزاد پورنقی: المللی ‌ های بین ‌ جهانی شدن گروه است؛ از جمله شرکت کردن در جشنواره دانان کشورهای دیگر. ‌ موسیقی محلی و همکاری با هنرمندان و موسیقی دهد؟ ‌ آیا گروه رستاک به هنرجویان آموزش هم می ای در تهران آموزشگاه موسیقی رستاک ‌ گروه رستاک یک دوره دینا دوستی: را تاسیس کرد و حتی در ابتدا اعضای گروه هم شروع به تدریس کردند؛ اما با ها ‌ توجه به اینکه اولویت رستاک کنسرت و تولید اثر است، برگزاری این کالس پذیر نبود و نیست. البته آن تجربه را دوست ‌ به صورت مرتب و دقیق امکان کنم حتی تدریس کردن یک کار ‌ کنیم. من فکر می ‌ داشتیم؛ اما تدریس نمی بسیار تخصصی است که مدرس باید روش تدریس بداند و بسیار وقت زیادی برای هنرجو بگذارد. اما در حال حاضر تمرکز ما روی کنسرت و تولید اثر است. کنید؟ ‌ آینده موسیقی ایران را چطور ارزیابی می این سوال بسیار تخصصی است و شاید پاسخ دادن به آن در دینا دوستی: توانم احساسات و مشاهدات خودم را بیان ‌ حیطه دانش من نباشد؛ اما می ‌ دان ‌ ، موسیقی ‌ کنم. در ایران افراد بسیاری وجود دارند که به عنوان موزیسین کنند. ‌ شوند و با عشق به هنر خود زندگی می ‌ و هنرمند با استعداد شناخته می همچنین موسیقی ایرانی، چه موسیقی کالسیک و چه موسیقی مناطق مختلف، بسیار غنی است. با این حال برای داشتن آینده روشن برای موسیقی های الزم باید انجام شود که متأسفانه من آن ‌ و ماندگاری هنر ایران، حمایت بینم. این موضوع باعث نگرانی درباره آینده موسیقی و فرهنگ ایران ‌ را نمی شود و امیدوارم در آینده شاهد رویدادهای خوبی باشیم و کمتر شاهد ‌ می خروج هنرمندان از ایران به دلیل عدم حمایت باشیم.

تان وجود دارد که بخواهید برایمان تعریف کنید؟ ‌ آیا خاطره جالبی از فعالیت رسد و بسیار ‌ یکی از خاطرات جالبی که به ذهنم می اکبر اسماعیلی پور: ها و ‌ استیج است. همیشه قبل از اجرا، ما به تمرین ‌ برایم جذاب بود، خاطره پردازیم. از جمله اینکه چگونه باید روی استیج برویم، تنظیمات ‌ تنظیمات می ها و مانیتورها کار کنیم و... ما زمان زیادی را صرف ‌ را انجام دهیم، با میکروفون کنیم. بعد از کلی تمرین تصمیم گرفتیم بعد از اتمام اجرا، ‌ ها می ‌ این تمرین شود و ‌ همه به ترتیب بایستیم. سیامک مسئول تعظیم کردن استیج می کنیم. با ‌ ما هم پشت سر او، همانند موج مکزیکی شروع به تعظیم کردن می این حال ناگهان همه چیز متفاوت شد! سیامک بلند شد و خم شد و من هم که خواستم سازم را روی صندلی بگذارم و جلو بروم، فکر کردم سیامک ام و سیامک در ‌ در حال تعظیم کردن است! ولی متوجه شدم که اشتباه کرده کنی». ‌ کردم داری تعظیم می ‌ حال بستن بند کفشش بود! من به او گفتم: «فکر داری ایجاد شده و باقی اعضای گروه ‌ ناگهان متوجه شدیم که وضعیت خنده دانستسازش ‌ کرد، یکی نمی ‌ همگیجشدهبودند.یکیداشتسیمراجدامی رفت! اعضای گروه برای پیدا کردن ‌ را کجا بگذارد و یکی چهار دست و پا راه می کردند. من هم همینطور به سیامک نگاه ‌ جایگاه مناسب خود تالش می خندید. اینگونه بود که خاطره این ‌ خندیدم و سیامک هم می ‌ کردم و می ‌ می استیج برای سیامک و بعد کل گروه ماندگار شد. کنند؟ آیا تمام تمرینات ‌ اعضای گروه معموال چند ساعت در روز تمرین می شود؟ ‌ به صورت گروهی انجام می کنند. ‌ اعضای گروه رستاک معموال در روز خیلی تمرین می پور: ‌ اکبر اسماعیلی ما به طور معمول هم تمرین فردی داریم هم تمرین گروهی. این به معنای آن است که باید همیشه به روز باشیم. به عنوان مثال من شخصا به خاطر کنم. این بدین معناست که من ‌ تغییرات مکرر در سازهایم مدام تمرین می شوم و تا جایی که ‌ روز رسانی خودم با این سازها به چالش کشیده می ‌ برای به دهم. با این حال تمرینات گروهی ما ‌ وقت دارم، تمرین فردی را نیز انجام می ای سه جلسه تمرین ثابت و ‌ شود. ما حدودا هفته ‌ به صورت مداوم برگزار می چهار ساعته داریم. اگر نزدیک به یک کنسرت باشیم و نیاز به تمرین بیشتری شود. ‌ داشته باشیم، تمرینات بیشتر هم می

16

المللے ‌ مجله فارسے زبان بین مجله پـــــــل،

آیا صحبت یا پیامی برای هواداران خود دارید؟ ای از مخاطبان رستاک کنم، به این ‌ من دوست دارم تشکر ویژه دینا دوستی: ای هستند. درواقع اگر مخاطب رستاک ‌ حاشیه ‌ علت که بسیار مخاطبان بی هستند، فقط و فقط به خاطر کار و موسیقی رستاک است. واقعا اگر شما نبودید، توانست به کار خود ادامه دهد. شما عشقی که ما برای کار ‌ رستاک هم نمی گردانید.ممنونیم. ‌ کنید و همان عشق را به ما برمی ‌ کنیم را دریافت می ‌ صرف می نظرتاندربارهمجلهپُلچیست؟ راستش من خیلی اهل مجله یا روزنامه نیستم؛ ولی قبل اکبر اسماعیلیپور: از اینکه با این مجله آشنا شوم، در اینترنت جستجو کردم. به نظرم بسیار کنند ‌ مجله با کیفیتی است و برای تمام عزیزانی که با این مجله همکاری می ترین مجله روز دنیا باشید. ‌ کنم. امیدوارم که پرمخاطب ‌ آرزوی موفقیت می خیلیممنون. اول از همه بابت فرصتی که ایجاد شد بسیار خوشحالم. این بهزاد مرادی: اتفاق خوب افتاد تا ما بتوانیم با هم صحبت کنیم. تا جایی که من در مورد شود و شما ‌ دانم، موضوعات مختلف در این مجله مطرح می ‌ مجله پُل می کنید؛ از سبک زندگی گرفته تا گردشگری و اخبار اتفاقاتی ‌ ها صحبت می ‌ ن ‌ از آ دهد و یک بخش آن موسیقی است. خوشحالم که ما در ‌ که در جهان رخ می های ‌ بخش موسیقی بودیم و امکان این صحبت فراهم شد. به امید موفقیت بیشتر و روزهای بهتر برای شما. هایی که ‌ کنم مجله پُل یک اتفاق خوب است؛ زیرا رسانه ‌ فکر می دینا دوستی: های خارج از کشور وجود دارند، در مجموع کم هستند و ‌ در بین فارسی زبان ای که به صورت فیزیکی ‌ شاید چند شبکه تلویزیونی و رادیو باشد؛ اما مجله چاپ شود و در دسترس مخاطبین قرار گیرد، خیلی جذاب است. به عالوه تواند محتواهای مختلف و متفاوت داشته باشد. همچنین سواالتی ‌ اینکه می تر و با جزئیات بیشتری است. خیلی ‌ تر، متفاوت ‌ شود، صمیمی ‌ که پرسیده می کشید و خوشحالم که در مصاحبه بودیم. ‌ ممنون بابت زحمتی که می به نظرم مجله شما در مسیر اینکه تصویر درستی را از سحر رشیدی: هنرمندان به مردم نشان دهد، بسیار موفق عمل کرده و خب ایرانیان هم این سبک مجالت را خیلی دوست دارند.

گویم. این ‌ تان در مجله پُل خسته نباشید می ‌ به شما و همکاران فرزاد مرادی: شود مردم به افرادی که دوست دارند ‌ مجله بسیار با کیفیت است و باعث می شان بوده ‌ نزدیکتر شوند. همچنین پاسخ سواالتی که شاید همیشه در ذهن را از طریق این مجله بگیرند. ممنون از دعوت شما. امیدوارم با همین قدرت و تر شود. ‌ کیفیت به کار خود ادامه دهید و مجله هر روز با کیفیت به نظرم مجله پُل بسیار ارزشمند است؛ خصوصا وقتی به مجید پوستی: ها در سراسر کره ‌ کمیت جمعیت مهاجر ایرانی و فارسی زبان و پراکندگی آن های مختلف فرهنگی، هنری، ‌ کنیم که در حال فعالیت در گروه ‌ خاکی نگاه می ها یکدیگر را پیدا کنند و ‌ شود این آدم ‌ اجتماعی هستند. این مجله باعث می توانند در جریان اتفاقاتی که جامعه مهاجر فارسی زبان با ‌ مخاطبان مجله می ها بعد، این مجله ‌ ها در ارتباط هستند قرار گیرند. شاید بتوان گفت که سال ‌ آن بخشی از تاریخ مهاجرین ایرانی خواهد بود. متاسفانه من پیش از صحبت در مورد این مصاحبه، آن را سیامک سپهری: شناختم. بعد از اینکه بهزاد جان لطف کردند و به من معرفی کردند، با آن ‌ نمی آشنا شدم. بسیار خوشحالم و بابت تالشی که اینطور به بار نشسته است، به تر از روز قبل شوید و این اتفاق و ‌ گویم. امیدوارم هر روز موفق ‌ شما تبریک می تالش نتیجه دهد. از شما ممنونم.

17

www . polmagazine . com

صومعهغاریتماشاییوعجیب

واردزیا یک صومعه غار تماشایی در نزدیکی آسپیندزا در جنوب گرجستان است. ها باشد، اگرچه در ‌ به نظر می رسد شبیه به یکی از مجموعه های فیلم ارباب حلقه هانبوداماخانهراهبانبسیاریبوده.اینصومعهزیرزمینی ‌ واقعیت خانه هابیت در قرن دوازدهم و در زمان پادشاهی تامار، اولین زنی که در تاریخ گرجستان تاجگذاری کرد (نه ملکه!) ساخته شد. در گذشته این صومعه کامال پنهان بود تا اینکه یک زلزله شدید صومعه غار را آشکار و مقداری از آن را ویران کرد. های کوه اروشتی ‌ واردزیا یک صومعه غاری در جنوب گرجستان است که از دامنه در ساحل چپ رودخانه کورا، سی کیلومتری آسپیندزا کشف شده است. دوره اصلی ساخت و ساز آن در نیمه دوم قرن دوازدهم بود. صومعه یک مرکز فرهنگی مهم، مکانی برای کارهای ادبی و هنری قابل توجه بوده است. در دوران طالیی تامار و روستاولی 1180 کلیسای رستاخیز که قدمت آن به دهه های دیواری است. این مکان پس از ‌ رسد، دارای مجموعه مهمی از نقاشی ‌ می تسلط عثمانی در قرن شانزدهم تا حد زیادی متروکه شد. اکنون بخشی از یک میراث دولتی، منطقه گسترده واردزیا-خرتویسی برای ثبت در فهرست میراث جهانی یونسکو ارائه شده است.

18

المللے ‌ مجله فارسے زبان بین مجله پـــــــل،

دهد که منطقه واردزیا در عصر مفرغ ‌ های دوران شوروی نشان می ‌ کاوش های ‌ دهندهگستردگیفرهنگتریالتیاست.سکونتگاه ‌ مسکونیبودهونشان در امتداد رودخانه کورا حداقل از قرن پنجم قبل Uplistsikhe غارنشینی مانند ای در متن مسیحیت ‌ اند، در حالی که معماری صخره ‌ از میالد شناخته شده گرجستانی از زدازنی و گاردجی از قرن ششم پس از میالد و بیشتر به صورت و مرغستانی از قرن هشتم. چهار مرحله Vanis Kvabebi، Cholta محلی از ساختمانی متمایز در واردزیا شناسایی شده است: اولین مرحله در زمان ریزی شد و اولین ‌ )، زمانی که سایت طرح 1184-1156( سلطنت گیورگی سوم های غار کاوش شد. دوم بین مرگ او و ازدواج جانشینش تامار در سال ‌ خانه ، زمانی که کلیسای رستاخیز کنده شده و تزئین شد. سومین مورد از آن 1186 میالدی، که در آن زمان تعداد زیادی خانه 1203 تاریخ تا جنگ باسیان در سال های دفاعی، آبرسانی و آبیاری ساخته شد. در حالی که ‌ مسکونی و نیز شبکه بود. 1283 های سنگین در زلزله ‌ چهارمین دوره بازسازی جزئی پس از آسیب

شود که تامار در جریان لشکرکشی علیه مسلمانان از واردزیا خارج ‌ گفته می شد و پیروزی وی در باسیان در سرودهای بزرگداشت واردزیا توسط یوانه شاوتلی جشن گرفته شد. تاریخ گرجستان همچنین نحوه فرار واردزیا از دهد. بنا بر تواریخ، این صومعه ‌ نشان می 1290 مهاجمان مغول را در دهه های قیمتی بوده که ‌ حاوی مقادیر زیادی اشیاء قیمتی از نقره، طال و سنگ نشان از رونق اقتصادی آن دارد. ساخت و ساز در این سایت نیز پس از مرگ تامار ادامه یافت. بر ج ناقوس و پورتال کلیسای جنوبی در اواخر قرن سیزدهم و اوایل قرن چهاردهم ساخته شدند. طبق کتیبه باالی سردر، سالن غذاخوری در زمان حکومت آتابگ ایوانه در نیمه اول قرن پانزدهم ساخته شده است. غارهای خاصی از مجموعه ساخته شده است. حسن بیگ روملو، وقایع 16 و 15 نیز در قرن Ananauri نگار ایرانی صفوی، واردزیا را «عجیب»، «تسخیرناپذیر مانند دیوار اسکندر کند، پیش از آن که گور آن را توسط ایرانیان در زمان شاه ‌ مقدونی» توصیف می بازگو کند. یادداشتی تقریبا معاصر در انجیل 1551 طهماسب اول در سال ها در ‌ گوید. پس از ورود عثمانی ‌ واردزیا از بازگرداندن آن از یک بازار ایرانی می ، راهبان آنجا را ترک کردند و این مکان متروک شد. بخشی از اشیای 1578 سال قیمتی به روستای امرتی واردزیا منتقل شد، جایی که احتماال برای ساخت کمی ماجراجویانه Vardzia شد. رسیدن به ‌ کلیسا و برج ناقوس استفاده می بخشی را برای شما ‌ و حادثه برانگیز است. تور واردزیا، ممکن است تجربه لذت به ارمغان بیاورد و اطالعات زیادی در مورد پیشینه فرهنگی و تاریخی این انگیز بیاموزید! ‌ های شگفت ‌ مکان

19

www . polmagazine . com

 بیتـــا و است و در تهران سکونت دارد. او در دبیرستان در رشته ۱۳۵۲ «بیتا وکیلی» متولد آبان وارد رشته نقاشی در دانشگاه ۱۳۷۰ تجربی تحصیل کرد؛ اما برای دوره لیسانس در سال در دانشگاه سراسری هنر، فوق لیسانس رشته ۱۳۷۸ آزاد هنر شد. سپس در سال و زمانی که 1370 ای خود را از سال ‌ نقاشی قبول شد. بیتا وکیلی درواقع فعالیت حرفه شود که در این زمینه فعالیت ‌ سال می 30 وارد دانشگاه شد شروع کرد و حاال بیش از دارد. نقاشی کردن همیشه در کنار زندگی او بوده و االن هم زندگی او درواقع همین کنیم تا خواننده این مصاحبه باشید. ‌ نقاشی کردن است. شما را دعوت می bitavakili.art مصاحبه اختصاصی با

20

المللے ‌ مجله فارسے زبان بین مجله پـــــــل،

کنید؟ ‌ امضا و سبک کاری شما چیست؟ آیا در شاخه خاصی از نقاشی کار می های من ‌ سال پیش بیشتر از کارهای انتزاعی شروع کردم. نقاشی ۳۰ من از شد و درواقع یک جور ‌ فضاهایی بود که در آن فرم و فیگور خاصی دیده نمی تصویر فضایی زمین بود. چند سالی در این حیطه کار کردم و مشخصه کارهای شود. ‌ آن دوره بیشتر این است که گویا از ارتفاع خیلی باال از فضا به زمین نگاه می های سرد بودند. حس، فضا عطر، رنگ، ‌ از طرفی کارها لطیف، شاعرانه با رنگ ور ‌ بو و حتی دمای کارها برایم مهم بود و این حسی بود که خودم در آن غوطه های زمینی و انسانی خودم بیشتر شد. ‌ بودم. هرچقدر که جلوتر آمدم، تجربه هرچقدر بیشتر رشد کردم، دیدم و تجربه کردم، به همان نسبت بیشتر با دنیا ها ‌ های من هم مانند هر انسان دیگری مملو از شیرینی ‌ آشنا شدم. تجربه هاست. آشنا شدن با همسرم هم نکته مهمی بود و تاثیر بزرگی در ‌ و تلخی ام داشت. او یک موزیسین مطرح است که تجربیات و دیدگاه خود را ‌ زندگی داشت و من را با دنیای موسیقی، به خصوص موسیقی ایرانی آشنا کرد.

گیرید؟ ‌ برای خلق آ ثار هنری خود از چه چیزهایی الهام می ام؛ اما پایه اصلی ‌ های مختلف زندگی، از خیلی چیزها الهام گرفته ‌ من در دوره ای است که به صورت روزانه روی ‌ الهامات من از زندگی و هر اتفاق و پدیده ساده گذارد. زندگی اصال پیچیده نیست و هر روز زندگی برای ‌ زندگی همه تاثیر می تری به آن نگاه ‌ خودش کلی اتفاقات و داستان دارد که به نظرم اگر با نگاه عمیق شود. بنابراین من همیشه منبع ‌ کنیم، تاثیرش روی آدم و البته کار حس می توانم بگویم چند تا چیزی که ‌ برای الهام گرفتن دارم. به صورت برجسته می گیرم؛ اما نه به این ‌ خیلی برایم مهم است، یکی از ایران و سرنوشت آن الهام می صورت که فرض کنم باید اتفاق بیفتد. این عالقه به صورت طبیعی و غریزی در سال گذشته خیلی بیشتر من را به این سمت ۱۰ من وجود دارد و مطالعه در هایی ‌ سوق داده است. همچنین موسیقی ایرانی نیز برایم اهمیت دارد. تجربه بخش بوده و هستند. اگرچه ‌ ام نیز برایم الهام ‌ که با طبیعت و حیوانات داشته شود؛ اما تاثیری که این ‌ این ارتباط به صورت علنی در کارهایم دیده نمی بخش است. ‌ تجربیات در فضای کاری من دارند، برایم بسیار مهم و الهام بهترین کاری که تا به حال خلق کردید چه بوده است؟ کنم. یعنی مثال ‌ ای کار می ‌ توانم این را خیلی قاطع جواب دهم؛ زیرا من دوره ‌ نمی تواند بین یک ‌ شود و این دوره می ‌ یک مجموعه کاری مربوط به یک دوره می تا سه سال باشد. در هر دوره معموال دو یا سه تا کار وجود دارد که به دالیلی ای ‌ بعدی این است که در هر دوره ‌ شوند. مسئله ‌ تر می ‌ برجسته و شاخص کارها برای آن دوره به وجود آمدند و نگاه امروزی من نیستند. به عنوان مثال دانستم، به خاطر حس و فضای ‌ سال پیش بهترین کارم می ۱۵ کاری را که داشتنی و قابل احترام است؛ ولی شاید با نگاه ‌ همان موقع برایم خیلی دوست دادم. در ‌ دادم یا آنطور انجامش نمی ‌ امروزم، در آن مقطع آن کار را انجام نمی کل کارهای ایران من به خصوص «خلیج فارس» برای قشر زیادی مورد عالقه 1385 و تحسین بوده است. همچنین کارهای انتزاعی من که مربوط به سال شود هم خیلی فضاهای رویایی داشت و برای بسیاری قابل ‌ می 1389 تا سال ها را دوست داشتند. ‌ تحسین بوده و آن اید و در چه کشورهایی بوده است؟ ‌ داشته ‌ تابهحالچندنمایشگاه نمایشگاه گروهی داشتم ۱۰۰ نمایشگاه انفرادی و بیش از ۱۱ من تا به امروز که در کشورهای مختلف برگزار شد؛ از جمله کشورهای عربی و حاشیه فارس، عمان، قطر ، دبی و همچنین کانادا، آمریکا، فرانسه، موناکو، چین، ‌ خلیج انگلیس، ارمنستان، مالزی و... دانید؟ ‌ ترین هایالیت زندگی کاری خود را چه می ‌ مهم توانم یک مورد را بگویم. یک چیز خیلی شاخص ‌ کنم که باز هم نمی ‌ فکر می توانم راجع به آن صحبت کنم، این است ‌ که در مورد خودم با اطمینان می که در کار بارها شکست و ضربه خوردم و تجربه کردم. درواقع شاید پشتکار توانم راجع به آن صحبت کنم. البته این باور ‌ ترین هایالیتی باشد که می ‌ مهم را دارم که همه چیز دست ما نیست و هر چقدر هم هر شخصی بخواهد به هایش متکی باشد؛ خیلی چیزها در زندگی وجود دارد که ‌ خودش و توانایی دست ما نیست. من سعی کردم این را از یک جمله شعاری به یک باور تبدیل دهد که تو تمام تالش ‌ شود، به هر انسانی آرامش می ‌ کنم و وقتی باورپذیر می خود را کردی. همچنین شاید وارد کردن عناصر جدید بصری که قبال در نقاشی خواهد هم هایالیت کاری من باشد. ‌ شدندومقداریجسارتمی ‌ استفاده نمی

شد، انگار ارتفاع نگاه من از باال بیشتر ‌ های زمینی من بیشتر می ‌ هرچقدر تجربه آمد و از آن دنیای رویایی، تخیلی و دوست داشتنی مدام ‌ به سمت زمین می شد. زمین دیگر فقط زمین جغرافیا نبود؛ بلکه زمین انسان بود. اول ‌ کم می های طبیعی در طبیعت از گل، برگ، شاخه، درخت و کوه شروع شد و ‌ از فرم بعد فیگورهای انسانی در کارها پیدا شدند. نقاشی انتزاعی و فیگوراتیو با کند. ‌ ها یکی دو ساله است و مدام تغییر می ‌ هم ادامه پیدا کردند. این دوره سپس احساس کردم که کمبودی از تنوع و عمق در ابزارهای هنری وجود های مختلف برای ‌ ها به همراه متریال ‌ دارد. تنها استفاده از انواع مختلف رنگ های من کافی نبود. این نیاز ‌ بوم، کاغذ یا چوب، برای انتقال حس و تجربه باعث شد که به تکنیک کالژ بپردازم. با این روش از قطعاتی که اغلب با اجزا ها، درختان و طبیعت هماهنگی داشتند، استفاده ‌ ها، گل ‌ طبیعی مانند برگ ها ‌ کردم. در دوره بعد، معماری به تدریج وارد آثارم شد. بناها و ساختمان ‌ می از فلزات مختلف شکل گرفتند و استفاده از مواد سخت و سنگین به آثارم عمق بیشتری بخشید. این دو فضای مجزا یعنی فضاهای مدرن شهری با های فلزی و فضاهای بافت نرم، به طور مشخص در آثارم مشهود ‌ ساختمان های نقاشی ابر و بادی ایرانی استفاده ‌ ها و الهام ‌ است؛ اما هنوز هم از تکنیک کنم که از پیش در آثارم وجود داشت. استفاده از مواد متنوع و ابزارهای ‌ می کند و با ‌ هنری مانند فلزات یا عناصر طبیعی، به تنوع و غنای هر اثر کمک می کنم. ‌ توجه به نیازمندی هر اثر، از ابزارها استفاده می

21

www . polmagazine . com

که همه ما در این سرزمین داشتیم. برای همین این قسمت از شعر را برداشتم و به عنوان نام نمایشگاه انتخاب کردم. این دوره با اینکه فقط دو سال بود؛ اما مطالعه عمیق تاریخ به خصوص درباره دوران قاجاریه و صفویه ایران در من تاثیر داشت. واقعا تاریخ این سرزمین و حتی شاید کل خاورمیانه های مختلف جهان، تأثیر عمیقی بر من داشتند. همچنین این کارها ‌ و بخش ها را به کارهایم جلب کرد. ‌ توجه مطبوعات و رسانه دبی برایمان بگویید. Christie's از حراجی برای اولین بار در گالری موسسه «ماه مهر» 1389 در نمایشگاهی که سال های حراج کریستی دبی که آن زمان در ایران دفتر ‌ برگزار کردم، نماینده ای که با هنرهای تجسمی آشنا بودند، ‌ های برجسته ‌ داشتند، به همراه چهره در نمایشگاه حاضر شدند. کارهایم مورد استقبال قرار گرفت. از میان آثاری ها توسط این نمایندگان انتخاب شد. ‌ که به نمایش گذاشته بودم، یکی از آن درواقع اولین حضورم از آنجا بود و بعد به صورت مستمر حدود شش سال ای خاص، ‌ هایی که بعد از آن برگزار شد حضور داشتم. در دوره ‌ در تمام حراجی های ‌ کشورهای مختلفی مانند مصر، ترکیه و دیگر کشورهای عربی در حراج کردند و هنرمندان این کشورها نیز نمایان بودند؛ ‌ هنری خاورمیانه شرکت می کردند ‌ ها شرکت می ‌ اما به تدریج، تعداد هنرمندان ایرانی که در این حراج

فارسبرایمانبگویید. ‌ درباره مجموعه ایران و کار خلیج اش کنم. ‌ شود در کالم خالصه ‌ واقعا به قدری برایم مهم و عزیز است که نمی ایران همه چیز برای من است و این را از دوران نوجوانی، خیلی به صورت دانستم. ایران اصل، هدف و منبع الهام است. یک ‌ ناآگاهانه و غریزی می کنم آن عشق و وظیفه ‌ هایی برای من ایران مادر است و احساس می ‌ زمان شود. درواقع ‌ مادرانه را نسبت به ایران دارم که در هر مقطعی برایم عوض می آن عشقی که به ایران دارم، احساس تعلقی که به این سرزمین دارم و آرامش کنم، در همه ‌ و امنیتی که از نظر روانی با حضورم در بستر این سرزمین پیدا می کارهایم وجود دارد. در مجموعه ایران خود نقشه ایران روی بوم قرار گرفت. ایران همیشه سرزمینی بوده که از نظر جغرافیایی و تاریخی مورد تهاجم و تالطم قرار گرفته است. این تهاجم و رنجش تاحدی شاید بیشتر شده و تاثیرش روی من تر ایران را نشان ‌ تر شده است. بنا بر نیاز هر دوره، کارها خیلی علنی ‌ عمیق دادند و برعکس در مواقعی که آرامش بیشتر برقرار بوده، عالقه و احترام ‌ می هایی ‌ ای شروع کردم قسمت ‌ تر شده است. در یک دوره ‌ من هم به ایران درونی از جغرافیای ایران را کار کردن و «خلیج فارس» اولین کارم بود. درواقع «خلیج فارس» به عنوان یک عنصر بصری روی کار آمد و با استفاده از کالژهایی که دور

های تیز داشتند، از ‌ هایی با نوک ‌ آن انجام شدند، فلزاتی که حالت ساختمان کردند. این به نوعی مانند یک محاصره ‌ همه طرف «خلیج فارس» را احاطه می های جنینی که از یک دوره در کارهای من وارد ‌ تحت فشار بود. همچنین فرم دهنده زندگی بودند. در هر صورت جغرافیا و تاریخ همیشه ‌ شدند، نشان نقش مهمی در هر اتفاقی داشته و با وجود تمام اتفاقات، همیشه ثابت مانده است. با وجود همه اتفاقات، یک امید در من وجود دارد و به بیننده و ماند و در آن زایش ‌ شود. اینکه ایران پابرجا می ‌ مخاطب کارهایم هم منتقل می افتد. ‌ اتفاق می از نمایشگاه «این باغ، تاریخ است» برایمان بگویید. و اوایل 1397 این نمایشگاه حاصل دو سال و نیم کار من بود. اواخر سال در گالری ایوان بعد از ۱۴۰۰ این مجموعه را شروع کردم و سال 1398 سال سال که نمایشگاه انفرادی نداشتم، این نمایشگاه برگزار شد. این یک ۵ کار در سایز کوچک و بزرگ بود. شعری از «سیمین ۱۵ مجموعه با حدود بهبهانی» با نام «این باغ، تاریخ است» وجود دارد و من به آن شعر خیلی زد به گذشته شیرینی ‌ مند بودم. درواقع این مجموعه به نوعی نقدی می ‌ عالقه

کاهش یافت، این امر به دلیل شرایط داخلی ایران و عواملی نظیر مسائل های دبی در ایران بسته شد ‌ ها بود. همچنین دفتر نماینده ‌ اقتصادی و تحریم های ‌ و تا زمانی که من در جریان هستم، بسیاری از هنرمندان ایرانی در حراج خاورمیانه حضور نداشتند. در حال حاضر کار هنرمندان ایرانی گاهی به شود؛ اما بیشتر از طریق ‌ ها عرضه می ‌ ندرت به صورت مستقیم در حراجی دهند، ‌ های خارج از ایران که این کارها را نمایش می ‌ داران یا گالری ‌ مجموعه شود که کارهای بسیار معدودی از ‌ شود. این وضعیت باعث می ‌ ارائه می ها شوند. ‌ تر هنرمندان وارد حراجی ‌ های جوان ‌ نسل برای من به شخصه، اینکه کارم داخل حراجی رفت یا فروخته شد، هیچگاه ام به وجود نیاورد. یعنی شاید از بیرون این موضوع بازتاب ‌ تغییری در زندگی ساله را طی ۱۰۰ داشته باشد؛ اما من معتقد نبودم و نیستم که یک شبه راه های این چنینی برایم معنایی ندارد و همه چیز به نظرم ‌ کنیم. درواقع جهش باید پله پله طی شود. این اتفاقات گذرا و معموال یکبار یا شاید چند بار هستند؛ ها ‌ ها نگاه ‌ بنابراین هنرمند نباید دچار غرور شود. وقتی در این موقعیت تر است. ‌ شود، بار مسئولیت هر هنرمندی هم خیلی سنگین ‌ تر می ‌ دقیق

22

المللے ‌ مجله فارسے زبان بین مجله پـــــــل،

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40 Page 41 Page 42 Page 43 Page 44 Page 45 Page 46 Page 47 Page 48 Page 49 Page 50 Page 51 Page 52 Page 53 Page 54 Page 55 Page 56 Page 57 Page 58 Page 59 Page 60 Page 61 Page 62 Page 63 Page 64 Page 65 Page 66 Page 67 Page 68 Page 69 Page 70 Page 71 Page 72 Page 73 Page 74 Page 75 Page 76 Page 77 Page 78 Page 79 Page 80 Page 81 Page 82 Page 83 Page 84

Powered by