POL Magazine No.20 USA

1

www . polmagazine . com

2

المللے ‌ مجله فارسے زبان بین مجله پـــــــل،

3

www . polmagazine . com

4

المللے ‌ مجله فارسے زبان بین مجله پـــــــل،

5

www . polmagazine . com

این شما و این هم از بیستمین پُل! بود که اولین پُل در شهر استانبول خلق شد، برای ۲۰۱۸ در سپتامبر سال برقرار کردن ارتباطی بیش از پیش میان پارسی زبانان. جالب اینجا بود که کمتر کسی باور داشت شماره دوم مجله منتشر شود چه برسد به بیستمین شماره! پیش از ما رد پای زیادی وجود داشت از کارهایی شبیه به پُل، اما تقریبا همه نصفه کاره یا با کمی فاصله از ایجادش رها شده بود. همین شک از سوی مخاطبین باعث شد انگیزه در تیم ما دو چندان شده و از هدفمان دست نکشیم. در این مسیر تا به بیست رسیدن فراز ها پاندمی کرونا بود که شرح ‌ های زیادی را داشتیم که مهترین آن ‌ و نشیب معضالت آن برای همه عیان است. اما ما باز هم ایستادیم و امروز پس از سال، بیست شماره و تولید هزاران مطلب و مصاحبه عالوه بر ترکیه در ۴ ها نقطه دیگر ‌ کانادا، آمریکا و گرجستان نیز حضور داریم و به زودی در ده ‌. جهان در کنار شما مخاطبین عزیز خواهیم بود های زیادی برای عدد بیست وجود دارد. بیست ‌ در عددشناسی نیز ویژگی یک عدد اصلی است، بنابراین قدرت و پتانسیل زیادی دارد. همچنین عدد شود؛ چرا که نماد ‌ بیست به عنوان «عنصر قانون جذب» نیز شناخته می دهد ‌ شروع، فراوانی و ظهور جدید است. هرچه باشد، این عدد نشان می تر برداریم. آزمون و ‌ های بعدی را محکم ‌ که زمان آن فرا رسیده است تا قدم دهنده این است که فصل ‌ خطاها تا حد زیادی انجام شده و همین نشان گیریم ‌ جدیدی پیش روی مجله پُل قرار دارد. ما این عدد را به فال نیک می دانیم و از ‌ و انتشار بیستمین شماره از مجله پُل را یک نقطه عطف می این پس با انررژی مضاعف سعی خواهیم کرد تا بیش از پیش به تولید و ممنون از این که ‌ محتوای مناسب برای شما مخاطبین عزیز بپردازیم

The 20th edition of POL Magazine is officially out! In September 2018, the first POL was created to establish a stronger connection amongst the Farsi-speaking population in Istanbul. Ironically, many showed pessimism in the sustainability and continuity of POL. We now have the 20th POL before us! There have been countless projects and attempts similar to POL, however in most cases they were abandoned or were unable to continue. This pessimism created an even greater motivation for our team to overcome any challenges and achieve our goals. On this path, we have had many ups and downs. The most significant being the Covid-19 pandemic. As the saying goes, “what doesn’t kill you, makes you stronger.” We are still standing and today after our 4 year journey, celebrating our 20th edition, along with thousands of articles and interviews. We have expanded POL beyond Turkey into Canada, USA, and Georgia, and soon we will be with you in other parts of the world. In numerology, the number 20 is symbolic of many powers and characteristics. It is also known as the "element of the law of attraction"; and symbolizes new beginnings, advent and affluence. For the POL family, it represents a time that requires us to take our next steps more firmly. An exciting new chapter is ahead of us in our mission of uniting the Farsi-speaking demographics worldwide. We consider the number 20 a positive sign and the publication of the 20th edition of POL magazine is a turning point. From this point forward, we will endeavor with added energy to produce even better content, and help introduce even more successful and role-model individuals. Thank you for accompanying us in our journey, Stay connected with POL…

همراهمانهستید. با پُل در ارتباطیم...

6

المللے ‌ مجله فارسے زبان بین مجله پـــــــل،

6

مصاحبه اختصاصی پُل با فردیس رضوانی انگیز هستید؟ ‌ به فکر یک سفر تابستانی خاطره Santa Catalina

20

16

20

مصاحبه اختصاصی با سمیرا الفت مصاحبه اختصاصی با میالد صائمی مصاحبه اختصاصی با تینا اسدی

24

32

شکوه ایتالیا و یونان در جواهرات BVLGARI

36

مصاحبه اختصاصی با یزدان سلمانیان برندلوکسوخاص Marc Jacobs مصاحبه اختصاصی با آرش آروین معرفیبرند L'Oréal

38

POL CANADA Franchise Manager POL Canada Inc. 4388 Rue Saint-Denis, Suite 200 #165, Montreal, QC, Canada, H2J 2L1 +1 438 802 92 92 www. polcanada .ca polcanada

POL MAGAZINE Editor in chief & Art Director Ava Nazari ava@polmagazine.com

40

Editorial Director Sahar Zamani sahar@polmagazine.com

42

Social Media Video Editor Ali Sadeghi ali@polmagazine.com

46

POL GEORGIA Franchise Manager POL Georgia 65 Shalva Nutsubidze St, Tbilisi 0186

48

مصاحبه اختصاصی با هنگامه بِرچی مد دوستدار محیط زیست

IT Manager Amir Alirezaie amir@polmagazine.com

+995 322 000 445 www. polgeorgia .ge polgeorgia.ge

50

Graphic Designer Maryam Sharifi, Roya Movahed +90 534 365 78 76 www. polmagazine .com

52

Artsy Style

POL TURKEY Franchise Manager Alireza Piri (Bong Event) ceo@bongevent.org +90 539 860 82 82 Manager Elnaz Ghodrati manager@bongevent.org +90 542 721 56 27 Sales

های آفتابی دنیا ‌ بهترین عینک معرفی برند Adidas

54

56

POL USA Editor In Chief Pouyan Torabi pouyan@radiojavan.com Managing Editor Masih Ferdosian masih@radiojavan.com Behnam Parvin behnam@radiojavan.com

Radio Javan | موزیک

58 60 64 66

Radio Javan Party

+90 536 437 27 27 +90 536 438 27 27

cumhuriyet cad.inönü mah. babil sok No: 2 Kapitanhan apt Kat : 3 D : 3 Şişli / İstanbul www. bongevent. org pol.turkiye

Decentraland

ترین اخبار دنیای گیم از نگاه ‌ مهم Joystick

Music Editor Araz Panahi araz@radiojavan.com

70

های غذایی ‌ سوپرفود یا مکمل دکتر سبا شمس

polmagazine polmagazine polmagazine info@polmagazine.com www. polmagazine .com

Events Editor Poriya Moazzami poriya@radiojavan.com +1 888 735 28 26 www. radiojavan .com

72 74

Matcha

benizkitchen

7

www . polmagazine . com

www. rezvanimotors .com

8

المللے ‌ مجله فارسے زبان بین مجله پـــــــل،

فردیسرضوانی منحصر به فرد و جسور باشید و از متفاوت بودن نترسید مصاحبه اختصاصے پُل با متولد کشور ایران و شهر تهران ‌ «فردیس رضوانی» موسس و مدیرعامل کمپانی خودروسازی «رضوانی موتورز» است. او کالیفرنیا سکونت دارد. فردیس Orange County هاست که به آمریکا مهاجرت کرده و در حال حاضر در ‌ است؛ اما سال به عنوان یک پسر جوان، آرزو داشت مانند پدرش خلبان جنگنده شود. او به منظور ایجاد هیجانی شبیه به پرواز با جت ، تصمیم گرفت تا یک خودروی سوپر اسپورت بسازد که به رانندگان این فرصت را بدهد تا همان هیجان 4 -F جنگنده را پشت فرمان ماشین تجربه کنند. همین موضوع در لوگوی کمپانی رضوانی هم نشان داده شده است. G و نیروی ای ‌ های او در صنعت حمل و نقل هوایی و فرمان است و همچنین نوارهای مسابقه ‌ هایی که نشان دهنده ریشه ‌ بال دهنده تعهد این برند به رانندگی است. آقای رضوانی با هدف اینکه تعریف جدیدی از وسایل نقلیه با پتانسیل ‌ که نشان کامل خود ارائه دهد، تیمی قوی از طراحان، سازندگان، مهندسین و کارشناسان با توانایی باال را گرد هم آورده است. این کند ‌ کنند. مجله پُل شما را دعوت می ‌ نظیرترین وسایل نقلیه روی کره زمین را تولید می ‌ فردترین و بی ‌ تیم یکی از منحصربه ترین ایرانیان جهان بهره ببرید. ‌ های ارزشمند یکی از موفق ‌ تا از صحبت

9

www . polmagazine . com

» چیست؟ Beast های خاص ماشین « ‌ ویژگی از کمپانی رضوانی، عملکرد پردازش نشده و بدون فیلتر Beast های خودروی ‌ ویژگی است. این خودرو که مخصوص جاده تولید و طراحی شده است، معنای جدیدی را به دهد که دارای عملکرد باال و ترکیب شده با سبک کالس ‌ خودروی اسپرت سبک وزن می 3.2 مایل در ساعت در 60 - 0 ، اسب بخار 500 توان به ‌ های آن می ‌ جهانی است. از ویژگی پوند و بدنه فیبر کربن اشاره کرد. 1650 ، ثانیه

گردد؟ ‌ اصلیت شما به کدام شهر ایران بازمی من متولد شهر تهران هستم. چه زمانی به آمریکا مهاجرت کردید؟ سال داشتم، به آمریکا 9 زمانی که نوجوان بودم و تنها 1983 در سال مهاجرت کردم. رشتهتحصیلیشماچیست؟ ام. ‌ در رشته علوم کامپیوتر تحصیل کرده ویژ گی بارز خودروهای رضوانی موتورز چیست؟ بارزترین ویژگی خودروهای رضوانی، طراحی زیبا و منحصر به فرد کند که دارای امنیت باال ‌ آن است. همچنین خودروهایی تولید می های امنیتی خاص اشاره ‌ هستند. در ادامه به برخی از این ویژگی شود که خود ‌ کند و هم باعث می ‌ کنم که هم از شما محافظت می ‌ می را شبیه به جیمز باند احساس کنید. ما همیشه در حال گسترش و تعریف مجدد مرزهای طراحی، قدرت و لذت هستیم. های رضوانی دارای شیشه و بدنه ضد گلوله، حفاظت در برابر ‌ ماشین ، سیستم Runflat های نظامی ‌ انفجار زیرین، شیشه دودی، الستیک حرارتی دید در شب، سیستم تعلیق ارتقا یافته، حفاظت از پالس الکترومغناطیسی، ضربه گیر رام، سیستم تشخیص انفجار آپشنال، های ‌ های درب برقی، آپشن ‌ ضبط ویدئوی پیوسته آپشنال، دستگیره های پُر نور، سیستم اینترکام، ‌ زن، چراغ ‌ های چشمک ‌ آژیر و بوق، چراغ قفل درب مغناطیسی، ماسک تنفسی در شرایط سخت، جعبه های اولیه، کیت هیپوترمی، مخزن اسپری فلفل و... هستند. ‌ کمک

المللیچهجایگاهیدارد؟ ‌ در حال حاضر برند «رضوانی موتورز » در سطح بین ما این افتخار را داریم که در سراسر جهان، نمایندگی داشته باشیم. آمریکا، کانادا، اسپانیا، انگلستان، عربستان سعودی، قطر، دبی، آفریقا، مکزیک، کامبوج، فیلیپین، ترکیه، تایوان و این فهرست همچنان در حال رشد است. برای ما از تیم رضوانی موتورز بگویید. ما تیم بزرگی داریم که متشکل از افراد مختلف و بااستعداد است؛ از جمله رئیس است. او اصلیت مکزیکی-آمریکایی دارد و Cynthia Garcia رضوانی موتورز که همسرم العاده عالی ‌ در بخش روابط عمومی، ارتباط با مشتریان و بازاریابی رضوانی موتورز، فوق کند. ‌ کار می

10

المللے ‌ مجله فارسے زبان بین مجله پـــــــل،

ها و مشکالت این صنعت جذاب برایمان بگویید. ‌ از چالش به طور کلی صنعت خودرو یک صنعت بسیار رقابتی است. درواقع به هیچ وجه صنعت اندازی و داشتن یک کمپانی خودروسازی موفق بسیار ‌ آسانی نیست و شانس راه انگیز، سریع و ‌ شوید که بسیار هیجان ‌ کم است. با این حال شما با صنعتی درگیر می های جذاب صنعت خودروسازی است. ‌ خالقانه است و همین موضوع از جنبه کردید که به عنوان یک ایرانی بتوانید در صنعت خودروسازی موفق باشید؟ ‌ آیافکر می کردم که در صنعت ‌ من قطعا به عنوان فردی با انگیزه، خالق و سختکوش احساس می های رضوانی در بازار خودروهای ‌ دانستم که طراحی ‌ خودروسازی موفق خواهم شد و می کند. ‌ زده می ‌ ها را هیجان ‌ لوکس و عجیب، برای مردم جذاب است و آن های شما چقدر به استانداردهای جهانی امروزی نزدیک هستند؟ ‌ کنیدماشین ‌ فکر می برند رضوانی در صنعت خودرو، ساختارشکن است و بسیار فراتر از استانداردهای جهانی های ‌ ها و ویژگی ‌ کند. هدف ما این است که خارج از چارچوب فکر کنیم. طراحی ‌ کار می دهد که این توانایی را داریم بسیار فراتر از استانداردها پیش برویم. ‌ ما نشان می مان بگویید. ‌ برای Hercules درباره مدل ترین کامیون دنیا را بسازیم. هیچ چیزی ‌ ، سخت 6x6 ما قصد داشتیم با رضوانی هرکول تواند قدرت را نشان دهد. ‌ چرخ مخصوص جاده، نمی 6 به اندازه یک کامیون

چگونهباهمسرتانآشناشدید؟ با هم آشنا شدیم. UCI زمانی که در دانشگاه بودیم و در آیا ازدواج و همسرتان در پیشرفت شرکت تاثیری دارد؟

دانم. ما با هم کار ‌ بله، من خودم و همسرم را یک زوج قدرتمند می افزایی خوبی داریم. او هم به اندازه من برای شرکت ‌ کنیم و هم ‌ می بریم؛ مانند کار با ‌ اشتیاق دارد. ما از تجربیات خود بسیار لذت می های ما در ‌ هایی که گاهی اتومبیل ‌ مشتریان، افراد مشهور و فیلم شود که کار ما بسیار ‌ کنند و همین باعث می ‌ آفرینی می ‌ ها نقش ‌ آن کننده نیست. ‌ ای کسل ‌ کننده شود و هرگز لحظه ‌ سرگرم آیا فرزندی دارید؟ چند سال دارند؟ ساله. 13 ساله و یک دختر 16 و 15 فرزند داریم. دو پسر 3 بله، ما اید؟ ‌ آیا تا به حال به ایران سفر کرده ام؛ اما امیدوارم روزی که ‌ خیر، من فرصت سفر به ایران را نداشته زمان اجازه دهد، بتوانم به ایران سفر کنم. هایایرانیهستید؟ ‌ آیا شما طرفدار غذاها، موسیقی و سنت من تمام موارد باال را دوست دارم و هر سه مورد باید در زندگی من باشد. اصالت فرهنگی من، بخشی از زندگی روزمره من است. من خودم هستم. ‌ های ایرانی ‌ عاشق ریشه

کدام مدل از خودروهای رضوانی را خریداری کرده است؟ Tohi TANK نسل دوم 2021 خریداری کرد. سپس در سال 2019 را در سال TANK او اولین نسل طی یک رونمایی زنده در نمایشگاه ما 2022 سفارشی خود را سفارش داد و آن را در سال او را در موزیک TANK توانید نسل اول ‌ کالیفرنیا دریافت کرد. شما می Costa Mesa در جدید او را در موزیک ویدئوی TANK ببینید. احتماال Out the Box ویدئویخودشبانام بعدی نیز خواهید دید.

شود؟ ‌ خودروهای شما در کدام کشور فروخته می ما در ایاالت متحده مستقر هستیم و خودروهای خود را از اینجا به رسانیم. ‌ فروش می اید؟ ‌ آیا در مسیر کاری خود شکست یا ورشکستگی را تجربه کرده ام و ‌ خوشبختانه من با تفکری بسیار درست، کارم را انجام داده ام. نیازی به افراط نیست؛ بلکه فقط کافی ‌ تصمیماتی متعادل گرفته گذاری کنید تا به رشد سالم ادامه دهید. ‌ است به میزان کافی سرمایه

11

www . polmagazine . com

»برایمانتوضیحدهید. Tank لطفا در مورد ماشین « این برند است. فقط کافی است یک نگاه به SUV از کمپانی رضوانی، مدل Tank خودروی خودرو بیندازید تا نامش را توصیف کند. رضوانی آن را یک وسیله نقلیه شهری تاکتیکی نامد؛ به این معنی که برای هر کاری در جاده و خارج از جاده آماده است. طراحی آن ‌ می کند. فضای داخلی ‌ ها را به سمت خود خیره می ‌ طوری است که بدون شک، همه نگاه توانید آن را به سلیقه خودتان درست کنید. ‌ آن هم کامال قابل تنظیم است؛ بنابراین می

های خودروهای شما چه کسانی بودند؟ ‌ مشتری Chris Brown, Jamie Foxx برخی از اولین مشتریان ما شامل

ای هستند. ‌ و بسیاری از ورزشکاران حرفه Tohi, Xzibit آیا قصد دارید در آینده خودروی تمام برقی تولید کنید؟

شود، ما هم ‌ از آنجایی که بازار برق توسط مقررات دولتی هدایت می در نظر 2024 هایی را برای تولید خودروهای الکتریکی از سال ‌ برنامه داریم. های ‌ قصد تولید خودروهای شهری را دارید یا فقط به تولید طرح دهید؟ ‌ خاص خود ادامه می دهیم؛ اما قصد داریم کارمان را ‌ ما عاشق کاری هستیم که انجام می با تولید و طراحی خودروهای کم حجم نیز پیش ببریم. آیا تسال هم خودروهای ضد گلوله دارد؟ کند. حتی ‌ تسال هیچ خودرویی که کامال ضد گلوله باشد تولید نمی ها ضد گلوله نیست. ‌ کامیون سایبری آن رسد؟ ‌ بنظرتان رضوانی موتورز در پنج سال آینده به چه جایگاهی می برند رضوانی به رشد، خلق و توزیع تعداد بیشتری از وسایل نقلیه انگیز ادامه خواهد داد. ‌ هیجان

کارخانه و شرکت اصلی شما در کجا واقع شده است؟ کالیفرنیا قرار دارد. همچنین برخی از تجهیزات Costa Mesa مرکز بازدید و نمایشگاه ما در کالیفرنیا واقع شده است. Irvine ما در اید؟ یا قصد همکاری در آینده را دارید؟ ‌ آیا تا به حال با ارتش کار کرده ای برای همکاری با ‌ کنیم و هیچ برنامه ‌ ما فقط وسایل نقلیه برای غیرنظامیان تولید می ارتش نداریم.

12

المللے ‌ مجله فارسے زبان بین مجله پـــــــل،

ایده ماشین رویایی شما که هنوز تولید نشده است چیست؟ ، نسخه کامال جدید 2023 زده هستم که در سال ‌ من بسیار هیجان را معرفی کنم. به زودی از آن رونمایی خواهم کرد. Rezvani BEAST من کارم را با ساخت یک ابرخودرو شروع کردم و بسیار خوشحالم کنم. خریداران ‌ های آینده، این خودروی رویایی را معرفی می ‌ که در ماه را شروع کنند. Beast ، تحویل خودروی 2022 توانند از اواخر سال ‌ می

کنید راز موفقیت شما در این صنعت چیست؟ ‌ فکر می کوشی است که معادله پیروز شدن ‌ هیچ رازی وجود ندارد. فقط اشتیاق، انگیزه و سخت

شود. ‌ در هر صنعتی محسوب می های یک کارآفر ین چیست؟ ‌ ویژگی

ای، با انگیزه و دائما در حال سازگاری با تغییرات ‌ من خودم را یک فرد خالق، حرفه کنم حواسم به همه چیز باشد ‌ دانم. صنعت خودروسازی بسیار پویا است. سعی می ‌ می

بینی کنم. ‌ و همیشه آینده را پیش کنید؟ ‌ چندساعتدر روز کار می

روز 7 روز و ‌ ساعت شبانه 24 ً من به عنوان یک کارآفرین و صاحب کسب و کار، تقریبا کند. اشتیاق ‌ کنم. ذهن من همیشه مشغول است و همیشه خلق می ‌ هفته کار می کند. ‌ رضوانی هرگز فروکش نمی تر ین پیامی که در اینستاگرام دریافت کردید چه بود؟ ‌ عجیب ها هم ‌ کنند. بسیاری از آن ‌ ها برند ما را تحسین می ‌ اند. همه آن ‌ هیچ کدام عجیب نبوده هایی ‌ درباره این است که آرزو دارند یک تانک رضوانی داشته باشند. من عاشق پیام کنم؛ زیرا بسیار تاثیرگذار است. ‌ هستم که طرف کودکان دریافت می کنید؟ ‌ در اوقات فراغت خود چه می برم. ‌ ام لذت می ‌ های جدید و وقت گذراندن با خانواده ‌ ها، طرح ‌ از فکر کردن به ایده

توانند خودروهای رضوانی را خریداری کنند؟ ‌ مردمچگونهمی هر خودرو مطابق با مشخصات خود مشتری ساخته شده است. مشتریان معموال با همکاری یکی از طراحان و مدیران ارتباط با ها ‌ کنند. رنگ ‌ مشتری، کار طراحی و ساخت ماشین خود را شروع می ها همه سفارشی و مخصوص مشتری هستند. ‌ و سبک چرم کدام خودروی رضوانی موتورز را بیشتر از همه دوست دارید؟ انتخاب تنها یک مدل، مانند این است که بخواهیم تنها یکی از ها را به طرز خاص ‌ مان را انتخاب کنیم. من هر کدام از آن ‌ فرزندان خودشان دوست دارم. کمپانی رضوانی به غیر از خودرو چه محصوالت دیگری را با لوگو کند؟ ‌ خودشتولیدمی ایم. با این ‌ تا اینجا ما بر روی خودروهای طراحی شده متمرکز شده المللیشناختهشدهاستوممکناست ‌ حال برند ما در سطح بین در آینده، محصوالت طراح دیگری را نیز ارائه کنیم. ما برای طرفداران ای مانند پیراهن، کاله، لیوان، ساعت ‌ کننده ‌ خود محصوالت سرگرم کنیم. ‌ و شراب رضوانی هم تولید می

شعار «رضوانی»در زندگیچیست؟ مسیر خودتان را بسازید. این حرف به این معنا است که منحصر به فرد و جسور باشید و از متفاوت بودن نترسید. این راه و روش رضوانی هم است. دهید؟ ‌ کنید و به راه خود ادامه می ‌ چگونه در شرایط سخت انگیزه خود را حفظ می دانم بالخره به ‌ حلی دارد. در واقع از اینکه می ‌ همیشه مطمئن هستم که هر چیزی راه گیرم. ‌ جواب خواهم رسید، انگیزه می مندبهصنعتخودروسازیدارید؟ ‌ ایبهجوانانعالقه ‌ چه توصیه رویاهای خود را دنبال کنید، آماده باشید و سخت کار کنید. نظر شما درباره مجله پُل چیست؟ انگیز و محصوالت عالی در این ‌ العاده است. مقاالت شگفت ‌ مجله پُل یک مجله فوق شود. بسیار باعث افتخارم است که بخشی از آن هستم. ‌ نشریه ارائه می

13

www . polmagazine . com

Which city of Iran were you born in? I was born in Tehran.

When did you migrate to America? I was a young boy only 9 years old back in 1983.

What is your field of study? Computer Science.

What is the distinguished feature of Rezvani Motors cars? The most distinguished features of Rezvani cars are the beautiful and unique designs and that we also produced security featured vehicles. Here is an example of those special security features that both protect and make you feel like James Bond! We are always pushing and redefining the boundaries of design, power, and exhilaration. Bullet proof glass and body armor, underside explosive protection, smoke Screen, military runflat tires, thermal night vision system, reinforced suspension, electromagnetic pulse protection, ram bumpers, optional explosive device detection, optional continuous video recording, electrified door handles, siren and horn options, strobe lights, blinding lights, intercom system, magnetic dead bolts, gas masks, first aid kit, hypothermia kit, pepper spray dispenser.

Please tell us how you met your wife? We met at UCI when we were in college.

Has the marriage and your wife an impact on the progress of the company? Yes, I consider us a power couple. We work together and have great synergy. She is just as passionate about the company as I am. We have a lot of fun and the experiences of working with clients, celebrities and the occasional movie that our cars star in make for a very fun carrier. It’s never a dull moment. Do you have any children? How old are they and what do they do? Yes we have 3, 2 boys ages 16 and 15 and 1 girl age 13. Have you ever traveled to Iran? No I have not had the opportunity to travel to Iran, hopefully someday when time permit I will be able to visit Are you a fan of Iranian food, music and traditions? I love all of the above. All three are a must. My cultural origin are an everyday part of my life. I love my Iranian roots. Did you think that you could succeed in the automotive industry as an Iranian? I definitely felt as a driven, creative, and hardworking person I would succeed in the automotive industry. I knew the Rezvani designs would have a appeal and excited people in the luxury and exotic car market.

What are the special features of the Beast car? RAW, Unfiltered performance. Born on the track and designed for the road. The Rezvani beast gives a new definition to the lightweight, high-performance sports car, mixed with world class styling. 500 horsepower, 0-60 MPH in 3.2 seconds, 1.650 LBS, Carbon Fiber Body, at present. what is the position of the “Rezvani Motors” brand at the international level? We are proud to have owners all over the world. US, Canada, Spain, England, Saudi Arabia, Qatar, Dubai, Africa, Mexico, Cambodia, Philippines , Turkey , Tawaiin and the list keeps growing. How many people are working in “Rezvani Motors” company? We have a large team, it's a melting pot of talent and diversity. Amongst those the President of Rezvani Motors, my wife “Cynthia Garcia”. She’s Mexican/American and does an incredible job with the public relations, client relations, and marketing of Rezvani Motors.

14

المللے ‌ مجله فارسے زبان بین مجله پـــــــل،

Exclusive interview of POL magazine with

unique, daring, and not afraid of being different Ferris Rezvani

Ferris Rezvani is the founder and CEO of Rezvani Motors. He was born in Iran. immigrated to America many years ago. Mr. Rezvani currently lives in Orange County, California. As a young boy, Ferris aspired to become a fighter jet pilot just like his father. He set out to create an extreme sports car that gave drivers the opportunity to experience the same exhilaration and g-forces behind the wheel. This is represented in the Rezvani emblem, with wings representing his roots in aviation, steering wheel and racing stripes representing the brand's dedication to driving. With the goal of redefining vehicles to their full potential, Mr. Rezvani assembled a strong team of designers, manufacturers, racing engineers, and high-performance engine experts. The team developed one of the most unique, extreme vehicles on the planet. We hope you enjoy POL magazine's interview with one of the most successful Iranians in the world.

15

www . polmagazine . com

Explain your competition with Tesla on bulletproof cars. Tesla does not build any fully bullet proof cars. Their cyber truck is not bullet proof. What is your dream car idea that hasn’t been produced yet? I am excited to announce in 2023 the all new Rezvani BEAST. I will be unveiling it very soon. I began my company with a supercar and I am extremely happy to reveal this dream car in the upcoming months. Owners will start taking delivery of their Beast as early as the end of 2022. How can people buy Rezvani cars? Each car is built to the details specs of the client. Clients usually start by working with a our designer and client relations manager and being to design and build their car. Colors and leather styles are all bespoke and custom.

What is the motto of “Rezvani” in life? Make your own path. This statement is about being unique, daring, and not being afraid of being different. Its the Rezvani way! What was the strangest message you received on Instagram? None have been strange, they are filled with admiration of the brand and many share their dreams of owning a Rezvani TANK. How many hours a day do you work? As an entrepeneur and business owner I am pretty much working 24/7. The mind is always working always creating. The passion for Rezvani never sleeps. How do you keep your motivation and continue on your way in difficult situations? I am always confident that everything has a solution, the motivations comes from knowing that I will arrive to the answer. What do you do in your spare time? I enjoy thinking of new ideas and designs and spending time with my family. What advice do you have for young people interested in this industry? Pursue your dreams, be prepared, and work hard. What do you think about POL magazine? POL Magazine is a fantastic magazine. Wonderful articles and great products are featured in this publication. I am very honored to be a part of it!

Which “Rezvani Motors” car do you like the most? Picking a model is like picking a favorite child. I love them all in their own special way. Apart from cars, what other products does Rezvani company produce with its logo? So far we are focused on designer cars. However our brand is internationally known and we may provide other designer products in the future. For our fan base we make fun products like shirts, caps, mugs, Rezvani watch, and Rezvani wine! What do you think is the secret of your success in this industry? No secrets, just passion, drive, and hardworking are a winning equation for any industry. What are the characteristics of an entrepreneur? I think of myself as creative, professional, motivated, and constantly adapting to change. This is a very dynamic industry and I try to stay on top of everything and alway forecasting to the future.

16

المللے ‌ مجله فارسے زبان بین مجله پـــــــل،

Tell us about the challenges and difficulties of this fascinating industry. Generally speaking it’s a very competitive industry. It’s not an easy industry at all and the odds of launching and having a successful automotive brand are extremely low. The fascinating aspect is immersing yourself in industry that’s very exciting, fast paced, and so creative. Have you experienced failure or bankruptcy on your way? Fortunately I have gone about my business with a lot of sound thought and made balanced decisions, there is no need to be extreme just invest enough to continue to cultivate healthy growth. How close do you think your cars are to today’s world standards? Rezvani is a disruptor in the automotive business. Rezvani goes far beyond world standards. Our goal is to think outside of the box. Our designs and features demonstrates are ability to go far and beyond the standards. Please explain us about “Hercules”. With Rezvani Hercules 6x6 we wanted to create the toughest truck in the world. Nothing displays more power than 6 wheel drive truck for the road.

Please tell us about the “Tank” car. The Rezvani Tank is the brand’s SUV offering, and one look at it explains the name. Rezvani calls it a Tactical Urban Vehicle, which means it’s ready for anything on-road and off. The styling is guaranteed to turn heads, and the interior is super customizable, so you can make it your own. Have you ever worked with the military? We build vehicles for civilians. We do not have any plans to work with the military.

In which country are your cars sold? We are based in the US and sell our vehicles from here.

Where is your factory and main company located? Our Experience Center and showroom is located in Costa Mesa, California and some of your facilities are located in Irvine. What position do you think “Rezvani Motors” will reach in the next five years? Rezvani will continue to grow, create, and launch many more exciting vehicles.

Who was the first customer of your cars? Some of our first clients have included Chris Brown, Jaimie Fox, Tohi, Xzibti, and many professional athletes. Which model of Rezvani cars did Tohi buy? Tohi first purchased the first generation Tank in 2019. He then placed an order for his custom new 2nd generation Tank in 2021 and received it in 2022 during a live unveiling at our showroom in Costa Mesa, CA. You can see his first generation TANK in his music video Out the Box and you’ll probably see his new TANK in an upcoming music video too.

Do you plan to produce an full-electric car in the future? Since the electric market is driven by government regulations, we do have plans for electric vehicles starting in 2024. Do you plan to produce city cars or just continue to produce your special designs? We love what we do and we plan on continuing to do low volume, designer vehicles.

17

www . polmagazine . com

ها ‌ کند، این ‌ تان را ذوب می ‌ های سفید و غروب خورشید که قلب ‌ هایی با شن ‌ رقصند، ساحل ‌ هایی که با وزش باد می ‌ نخل کیلومتر با سواحل جنوبی ۳۵ کنید. این جزیره حدود ‌ پیدا می Santa Catalina انگیزی هستند که در جزیره ‌ چیزهای شگفت فراهم Santa Catalina کالیفرنیا در آمریکا فاصله دارد. هر آن چیزی که برای تعطیالت و تفریحات ساحلی نیاز دارید، در جزیره های آبی ‌ های باشکوه ساحلی و ورزش ‌ کننده گرفته تا منظره ‌ های دریایی وسوسه ‌ های جذاب و رستوران ‌ است، از اقامتگاه های ‌ توانید پیدا کنید. مثال باغ ‌ ها مناسب هستند. اما چیزهای غیرمنتظره دیگری هم در این ساحل می ‌ که برای خانواده ها زندگی کرده است. ‌ در آن Marilyn Monroe باشکوه قدیمی که زمانی انگیز هستید؟ ‌ به فکر یک سفر تابستانی خاطره

18

المللے ‌ مجله فارسے زبان بین مجله پـــــــل،

و San Pedro یا Long Beach توانید در ‌ برای رفتن به جزیره چند راه دارید. می بشوید و پس از سفر Catalina Express های ‌ سوار یکی از فری Dana Point یا Newport Beach توانید در ‌ دریایی یک ساعته، به جزیره برسید. همچنین می بشوید و به جزیره بروید. اگر هم به پرواز عالقه Catalina Flyer سوار فری کوپتر به جزیره ‌ توانید از چند نقطه مختلف از جنوب کالیفرنیا با هلی ‌ دارید، می دقیقه طول می کشد. ۱۵ پرواز کنید. این پرواز معموال حدود های گلف اجاره کنید و یا ‌ توانید دوچرخه یا کارت ‌ وقتی به جزیره رسیدید، می را بگردید. یک استند تاکسی در Avalon اینکه به صورت پیاده شهر کوچک ها در مسیرهای ‌ مرکز شهر وجود دارد. همچنین در فصل تابستان اتوبوس خواهید همزمان ‌ کنند. اگر می ‌ ثابت به صورت منظم مسافران را جا به جا می های ساحل ‌ هم نوشیدنی الکلی دستتان باشد و هم پاهایتان داخل شن بروید. Descanso Beach Club باشد، به

توانید ‌ های تفریحی جزیره را زیر و رو کنید. می ‌ حاال وقت آن رسیده که گزینه الین سوار شوید یا در تورهای گردش ‌ زیپ Descanso گلف بازی کنید، روی دره ای و درخشانی که جزیره دارد، ‌ های فیروزه ‌ در جزیره شرکت کنید. با توجه به آب یکی از Descanso انگیز هستند.ساحل ‌ ها و تفریحات آبی کامال وسوسه ‌ ورزش بورداجاره ‌ توانیدکایاکیاپدل ‌ بهترینجاهابرایتفریحاتآبیاست.دراینجامی کنند را ببینید. ‌ های بامزه که شنا می ‌ کنید و به دل دریا بروید و از نزدیک دلفین توانید ‌ های پرنده را هم می ‌ فک، شیر دریایی و اگر خوش شانس باشید، ماهی خواهید به زیر آب بروید و جانوران دریایی را از نزدیک ببینید؟ ‌ در اینجا ببینید. می انگیز، در حالی که در ‌ بپیوندید. در این تجربه خاطره SNUBA adventure به کشید ‌ کنید، با استفاده از یک شلنگ مخصوص نفس می ‌ کف دریا حرکت می هم Catalina Island که به منبع اکسیژن وصل است. یادتان نرود که به موزه های فروش سوغاتی را بگردید. ‌ سر بزنید و بستنی بخورید و مغازه

های ‌ برای کسانی که عاشق تفریحات آبی و فعالیت Santa Catalina جزیره های جزیره ‌ فضای باز هستند، بهترین است. اما در عین حال، در رستوران توانید یک تجربه استثنایی از صرف غذاهای خوشمزه داشته باشید. ‌ می توانید از طعم غذاهای تازه دریایی نهایت لذت را ببرید. ‌ در این جزیره می کنند. ‌ ها ماهی را خودشان به صورت تازه صید می ‌ چرا که بعضی رستوران Avalon در شهر The Bluewater Grill و NDMK Fish House های ‌ رستوران توانید به رستوران ‌ هم می Two Harbors ها هستند. در ساحل ‌ جزو بهترین بروید. Harbor Reef Restaurant های ‌ تواند یکی از جذابیت ‌ می Santa Catalina انتخاب محل اقامت در جزیره های مجلل جزیره یک اتاق رزرو کنید. یا ‌ توانید از بین هتل ‌ سفرتان باشد. می ها ‌ توانید در هوای آزاد کمپ کنید و زیر درختان نخل بخوابید و ستاره ‌ اینکه می ها، ‌ را تماشا کنید. چون این جزیره تعداد زیادی کمپ سایت دارد. عالوه بر این های قدیمی اینجا رزرو کنید ‌ گردی را در خانه ‌ های بوم ‌ توانید یکی از اقامتگاه ‌ می و پس از صرف صبحانه، از بومیان درباره تفریحات و جاهای دیدنی بپرسید.

19

www . polmagazine . com

20

المللے ‌ مجله فارسے زبان بین مجله پـــــــل،

21

www . polmagazine . com

چطور شد که وارد دنیای میکاپ شدید؟ ام زیاد خوب نبود و در حال ‌ وقتی به دبی آمدم، زبان انگلیسی توانم بیکار بنشینم، کالس ‌ آموزش زبان بودم. از آنجایی که نمی زبان برایم کافی نبود. همیشه هم به میکاپ عالقه داشتم. در که Beauty school در Paris Gallery ها دیدم که ‌ یکی از مجله دارد، دوره میکاپ گذاشته است. من هم وارد آن دوره شدم و سال در حال گذراندن دوره بودم و بعد از آن مدرکم 1 به مدت های ‌ را گرفتم. ابتدا به صورت فریلنسر و همکاری با کمپانی دانست که ‌ تبلیغاتی کارم را آغاز کردم. در آن زمان کسی نمی امکان کار کردن با برندهای آرایشی در کنار کار در سالن وجود دانستند که یک میکاپ آرتیست ‌ ها هم نمی ‌ دارد و البته خیلی شوها و تبلیغات ‌ های تلویزیونی، فشن ‌ تواند فقط با کانال ‌ می تلویزیونیکار کند. پرسیدند: «چه ‌ های شروع کارم، زمانی که از من می ‌ در آن سال گفتند: «در ‌ ها می ‌ گفتم میکاپ آرتیست، خیلی ‌ کاره هستی»، می آرتیست ‌ کنی». این روزها دیگر شغل میکاپ ‌ کدام سالن کار می جا افتاده، ولی واقعا آن زمان این طور نبود. سمیرا الفت مصاحبه اختصاصی با samiraolfat سال 20 سال دارد، در تهران متولد شده است و 43 سمیرا الفت التحصیل رشته معماری از ‌ است که ساکن دبی است. او فار غ های ‌ برای پیدا کردن موقعیت 2002 دانشگاه کرج است و در سال گیرد در دبی به جز ‌ بهتر به دبی مهاجرت کرد. او تصمیم می آموختن زبان انگلیسی کار دیگری را هم انجام بدهد و برای همین گذراند، چون به تنها چیزی که ‌ یک دوره آموزشی میکاپ را می 2018 تا سال 2008 است. او از سال ‌ بسیار عالقه داشته میکاپ بوده سال همکاری کرده و سفیر 10 به مدت Max Factor با برند بوده است. فشن شوهای خاورمیانه را کنترل Max Factor های ‌ ها و شخصیت ‌ ها، سلبریتی ‌ کرده و با بسیاری از خواننده ‌ می معروف نیز کار کرده است. سمیرا درحال حاضر برند خودش و یک الب برای آکادمی میکاپ دارد و در حال بازگشایی یک ک ها در ‌ است تا خانم Made for you ها به نام business woman الب روی این کالب بتوانند بیشتر پیشرفت کنند. این ک است و در کالب که یک Web3.0 ا and blockchain است همراه چهار خانم موفق و Private member club توانند به رشد یکدیگر کمک کنند. ‌ ها می ‌ مطرح دیگر، همه خانم در آنجا است، در Market Place همچنین یک سری سرویس و کند. خواننده مصاحبه ‌ می launch این پلتفرم را October اوایل اش بیشتر آشنا شوید. ‌ پُل با سمیرا باشید و با او و مسیر کاری

اید؟ ‌ هاهمکاریداشته ‌ تا به حال با کدام یک از سلبریتی های هالیودی و عرب همکاری داشتم. بزرگترین سلبریتی هالیوود ‌ با بسیاری از سلبریتی Nicole Scherzinger ،Eva Longoria ،Sarah Wayne بوده و بعد از آن Kendall Jenner Nancy Ajram، Sherine Abdel-Wahab های عرب مثل ‌ و سلبریتی Callies، Nadia Ali و... Hend Sabry، asala yara دوست دارید در آینده با کدام برند و سلبریتی همکاری داشته باشید؟ را با لوازم پوستی خودش و Jennifer Lopez همکاری کنم و Jlo بسیار دوست دارم که با برند لوازم آرایشی برند خودم میکاپ کنم. برند «سمیرا الفت» تا به حال چه محصوالتی را عرضه کرده است؟ ، هایالیتر Taste of Persia اولین محصول ما یک ست براش بود، بعد از آن مژه، رژ لب، سایه مان را تولید ‌ را داشتیم. ما با همکاری «ملینا تاج» ست براش push up ، مداد ابروی galaxy ترین ‌ یکی از بهترین و پُر فروش Eye Patch بعد personal کردیم و به وجود آوردن براش مان است و آخرین محصول ما پالت سایه «شاخه نبات» است. البته الزم به ‌ محصوالت ذکر است من و خواهرم «ساینا الفت» باهم در این برند شریک هستیم و هر دوی ما باهم ای را داشته باشد. ‌ گیریم که چه محصوالتی را تولید کنیم و هر محصول چه ویژگی ‌ تصمیم می ساینا هم یک بیوتی بالگر خالق است.

22

المللے ‌ مجله فارسے زبان بین مجله پـــــــل،

دربارهپالتسایه«شاخهنبات»برایمانبگویید. «شاخه نبات» پالتی بود که با عشق به وجود آمد. همیشه دوست داشتم که هر کدام از محصوالت ما چیزی از ایرانی بودنمان برای ها با کتاب حافظ بزرگ شدیم و البته ‌ گفتن داشته باشند. ما ایرانی من خانواده پدرم شیرازی هستند و کتاب حافظ همیشه جزئی مان بوده است. به همین دلیل این ایده به وجود آمد، ‌ از زندگی اند. تمام ‌ نامی که همه با آن آشنا هستند و همه اسمش را شنیده هایی که در پالت بکار برده شده، اسم شعرهایی است که در ‌ اسم ایم و روی هر کاور، یک شعر متفاوت نوشته شده ‌ حافظ شنیده توانید قبل از خرید سایه بگویید «ای حافظ شیرازی ‌ است. شما می تو را به شاخه نباتت قسم مراد دل من را بده» و بعد از آن نیت توانید جواب حافظ ‌ رسد، می ‌ کنید. زمانی که سایه به دست شما می را ببینید. البته ما برای تولید پالت شاخه نبات بسیار اذیت شدیم، چون هنگام سفارش، کارخانه یک طراحی را برای یک محصول قبول ای را پیدا کردیم که حاضر به تولید محصول ما ‌ کرد ولی ما کارخانه ‌ می با کاورهای مختلف باشد، به همین دلیل این محصول از زمان ایده سال طول کشید. 2 تا زمانی که به دست مشتری رسید تر است یا سالمت پوست؟ ‌ به نظرتان آرایش مهم هایم ‌ ها و استوری ‌ صد در صد سالمت پوست. من همیشه در پست تان محافظت کنید. سعی کنید پوست خود را ‌ گویم از پوست ‌ می سالم نگه دارید و بعد روی آن آرایش کنید. بخاطر این که اگر آرایش کنید و پوست خوبی نداشته باشید هیچ وقت آن آرایش خوب به آید. ‌ نظر نمی دهد؟ ‌ سمیرابرایداشتنپوستومویسالمچهکارهاییانجاممی دهم. ‌ کنم صورتم را ماساژ می ‌ هایی که استفاده می ‌ درکنار کرم که از آن استفاده Brazilian face massage تکنیکی است به نام العاده دارم «دکتر پگاه دهداری» که همیشه ‌ کنم. یک دکتر فوق ‌ می دهم. غذای سالم خوردن هم ‌ ام را با ایشان انجام می ‌ کارهای پوستی بسیار مهم است. البته خوردن زیاد آب هم بسیار برای پوست مفید توانم زیاد آب بخورم و فراموش ‌ است، ولی متاسفانه من اصال نمی کنم. خوبی پوست مقداری ژنتیکی است و مقداری هم مواظبت ‌ می دهیم. ‌ از پوست و مو با مواد و کارهایی که انجام می

امضایکار سمیراچیست؟ شود کاری ندارم. زمانی که با ‌ هایی که در دنیا مد انجام می ‌ من زیاد به ترند و چیزی کنم با کمترین ‌ آید و سعی می ‌ ها می ‌ بینم چه چیزی به آن ‌ کنم، می ‌ هایم کار می ‌ مشتری میکاپ چیزی را که در نظر دارند و ویژگی ظاهری که خودشان دوست دارند را انجام دهم. کنم امضای ‌ های سنگین آرایشی روی صورت به کار ببرم و فکر می ‌ دوست ندارم که الیه دهم و در تولید هم همان ایرانی بودن ‌ کار من طبیعی بودن میکاپی است که انجام می است که در محصوالتم وجود دارد. به نظر شما رمز موفقیت در دنیای میکاپ چیست؟ اول از همه اینکه شما با وسایل و محصوالتی که دارید آشنایی داشته باشید و همیشه آرتیست ‌ خودتان را آپدیت کنید و روابط عمومی باالیی داشته باشید. زمانی که میکاپ کند، فاصله کمی با مشتری دارد و باید روابط عمومی خوبی داشته ‌ مشتری را میکاپ می باشد تا مشتری به او اعتماد کند. همیشه با مشتری تعامل داشته باشید، مثال باید از هایی دوست دارد و چه چیزهایی را دوست ندارد. روابط عمومی در ‌ او بپرسید چه چیزی کنار این که خودتان را همیشه آپدیت کنید اهمیت دارد.

@sainaolfat

شما از چه زمانی و چرا مهاجرت کردید؟ های ‌ به دبی مهاجرت کردم و علت مهاجرتم هم پیدا کردن موقعیت 2002 من در سال بهتر و پیشرفت زندگی و کار کردن بود. ‌ مهمتر ین هایالیت زندگی کاری شما چه بوده است؟ عنوان سفیر 2008 دو هایالیت دارم که برای من بزرگ و مهم است. اولی سال اندازی برند خودم با نام سمیرا است. ‌ در دنیای مدلیست و دومی هم راه max factor

23

www . polmagazine . com

@madeforyouglobal

های حرفه میکاپ برایمان بگویید. ‌ ها و جذابیت ‌ از سختی از زمانی که شروع به کار کردم در پشت صحنه بودم و کارهای های تبلیغاتمان ‌ دادم و بیشتر لوکیشن ‌ تبلیغاتی انجام می ها مجبور بودیم ‌ در صحرا و هوای گرم دبی بود و خیلی وقت عنوان ‌ ساعت پشت صحنه کار کنیم. من تنها کاری که به 12 دادم این بود که مراقب بودم ‌ آرتیست انجام می ‌ میکاپ ها عرق نکند. دو سه سال اول تمام مدت در ‌ صورت مدل ها، گرما و ‌ کردیم. ولی تمام آن سختی ‌ برداری می ‌ صحرا فیلم ها من را بیشتر ‌ ها جواب داد و مردم و کمپانی ‌ ریختن ‌ عرق کردم به همه کسانی که پشت ‌ شناختند چون همیشه سعی می آمد دریغ ‌ صحنه بودند کمک کنم و هر کمکی که از دستم بر می ها دوست داشتند با من کار ‌ کردم، خالصه خیلی از کمپانی ‌ نمی های کارم هم سفرهای جذاب رفتن و به عنوان ‌ کنند. از خوبی ها است و این ‌ ها و مدل ‌ کرو پشت صحنه کار کردن با سلبریتی که بعد از یک مدت، کاری را که انجام دادم در تلویزیون و مجله بینم بسیار جذاب است. ‌ می

شما کار کدام یک از بیوتی بالگرها را قبول دارید و چرا؟ خواهم که بقیه بیوتی بالگرها ناراحت ‌ اجازه بدهید که نام شخص خاصی را نیاورم، چون نمی شوند. ولی به نظر من بیوتی بالگری خوب است که صادق و راستگو باشد و نظرش را در مورد ها را ‌ محصوالت میکاپ واقعی بگوید. وجدان کاری داشته باشد و بخاطر مسائل مالی جنس دهد ‌ هایی که انجام می ‌ باشد و بتواند آموزش informative تواند ‌ تبلیغ نکند. در عین حال می را با لذت به دیگران منتقل کند. سال آینده چه جایگاهی در دنیای کاری داشته باشید؟ 5 دوست دارید ریزی داشتم که چه کارهایی را باید پیش ببرم ‌ قبل از شروع کرونا همیشه برای خودم برنامه ریزی پنج ساله نباید داشته باشم و همیشه باید برای ‌ ولی شیوع کرونا به من یاد داد که برنامه ریزی کنم. اگر بخواهم نگاه کلی داشته باشم، دوست دارم برند ‌ زمانی که در آن هستم برنامه بتواند وارد دنیای غرب هم بشود. so by samira olfat تان دست پیدا کردید؟ ‌ به کدام یک از آرزوهای دوران کودکی ام. همیشه دوست داشتم خارج از ایران ‌ ام رسیده ‌ کنم به خیلی از آرزوهای کودکی ‌ فکر می ها رسیدم. ‌ زندگی کنم، مستقل باشم و شرکت خودم را داشته باشم، خوشبختانه به همه این کنید را نام ببرید؟ ‌ ها استفاده می ‌ پنج لوازم آرایشی که هر روز از آن ها ‌ ، مداد ابرو، مژه، رُژ گونه و رُژ لب وسایلی است که همیشه و هر روز از آن foundation کنم. ‌ استفادهمی دهید؟ ‌ در اوقات فراغت خود چه کارهایی انجام می کنم. ‌ های متنوع را تجربه می ‌ روم وغذا ‌ های مختلف می ‌ گذرانم، به رستوران ‌ با دوستام وقت می گیرم. ‌ چند ماهی است که در اوقات فراغتم زبان ژاپنی را یاد می

بهترین و بدترین تجربه خود را در این حرفه برایمان بگویید. کنم، احساس خوبی دارم و البته ‌ ها کار می ‌ زمانی که با سلبریتی زمانی که آن چیزی که مشتری دوست دارد را برایش انجام دهم، آن حس همیشه برای من بهترین است و هیچ وقت ‌ می شود. بدترین تجربه کاری هم زمانی بود که داشتیم ‌ عادی نمی کردیم. ما هفت ‌ برای یک برند در صحرا به مدت هفت روز کار می برداری تمام شد، ‌ برداری داشتیم بعد از این که فیلم ‌ روز فیلم دوباره به ما ایمیل زدند که باید به مدت هفت روز مجدد سر ای که ستاره این تبلیغات بود پپسی ‌ صحنه بیاییم، چون بچه را با دست چپش خورده بود. در دنیای عرب و امارات اگر کسی چیزی را با دست چپش بخورد بد است و همین باعث شده بود که مشتری تبلیغ را قبول نکند. ما باید با نصف دستمزد کار کردیم. ‌ را قبول می

24

المللے ‌ مجله فارسے زبان بین مجله پـــــــل،

هابایدبیشتربهزیباییبیرونییادرونیتوجهکنند؟ ‌ بنظرتانخانم ‌ خاطر ‌ ها به ‌ به نظرم هر دو بسیار مهم است. بیشتر وقت کنیم، ‌ های اجتماعی و بسیاری از دالیل دیگر سعی می ‌ شبکه گویم ‌ رسیم. من همیشه می ‌ زیبا باشیم و به زیبایی درون نمی «هیوالهای زیبا نباشیم»، درون خیلی مهم هست. به نظر من زیبایی بیرونی زمانی که شما درون خوبی نداشته باشید کم کم ماند و کم کم ‌ شود و این زیبایی درونی ما است که می ‌ محو می شود که در زیبایی ظاهری هم تاثیر بگذارد. ‌ باعث می

@sobysamiraolfat

لطفا چند منبع خوب را برای یادگیری میکاپ معرفی کنید. اولین و بهترین منبع، آکادمی خودم است و از طرف دولت امارات تایید شده، من مدرک خواهند به صورت ‌ دهم که مدرکی معتبر در امارات است. ولی برای کسانی که می ‌ می KHD هایی که ‌ بایست میکاپ آرتیست ‌ آنالین آموزش ببینند یوتوب بهترین منبع است. می بالگرها ‌ کنند را پیدا کنند، چون بیوتی ‌ های مختلف میکاپ می ‌ خوب هستند و روی مدل توانند تا حدی یادگیری میکاپ را آموزش دهند به این دلیل که همیشه از صورت ‌ می کنند. ‌ های مختلف استفاده می ‌ هااز صورت ‌ آرتیست ‌ کنند ولی میکاپ ‌ خودشان استفاده می هایی دارید؟ ‌ به کسانی که دوست دارند وارد حرفه میکاپ شوند، چه توصیه های زیادی داریم ‌ دست از تالش برندارید. درست است که در حال حاضر میکاپ آرتیست ولی در دریا همیشه برای همه به اندازه کافی ماهی است، مخصوصا با ابزارهایی مثل توانند یک راه ده ساله را سه ساله بروند. ‌ اینستاگرام، تیکتاک و... که امروزه وجود دارد، می مهم است که برای خودشان هدف داشته باشند. نظرتان درباره مجله پل چیست؟ اسم مجله که پُل است به نظر من اسم و گزینه بسیار عالی است و این مجله واقعا پل من این است که باعث معرفی افراد به ‌ ارتباطی بین آدم هاست و ویژگی بعدی مورد عالقه ای است که نامش برازنده ‌ شود، همچنین به خاطر تنوع محتوایی زیاد مجله ‌ یکدیگر می محتوای آن است.

معنای «خوشبختی» را برایمان توصیف کنید. معنی خوشبختی برای من آرامش است. این که بدانم شان دارم خوشحال و سالم ‌ ام و کسانی که دوست ‌ خانواده ترینمعنایخوشبختیاست. ‌ ای ندارند، بزرگ ‌ هستند و دغدغه کمی از روتین روزانه خود بگویید. کنم صبحم را با ‌ شوم سعی می ‌ ها که از خواب بیدار می ‌ من صبح آبمیوه کرفس، جعفری و آب لیمو، یا با خاکشیر یا با چای رازیانه شروع کنم. در طول روز غذای سالم بخورم. همچنین ورزش روز در هفته ورزش ۴ همیشه در برنامه من بوده و حداقل روم و خانمی برزیلی من ‌ ای یک بار به ماساژ می ‌ کنم. هفته ‌ می دهند که برای جریان خون در بدن ‌ را با تکنیک برزیلی ماساژ می کنم ‌ های روحی سعی می ‌ بسیار خوب است. از لحاظ مراقبت های خودشناسی بخوانم و یا کسایی که برای آرامش روحم ‌ کتاب کنم. ‌ هایشان حس خوبی دارم را در دنبال می ‌ با شنیدن حرف کنید اینستاگرام چقدر در دیده شدن افراد تاثیر دارد؟ ‌ فکر می ‌ بسیار زیاد. به نظر من اینستاگرام یک وسیله رایگان در دست توانند از آن به بهترین نحو استفاده کنند. ‌ همه است و همه می اگر کسی بخواهد در این دنیا فعالیت داشته باشد با توجه به تواند بیشتر پیشرفت کند. ‌ این برنامه می

@somakeupacademy

25

www . polmagazine . com

آیـا شـخص خاصـی هسـت کـه دلتـان بخواهـد از او عکاسـی کنید؟ هایی است که من دوست دارم از او عکاسی کنم؛ دلیلش ‌ یکی از مدل Margaret Qualley های زیادی هستند که ‌ هم توانایی باال در اجزای فرم و فیشیال اکسپرشن است. مدل های پسر هم ‌ و از مدل Bella Hadid، Gigi Hadid، Cara ها کار کنم؛ مانند ‌ دوست دارم با آن العاده است. ‌ فوق Alton Mason تر است؟ ‌ از میان تمام ابزارهای کارتان، کدام یک برای شما از همه مهم گیرم. ‌ ترین چیز است؛ چون با آن عکس می ‌ دوربین مهم توانید از یک لنز استفاده کنید، آن کدام لنز است؟ ‌ فقط می است. ۱.۲ با دیاف ۵۰ اگر قرار باشد یک لنز داشته باشم، ترجیح من لنز کنید؟ ‌ به کدام شات خود بیشتر از همه افتخار می های فشن گرفته شد و در مجله ‌ که به سبک ادیتوریال why war های مربوط به پروژه ‌ عکس منتشر شده است. Vigure هایی برای عکاسی با موبایل دارید؟ ‌ چه توصیه امروزه گوشی در دسترس همه افراد است. هرکس که قابلیت استفاده از موبایل، چه عکس ای برای جهش حرکتی برندینگ شخصی در ‌ چه ویدئو و... را در خودش تقویت کرده، نقطه های مختلف ‌ های اجتماعی را مشخص کرده است. مخصوصا استفاده از اپلیکیشن ‌ شبکه کند. توصیه من همیشه به روز بودن در همه ‌ ها می ‌ کمک زیادی به کیفیت و خالقیت آن موارد است؛ مخصوصا امروزه که همه چیز به سرعت درحال پیشرفت است. هایی بـرای ادیـت عکـس داریـد؟ ‌ روی موبایل خود چـه اپلیکیشـن دهم. اگر هم مورد خاصی ‌ ادیتی که بخواهم را انجام می Apple من معموال با تنظیمات خود برداری هم با کپکات راحت ‌ کنم. درمورد فیلم ‌ استفاده می Lightroom یا Photoshop باشد، از هستم. سه اپلیکیشن روی گوشی دارم که از دو تا برای عکاسی و از یکی برای ویدئو استفاده کنم. ‌ می در تهران است و در حال حاضر در دبی و تهران زندگی ۱۳۶۸ تیر ۳۰ «میالد صائمی» متولد مند بوده؛ اما از سال ‌ کند. میالد در یک خانواده هنری بزرگ شده و از کودکی به هنر عالقه ‌ می تر در زمینه عکاسی تبلیغاتی و فشن شروع کرده است. تا به امروز ‌ فعالیت خود را جدی ۲۰۱۰ نمایشگاه در کشورهای ایران، پرتقال و انگلیس به روی دیوار رفته است. ۱۲ های او در ‌ عکس Fernando Pessoa در دانشگاه هنر ۲۰۱۷ در سال Lethes Art ترین آن نمایشگاه ‌ برجسته المللی نظیر ‌ های میالد در مجالت بین ‌ پرتقال بود. همچنین عکس Ponte de Lima شهر Flanelle magazine, vous, Vigure magazine, lucy’s (UK)، Roidx (Paris)، A 5 magazine ( چاپ UK), Averageartmagazine (UK), Gmaro, Lethes art book, Victor magazine Michael Cinco و Amato های زیادی همکاری کرده است؛ از جمله ‌ شده است. او با برند ها را بسیار دوست داشته است. میالد تحصیالت ‌ هایی بودند که کانسپت ذهنی آن ‌ برند های مختلفی را در مسیر کاری تجربه کرده است. چیزی ‌ عکاسی آکادمیک نداشته؛ اما دوره های مختلف ‌ که بیشترین کمک را به او کرد، این بود که سعی کرد تا درباره نورپردازی، سبک کند تا از ‌ عکاسی و استایل تحقیق و مطالعه داشته باشد. مجله پُل شما را دعوت می های میالد صائمی استفاده کنید. ‌ تجربیات و صحبت میالدصائمی مصاحبه اختصاصے با

miladsaemii

ای الزم است؟ ‌ از نظر شما چه چیزهایی برای یک عکس حرفه ای مورد نیاز است؛ اما ‌ موارد زیادی برای ثبت یک عکس حرفه ها مثل لباس، ‌ از نظر من ایجاد یک هارمونی در تمامی قسمت میکاپ، پوزینگ، فیشیال اکپرشن مدل، میزانسن و... به کامل کند تا یک حس متناسب با ‌ کردن یک عکس کمک زیادی می ایده عکاس ایجاد شود. کنید؟ ‌ شما قبل از فشردن شاتر چه چیزهایی را چک می کنم همه چیز را سریع چک نهایی کنم. ‌ در آن لحظه سعی می که از قبل آماده کردم انجام Mood board این کار را نسبت به کند به حس و حالی که ‌ دهم. همچنین موزیکی که کمک می ‌ می کنم. ‌ خواهم نزدیک باشم را پخش می ‌ می امضای کار شما چیست؟ ام را کنار بگذارید، امضای کار من ‌ های تجاری ‌ اگر عکاسی هایم است تا بتوانم حرفی که برایم ‌ سرایی ‌ پردازی و داستان ‌ ایده هایم بیان کنم. ‌ اهمیت زیادی دارد را از طریق عکس اید و کدام را دوست داشتید؟ ‌ برای کدام برندها عکاسی کرده MichaelCinco، ها ‌ هایزیادیعکاسیکردمکهازمیانآن ‌ برای برند را از همه بیشتر دوست داشتم. ترین لوکیشـن عکاسـی کـه تـا بـه حـال ‌ ترین یـا جذاب ‌ عجیب عکاسـی کردیـد کجـا بود؟ همیشه به جاهایی برای عکاسی عالقه داشتم که کمتر آدمی آنجا عکاسی کرده باشد و شرایط سختی داشته باشد. یکی از ها، ‌ های دریای عمان بود که از شدت موج ‌ ها، صخره ‌ آن لوکیشن مدل چندین بار به صخره برخورد کرد، صدمه دید و دوربین من های خوبی شدند. ‌ هم خراب شد؛ اما عکس

26

المللے ‌ مجله فارسے زبان بین مجله پـــــــل،

کنید؟ ‌ روی کامپیوتر کدام برنامه ادیت را بیشتر استفاده می هایی هستند ‌ برنامه Capture One، Lightroom،Camera Raw، Photoshop کنم. ‌ ها کار می ‌ که با آن وبسایت عکاسی مورد عالقه شما کدام است؟ Behance های مختلف وقت بگذرانم. از جمله ‌ کنم در سایت ‌ من سعی می تا ببینم چه Kavyar, Harpers bazaar, Saatchi, Vogue, Foundation شود. تا آنجا که ‌ هایی منتشر می ‌ اتفاقاتی در حال رخ دادن است و چه پروژه کنم خودم را آپدیت نگه دارم. درواقع به وبسایت خاصی ‌ بتوانم، سعی می کنم ببینم هرجا که مطلب مفیدی دارد یا عکس ‌ وابسته نیستم و سعی می خوبی را ببینم و لذت ببرم. کتاب مورد عالقه شما درباره عکاسی چیست؟ هایزیادیاستکهدوستشاندارم؛مانندفلسفهفشنودیدخالقانه.دو ‌ کتاب BigMagic:CreativeLivingBeyondFear، کنم ‌ کتاب است که اخیرا مطالعه می .Peter Lindbergh: On Fashion Photography و المللیرادوستدارید؟ ‌ کار کدام عکاس بین دیدم، با خودم ‌ را می Karl Taylor های ‌ کردم و ورکشاپ ‌ اوایل که عکاسی می العاده است و کارش را دوست دارم. او اجسام، ‌ گفتم که چقدر این فرد فوق ‌ می را هم خیلی دوست Mario Testino فهمد. همچنین ‌ نور و همه چیز را می کنم با توجه به سبکی که خودم به آن عالقه دارم، کارهای ‌ داشتم؛ اما حس می را هم Nicholas Fols را بیشتر دوست دارم. بعضی از کارهای Mert Alas ها نیز نام ببرم؛ علی مهدوی و بردیا زینالی. ‌ خواهم از ایرانی ‌ دوست دارم. می داشتنی هستند که کارشان واقعا خوب است. ‌ ها افراد توانمند و دوست ‌ این این شغل چه چیزهایی را در شما تغییر داد؟ از نظر من یک آرتیست در واقع بدون اینکه صحبت کند، از خودش و ها نظرات خود را درباره آن اثر بیان ‌ کند. سپس آدم ‌ ریزی می ‌ تفکراتش برون های ادیتوریال خود را شروع کنم و ‌ خواستم پروژه ‌ کنند. من وقتی می ‌ می عکاسی را از جنبه تبلیغاتی ندیدم، دوست داشتم درباره هر چیزی و تصاویر صحبت کنم و تصاویری را خلق کنم که برای خودم باشد. از خودم حرفی شود که ‌ هایی مربوط می ‌ داشته باشند و این به تفکرات عمیق درمورد ایده ها صحبت کنم. این به من خودشناسی بخشید و من ‌ قصد دارم درباره آن آید. ‌ آید و نمی ‌ را بیشتر به خودم شناساند. اینکه از چه چیزهایی خوشم می ها ‌ خواهم به انسان ‌ به چه چیزهایی قصد دارم برسم و اصال چه چیزی را می کنم این نقطه جذابی بود که عکاسی در من به وجود آورد. ‌ نشان دهم. فکر می الگوهای قدیمی و جدید شما در عکاسی چه کسانی هستند؟ را خیلی Alec Soth های جدید ‌ و از عکاس Steven Klein های قدیمی ‌ از عکاس دوست دارم. منابـعالهـامشـمابـرایایـنشـغلچـهچیزهایـیهسـتند؟ بر ‌ دهم و...؛ اما عالوه ‌ بینم، موزیک زیاد گوش می ‌ من معموال عکس زیاد می دهد، حس و حال خوبی است که وقتی ‌ ها آنچه که به من ایده می ‌ تمام این ای در ‌ شود جرقه ‌ دهم که باعث می ‌ دهم یا کاری را انجام می ‌ می ‌ موزیک گوش ام ‌ رسم و آن را به ایده یا الهام پروژه ‌ ای می ‌ ذهن من بخورد. سپس به نکته کنم. ‌ تبدیل می های اصلی شغل شما در ایران و خار ج از ایران چیست؟ ‌ کنید تفاوت ‌ فکر می در دنیای فشن و عکاسی مدلینگ، تفاوت زیادی در ایران وجود دارد. ما

کنیم و به آن ‌ در ایران داریم همه چیز را به صورت تجربی آزمون و خطا می رسیم. با هزاران ریسک، استرس و قطع بودن ارتباط ما با دنیای فشن. ‌ می هیچ آژانس، مجله معتبر، هفته مد یا هفته فشنی در ایران وجود ندارد که پُل ارتباطی ما با دنیای فشن باشد. کنند چیست؟ ‌ نظر شما درباره عکاسانی که در چندشاخه کار می توانیم ‌ تر کار کنیم، می ‌ کند که ما هرچه تخصصی ‌ این در تمام موارد صدق می تر باشیم. دلیلش این است که ‌ از نظر بعد مالی و پیشرفت در آن کار موفق داریم و فقط ‌ کنیم، حواسمان را از جاهای مختلف برمی ‌ داریم متمرکزتر کار می کنیم. ‌ روی یک موضوع یا شاخه پیشرفت می هایایرانیچیست؟ ‌ نظرتان درباره مدل به نظرم ایران پتانسیل بسیار خوب و استعدادهای زیادی دارد. اگر خیلی از زندگی درستی از یک ‌ این استعدادها قدر خودشان را بدانند و استایل و سبک توانند پیشرفت ‌ ها می ‌ مدل را بتوانند در خودشان رعایت کنند، بیشتر از این های خیلی خوبی داریم که در خارج از ایران فعالیت ‌ کنند. حاال هم مدل کنند. ‌ می اینباشـدیاخجالتیباشد،چگونـهاورا ‌ اگـر مـدل اضطـراب داشـته باشـد، حرفـه کنید؟ ‌ هاکمـکمی ‌ کنید؟ آیـا بـرای پـوز گرفتـن بـه مدل ‌ راهنمایـی می ها استرس ایجاد ‌ تواند در آن ‌ ای نبودن و اعتماد به نفس پایین می ‌ حرفه کنم ‌ ها معموال در یک مدل آماتور وجود دارد. من سعی می ‌ ویژگی ‌ کند. این تر کنم تا مدل بتواند شرایط بهتری داشته باشد و از ‌ شرایط و جو را کمی خلوت تر باشد و ‌ خواهم که طبیعی ‌ اضطرابش کم شود. در بحث پوزینگ هم از او می پوزینگ خیلی سخت نباشد. نظرتـان دربـاره فشـن در ایـران چیسـت؟ اجتماعی نقش بسیار پُررنگ و خوبی دارند. درواقع ‌ های ‌ بنظرم در ایران، شبکه دهد. درست است که افراد از ‌ بینند که چه اتفاقی در دنیا رخ می ‌ ها می ‌ آدم توانند جستجو کنند. ‌ بینند؛ اما تصاویر را می ‌ نزدیک شوهای فشن را نمی کند و به آن ‌ کسی که چیزی را دوست داشته باشد، خودش را به آن نزدیک می یابد. ‌ کند. اگر خواسته بزرگی داشته باشد، به آن دست می ‌ فکر می شعار میالددر زندگیچیست؟ من اعتقاد دارم که همه ما با توجه به استعداد و خواسته خود، توانایی خواهیم را داریم. چیزی که همیشه به ‌ رسیدن به هر موقعیتی که در زندگی می کنم، این است که طوری زندگی کنم تا حسرت انجام دادن یا ندادن ‌ آن فکر می خیلی از کارها را نخورم. بزرگترین آرزوی میالد چیست؟ کنم تمام مردم کشورم از ‌ دوست ندارم بزرگترین آرزویم را بگویم؛ اما آرزو می هایشان قدم ‌ ته دل خوشحال، دل سیر و بدون محدودیت به سمت هدف بردارند. نظرتاندربارهمجلهپلچیست؟ کنند و ‌ من به مجله پُل و تیم خوبشان، بابت محتواهایی که تولید می گویم. امیدورام این فعالیت ادامه پیدا ‌ فعالیت مستمری که دارند تبریک می های کشورمان با مردم حفظ شود. ‌ کند و ارتباط با هنرمندان، عکاسان و مدل کنید. در ‌ زبان را در حوزه فشن پُر می ‌ ممنون که جای یک مجله ایرانی و فارسی کنم. ‌ آخر هم بابت این فرصتی که در اختیار من قرار دادید تشکر می

27

www . polmagazine . com

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40 Page 41 Page 42 Page 43 Page 44 Page 45 Page 46 Page 47 Page 48 Page 49 Page 50 Page 51 Page 52 Page 53 Page 54 Page 55 Page 56 Page 57 Page 58 Page 59 Page 60 Page 61 Page 62 Page 63 Page 64 Page 65 Page 66 Page 67 Page 68 Page 69 Page 70 Page 71 Page 72 Page 73 Page 74 Page 75 Page 76 Page 77 Page 78 Page 79 Page 80 Page 81 Page 82 Page 83 Page 84

Powered by