POL Magazine no. 27 GEORGIA

1

www . polmagazine . com

2

المللے ‌ مجله فارسے زبان بین مجله پـــــــل،

3

www . polmagazine . com

4

المللے ‌ مجله فارسے زبان بین مجله پـــــــل،

5

www . polmagazine . com

بیست و هفتمین پُل نیز ساخته شد ! تر از پُل قبلی، چرا که هر چه به تعداد سرنشینان قطار ‌ پُلی مستحکم شود، الزمه آن قوی بودن بستر پُل است تا با ‌ مخاطبین ما اضافه می اعتماد و اطمینان خاطر بیشتری هر صفحه آن را ورق بزنید. در این شماره ایم ‌ از مجله پُل هم افتخار معرفی چندین هموطن ارزشمند را داشته ای خروشان از مبدا مشخصی به مقصد ‌ که هر کدام به مانند رودخانه نهایت در حرکت هستند و به این حس غرور ما و شما در جهان ‌ بی

The 27th Pol has been built! This Pol is stronger than the previous one, because as the number of passengers on the train increases, the infrastructure of the Pol must be stronger, so you can turn every page of that more confidently. In this issue of Pol Magazine, we have had the honor of introducing several valuable compatriots, who are moving like a raging river from a specific source to an infinite destination, which makes us and you feel more proud in an endless world. Stay connected with Pol...

افزایند. ‌ پایان می ‌ بی با پُل ، در ارتباطیم...

6

المللے ‌ مجله فارسے زبان بین مجله پـــــــل،

6

مصاحبه اختصاصی پُل با الناز نوروزی نوازی ‌ کشوری مشهور به مهمان Georgia مصاحبه اختصاصی با کیانا تاریخچه برند Swarovski مصاحبه اختصاصی با آزاده پوراکبری مردی در دنیای معماری، مد و سینما Tom Ford مصاحبه اختصاصی با میثم دریس مصاحبه اختصاصی با آروین شهامت داور مسابقه مدلینگ در ونکوور فرد ‌ افسانه ریحانی داشتن پوستی عالی با Clinique تمیز کردن ابزار و محصوالت آرایشی با سمیرا الفت مصاحبه اختصاصی با نیلوفر محمدی در کلینیک PDO های ‌ جوانسازی با نخ DAC با شناخت و انتخاب عطـر مناسب، کاریزمای خود را به نمایش بگذارید گره در فرش دستباف با نوید اکرادی سازى صورت با ‌ جوان دکتر سارا قربانی تاریخچه برند Starbucks های ماه در یک نگاه ‌ برترین Radio Javan Radio Javan Party مصاحبه اختصاصی با زاد ‌ آیدین کاظمی ۲۰۲۴ ترندهای دکوراسیون داخلی در سال با واال بازیار سبک زندگی دانمارکی Hygge

27

15 16 18 22

26 28 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 58 60 62 64

POL CANADA Franchise Manager POL Canada Inc. 4388 Rue Saint-Denis, Suite 200 #165, Montreal, QC, Canada, H2J 2L1 +1 438 802 92 92 canada@polmagazine.com polcanada POL GEORGIA Franchise Manager POL Georgia 65 Shalva Nutsubidze St, Tbilisi 0186 +995 322 000 445 georgia@polmagazine.com polgeorgia_ POL ENGLAND Franchise Manager POL England Derby Way Bury BL9 0NJ England +44 738 3720 270 uk@polmagazine.com polmagazineuk POL QATAR Franchise Manager POL Qatar No. 96, Alsana St., Banihajar, Alrayan,Qatar +97 451 145 010 qatar@polmagazine.com polqatar

POL MAGAZINE CMO Nader Tehrani nader@polmagazine.com +90 552 580 13 68 Editor in chief & Art Director Ava Nazari ava@polmagazine.com Editorial Director & Author Sahar Zamani sahar@polmagazine.com

Video Editor Ali Sadeghi ali@polmagazine.com Seo Expert Hadi Khanahmadlou Social Media Manager Mahsid Farokhi

Author Sepideh Shafeghat, Parastoo Tavakoli

Graphic Designer Maryam Sharifi, Roya Movahed

POL USA Editor In Chief Pouyan Torabi pouyan@radiojavan.com Managing Editor Masih Ferdosian masih@radiojavan.com Behnam Parvin behnam@radiojavan.com Music Editor Araz Panahi araz@radiojavan.com Events Editor Poriya Moazzami poriya@radiojavan.com +1 888 735 28 26 www. radiojavan .com

لذتی به نام استقالل با ریحانه سیگارچی خرافات مدرن،دروغ های با کالس! با علیرضا خیرالهی برابری 10 قانون هایی برای کمک به راه اندازی ‌ گام Startup ها بر احساسات و روحیه افراد تاثیرگذار هستند ‌ رنگ لباس فیلم درباره شادی و احساس خوب 5 کارگاه پنیرشناسی benizkitchen

66

68 70

72 74 76 78

polmagazine polmagazine polmagazine info@polmagazine.com www. polmagazine .com

7

www . polmagazine . com

iamelnaaz Elnaaz Norouzi

الناز نوروزی مصاحبه اختصاصے پُل با توانیم بهترین باشیم، ما هر روز باید ‌ هیچوقتنمی تالش و رشـد کنیم تا به بهتـرین خود تبدیل شویم سالگی ۸ «الناز نوروزی» متولد تهران است؛ اما در همراه با پدر و مادرش به آلمان مهاجرت کرد. او در ترین ‌ سالگیباحرفهمدلینگآشناشد،بابزرگ ۱ ۴ سن ۱۰ شروع به کار کرد و حدود C&A برندهای آ لمان مانند های ‌ سال در این رشته فعالیت داشت. الناز در هفته و London Mercedes Benz مد مختلف مانند هر ساله Berlin Mercedes Benz Fashion Week کرد و با بسیاری از برندهای بزرگ مانند ‌ حضور پیدامی همکاری داشت. Dior و Hugo Boss، Chopard با این حال او همیشه آرزوی رفتن به هند و ورود به کرد که به راحتی ‌ بالیوود را داشت و با خود فکر می تواند به یک بازیگر بالیوودی تبدیل شود؛ اما ‌ می راهی بسیار سخت و طوالنی را برای رسیدن به آرزوی کنیم تا خواننده ‌ خود سپری کرد. از شما دعوت می مصاحبه اختصاصی مجله پُل با «الناز نوروزی» ها و ‌ عزیز باشید تا از مسیری که طی کرده و چالش تجربیاتش بیشتر مطلع شوید.

8

المللے ‌ مجله فارسے زبان بین مجله پـــــــل،

از چه زمانی و چرا به هند مهاجرت کردید؟ سال داشتم که برای اولین بار برای مدلینگ به هند آمدم. من در ۲۰ ً حدودا ترکیه، چین، تایلند، اسپانیا، لندن و سایر کشورها سابقه فعالیت دارم و گاهی ماندم تا به عنوان مدل کار کنم. در یک بازه زمانی مدام بین ‌ سه ماه در آنجا می سالگی بود که به طور جدی تصمیم ۲۲ هند و آلمان در رفت و آمد بودم؛ اما در گرفتم به هند مهاجرت کنم و بازیگری را شروع کنم. اید؟ ‌ تحصیالت شما چیست؟ آیا برای بازیگری دوره خاصی را گذرانده خب، باید بگویم که تحصیل در آلمان بسیار مشکل است (با خنده) و اصال شبیه به جاهای دیگر مانند آمریکا یا ایران نیست. من در آلمان به کالج رفتم توانم با تسلط صحبت کنم. بعد از آن ‌ و هفت زبان مختلف را یاد گرفتم و می وقتی تحصیالتم به پایان رسید، به هند آمدم. در هند دوره بازیگری گذراندم های بالیوود رفتم. همچنین در ‌ های بسیار زیادی با بهترین ‌ و به ورکشاپ دوره بازیگری گذراندم. از طرفی در زمان تحصیلم NewYork Film Academy در آلمان، یک سال در تئاتر کار کردم.

از نحوه ورود خود به دنیای بازیگری، سینما و بالیوود برایمان بگویید. تواند ‌ دانستم که ورود به بالیوود چقدر می ‌ من قبل از شروع بازیگری، نمی روم و به راحتی با شاهرخ خان، ‌ کردم به هند می ‌ سخت باشد! با خودم فکر می کردمکار خیلی ‌ شوم! درواقع احساس می ‌ سلمان خان و آمیتاباچان همبازی می کردم؛ چون اگر اطالعات ‌ آسانی است. البته االن خوشحالم که اینطور فکر می دانستم چقدر کار سختی است، هیچوقت به هند ‌ امروزم را داشتم و می کردم! این مسیر واقعا ‌ کردم و فکرش را به کل از ذهنم بیرون می ‌ مهاجرت نمی دانستم که هند مافیا دارد تا فقط افرادی که خودشان ‌ سخت بود و من نمی خواهند در بالیوود حضور داشته باشند. شما حتی اگر هندی هم باشید؛ ‌ می اما جزو خانواده بالیوود نباشید، جایی در دنیای بالیوودی نخواهید داشت، ها ‌ ها را بلد نباشید، با رفتار و کردار آن ‌ چه برسد به اینکه خارجی باشید، زبان آن در بالیوود آشنایی نداشته باشید و رقص هندی بلد نباشید! اوایل که به هند مهاجرت کردم، نه تنها رقص هندی بلد نبودم و با دنیای بازیگری و بالیوود دانستم ‌ آشنایی نداشتم؛ بلکه اصال زبان هندی هم بلد نبودم و حتی نمی ها را با دوبله ‌ » یعنی چه! دلیلش هم این بود که همیشه تمام فیلم Namaste « کردم. برای همین اوایل ورودم به هند، نه تنها مجبور بودم با ‌ آلمانی تماشا می مشکالتی که همه اوایل مهاجرت دارند دست و پنجه نرم کنم؛ بلکه باید راهی کردم. خیلی ‌ کنندگان و کارگردانان پیدا می ‌ برای ورود به بالیوود و ارتباط با تهیه طول کشید تا متوجه شدم ابتدا باید به زبان هندی مسلط شوم. بعد از آن دانستم یک بازیگر بالیوودی باید رقص ‌ کالس رقص را شروع کردم؛ چون می رفتم. ‌ های بازیگری می ‌ ها و ورکشاپ ‌ ها به کالس ‌ بلد باشد. در کنار همه این های مختلف آشنا شوم تا بتوانم هر طور شده درب ‌ کردم با آدم ‌ مدام سعی می ام و ‌ ورود به بالیوود را پیدا کنم! حاال پنج سال است که من وارد بالیوود شده های مقدس) بود. ‌ (بازی Sacred Games اولین پروژه من اید؟ ‌ هایمعروفیهمکاریداشته ‌ تا به حال با چه افراد، باز یگران و کمپانی beinghuman با«شاهرخخان»دردوپروژهتبلیغاتیوبا«سلمانخان»درکمپین ترین ‌ بزرگ ‌ (یکی از Thums_up ام. همچنین در تبلیغ کمپین ‌ همکاری کرده AkshayKumar ام. دو تبلیغ دیگر هم با ‌ برندهایهند)باسلمانخانبازیکرده بود. NEFEE perfume و دیگری Dollar ها برای ‌ داشتم که یکی از آن همبازی Kunal Khemu و Varun Dhawan من با بازیگران بالیوود مثل ام. در ‌ بازی کرده Jackie Shroff با Hello Charlie بودم. در فیلم و Nawazuddin Siddiqui و Saif Ali Khan با Sacred Games سریال ام. با ‌ همبازی بوده Gerard Butler با Kandahar همچنین در فیلم Anil Kapoor و با Rashtra Kavach om در فیلم Aditya Roy Kapur ام. همچنین در سریال «تهران» که از ‌ بازی کرده Jugjugg Jeeyo در ،Netflix ها با ‌ کنم. در کنار تمام این ‌ شود نیز بازی می ‌ پخش می +Apple TV ام. ‌ های زیادی داشته ‌ همکاری +Apple TV و Amazon Prime

از چه زمانی و چطور شد که متوجه شدید به بازیگری عالقه دارید؟ کردم. یک کار ‌ سالم بود، خیلی تلویزیون تماشا می ۷ - ۶ من از بچگی و زمانی که های بازرگانی را به آسانی حفظ ‌ دادم، این بود که تمام پیام ‌ جالبی که انجام می دقیقه ۱۰ ، کردم. طوری که اگر ما بین یک فیلم ‌ کردم و همزمان لبخوانی می ‌ می کردم! من ‌ ها را حفظ بودم و تکرار می ‌ شد، من تمام آن ‌ آگهی بازرگانی پخش می کردم و ‌ ها را با دقت به جزئیات مانند حرکت لب بازیگران تماشا می ‌ حتی فیلم به صداگذاری خیلی توجه داشتم. مثال اگر فیلم آمریکایی بود و صدای آلمانی دادم و به ‌ هایم را طور دیگری تکان می ‌ یا فارسی روی آن گذاشته بودند، لب زنم ‌ کردم. االن که در مورد این موضوع حرف می ‌ فارسی و آلمانی صحبت می دار است که چطور این کارها ‌ کنم، واقعا برایم عجیب و خنده ‌ و به آن فکر می توانستم به راحتی انجام دهم. از همان دوران بود که متوجه شدم چقدر ‌ را می دیدم، متوجه احساسم ‌ های بالیوودی را می ‌ به بازیگری عالقه دارم. وقتی فیلم ها حضور ‌ گفتم: «من باید هر طور شده در این فیلم ‌ شدم و با خودم می ‌ می داشته باشم». خب، از همانجا بود که میل به بازیگری در من شکل گرفت.

9

www . polmagazine . com

وقتی تصمیم گرفتید که بازیگر شوید، واکنش پدر و مادرتان چگونه بود؟ پذیرش کار مدلینگ کمی برای پدر و مادرم (بیشتر برای پدرم) سخت بود. اند؛ ‌ ها در ایران بزرگ شده ‌ به هر حال ما از یک خانواده ایرانی هستیم و آن اما مادرم به من کمک کرد تا یک آژانس مدلینگ در مونیخ پیدا کنیم. مادرم درباره سابقه این آژانس کامال تحقیق کرد تا از آن مطمئن شود؛ زیرا به هر حال هیچکدام از ما در این زمینه سر رشته نداشتیم. از طرفی من هم خیلی سال داشتم؛ برای همین مادرم خیلی نگران من بود. ۱۵ - ۱۴ جوان بودم و فقط تر هم بود و حتی مدت کوتاهی بسیار ‌ پذیرش این موضوع برای پدرم سخت ناراحت بود. در آن زمان این مسئله بسیار برای من سخت بود؛ چون هم به مادرم و هم به پدرم بسیار وابسته هستم. خب، من نه تنها تک فرزند هستم و خواهر و برادری ندارم؛ بلکه در آلمان هم فامیل و هیچکس دیگری را نداشتم. کردند، ‌ به هر حال پدر و مادر من خیلی جوان هستند و وقتی من را بزرگ می خودشان هم کم سن بودند. به همین خاطر درک این مسئله برایشان سخت بود؛ اما با این حال فقط دو هفته طول کشید تا پدرم شرایط را بپذیرد. او با های مدلینگی که گرفتم و اینکه برای یکی از بزرگترین برندهای ‌ دیدن عکس دهم و اشتیاق ‌ کنم، قانع شد که دارم کارم را درست انجام می ‌ آلمانی تبلیغ می ها نبودند، ‌ دارم. از آنجا به بعد من را به شدت حمایت کردند؛ به طوری که اگر آن رسیدم. ‌ من هیچوقت به اینجا نمی

اید، خسته شوید؟ ‌ آیا تا به حال پیش آمده از مسیری که انتخاب کرده گفتم «من دیگر توان و کشش ‌ کردم و می ‌ در هند روزهایی بود که گریه می ادامه دادن را ندارم». زندگی کردن یک دختر تنها در هند، واقعا سخت است و اصال قابل قیاس با هیچ کشور دیگری نیست. هند با کشورهای دیگر فرق ام؛ ولی به اندازه هند سخت نبود. ‌ دارد. من حتی در چین و تایلند هم کار کرده توانم بگویم هند پدر من را در آورد! در چنین شرایطی این پدر ‌ (با خنده) می گفتند اگر دوست داری، ‌ دادند و حتی می ‌ و مادرم بودند که به من انرژی می دیدند چقدر باید سخت کار کنم، دلشان ‌ توانی پیش ما برگردی. وقتی می ‌ می کنیم که همینجا در آلمان ‌ گفتند اگر برگردی، ما کمکت می ‌ سوخت و می ‌ می توانستم ‌ کار کنی. با این حال من آدمی نیستم که زود تسلیم شوم. اصال نمی فکر کنم که دیگران بگویند: «الناز به هند و بالیوود رفت؛ اما نشد و برگشت». دوست داشتم همه بگویند: «الناز در آلمان بزرگ شد، به هند رفت و بازیگر خواستم تنها دختر ایرانی باشم که توانسته وارد بالیوود شود و ‌ شد». من می گویم: ‌ شود، با خودم می ‌ به یک جایی برسد. االن هم هر زمان شرایط سخت می گیری، به آمریکا یا آلمان یا هر جا که دوست داری ‌ «یک بلیط هواپیما می گردی». از ‌ گیری و برمی ‌ کنی. بعد دوباره انرژی می ‌ روی و کمی استراحت می ‌ می طرفی مهاجرت من به هند و دوری، برای پدر و مادرم هم بسیار سخت است. ها به جز من کسی را ندارند و خودشان هم در غربت و دور از خانواده زندگی ‌ آن توانم ‌ دانم که هنوز هم برایشان سخت است و متاسفم که نمی ‌ کنند. می ‌ می ام و سعی ‌ کنارشان باشم؛ ولی به هر حال این راهی است که من انتخاب کرده کنم هر طور شده سربلندشان کنم. ‌ می

اید؟ خودتان کدام را دوست دارید؟ ‌ تا به حال در چند فیلم و سریال بازی کرده دانم؛ چون خیلی زیاد هستند و باید ‌ درمورد تعداد کارهایم باید بگویم که نمی هایی که هنوز منتشر ‌ ها را بشمارم (با خنده)، اما اگر فیلم و سریال ‌ یک روز آن ام. ‌ سریال بازی کرده ۵ فیلم و ۸ نشده است را حساب نکنم، به طور کلی تا االن را Sacred Games در خصوص سوال دوم باید بگویم اولین پروژه کاری یعنی ‌ ترین و بهترین سریال ‌ بیشتر از همه دوست دارم. این سریال تا امروز بزرگ هند شناخته شده است. بعد از آن کار کردن با تیم سریال تهران و البته خود سریال را خیلی دوست داشتم. یکی از دوستانم در هند به من گفت که روی یک سریال در حال پخش در مورد ایران است. من ابتدا فکر کردم +Apple TV کند؛ اما وقتی آن را تماشا کردم، خیلی از آن خوشم آمد. بعد هم از ‌ اشتباه می دستخودمعصبانیشدمکهچراوقتیبهزبانفارسیوانگلیسیمسلطهستم، در چنین سریالی حضور ندارم. برای همین وقتی برای انتخاب بازیگر فصل دوم فراخوان دادند، با خودم گفتم باید بهترین تست را برای این سریال بدهم تا به غیر از من، هیچکس دیگری را نتوانند انتخاب کنند! که خب، همینطور هم شد.

10

المللے ‌ مجله فارسے زبان بین مجله پـــــــل،

ها باخبر است؟ ‌ هایی دارد که کمتر کسی از آن ‌ بازی در بالیوود چه چالش ها در سواالت قبلی توضیح ‌ ها خیلی زیاد است و در مورد بعضی از آن ‌ چالش دادم. مثال اینکه باید زبان و رقص یاد بگیرید، باید ارتباطات داشته باشید و به شیوه بالیوود بازیگری را یاد بگیرید! اینکه خارج از خانواده بالیوود کسی را راه ام، افراد خارجی زیاد دیگری ‌ دهند. برای مثال از سالی که من به اینجا آمده ‌ نمی نفر ۵ یا ۴ هم آمدند؛ اما دوام نیاوردند و نماندند. اگر دقت کنید شاید فقط باشیم که از خارج آمدیم و توانستیم در بالیوود به اینجا برسیم. آرزو دارید با کدام بازیگر همبازی شوید؟ من دوست دارم یک فیلم با «شاهرخ خان» بازی کنم. در هالیوود هم عاشق » هستم. Leonardo DiCaprio« هایهندیاینقدرمحبوبباشند؟ ‌ شودتافیلم ‌ ازنظرشماچهچیزیباعثمی ها چیزهایی که ما هر روز ‌ کنم چون پُر از رنگ، رقص و عشق هستند. آن ‌ فکر می دهند که خب در زندگی واقعی ‌ بینیم را نشان می ‌ در زندگی خود نداریم و نمی دهند ‌ اصال اینطور نیست. همچنین عشق و رابطه را بسیار جذاب نشان می آید. به هر حال انسان همیشه دوست دارد ‌ که در واقعیت خیلی کم پیش می های بالیوودی ‌ آن چیزی که ندارد را داشته باشد و احتماال همین موضوع فیلم کند. ‌ را خاص می

درباره تجربیات خود در صنعت مدلینگ برایمان بگویید. ماند؛ اما در کل هم تجربیات ‌ متاسفانه در زندگی چیز زیادی در خاطر من نمی ترین ‌ کنم سخت ‌ قشنگ داشتم و هم تجربیاتی که زیاد جالب نبودند. فکر می های مد بود. به عنوان مثال تعداد ‌ ها در هفته Catwalk ‌ ها مربوط به ‌ تجربه نفر ۴۰۰ یا ۳۰۰ زیادی دختر در یک اتاق منتظر بودیم که طراح ما را از بین حدود شدند. همین تجربه رد شدن ‌ نفر انتخابمی 10 انتخاب کند و شاید فقط حدود که من از بچگی با آن رو به رو شدم، خیلی سخت بود؛ اما از طرفی خیلی هم به من کمک کرد. روند کار بدین شکل بود که قبل از شروع هفته مد، در یک ها نه ‌ دیدیم که تمام آن ‌ رفتیم و می ‌ جای مختلف برای تست دادن می ۱۰ روز مدلینگ خود بودیم تا خبر قبولی ‌ گویند. ما همیشه منتظر تماس آژانس ‌ می کردیم از ‌ دادند. در این شرایط فکر می ‌ بدهند؛ اما ناگهان خبر از رد شدن می آید و دخترهای دیگر زیباتر و قدبلندتر هستند. با این حال ‌ ما خوششان نمی کند. ‌ اند و دیگر من را اذیت نمی ‌ ها از خاطر من رفته ‌ تقریبا این دوران و سختی های مد ‌ خب، در آن دوران هم خیلی جوان و هم مهاجر بودم و در هفته شانگهای، استانبول و خیلی جاهای دیگر هم حضور داشتم. حتی یک بار پیش آمد که برای یک تبلیغ در هند، من و یکی از دوستانم برای انتخاب نهایی ها فقط من را انتخاب کردند. این بسیار برای من سخت بود ‌ رفته بودیم و آن و خیلی احساس بدی داشتم؛ چون دوستم تمام روز شاهد فیلمبرداری ما دهید؛ ‌ بود. البته این مسائل االن هم در بازیگری وجود دارد، مثال تست می کنند. با این حال مسائل دیگر هم در بازیگری ‌ اما شخص دیگری را انتخاب می کننده چگونه است، آیا ‌ تهیه ‌ ات با کارگردان و ‌ مهم است؛ مثال اینکه رابطه های فیلمبرداری فیلم زمان خالی داریم یا بسیاری موارد دیگر که با ‌ در تاریخ مدلینگ متفاوت است و مانند مدلینگ فقط ظاهر اهمیت ندارد.

11

www . polmagazine . com

ای برایتان رخ دهد؟ ‌ تا به حال پیش آمده که سر فیلمبرداری حادثه بله (با خنده) بارها پیش آمده و واقعا طبیعی است؛ به خصوص وقتی کنیم. در آخرین سریالی که بازی کردم و هنوز ‌ های اکشن بازی می ‌ صحنه روم،از طبقه ‌ ها باال می ‌ دوم،از پله ‌ ای داشتیم که در آن می ‌ منتشر نشده،صحنه روم و مدام در مسیر با چند نفر ‌ های مختلف می ‌ پرم، به اتاق ‌ سوم به پایین می بود که بسیار مشکل است؛ چون اگر وسط One Shot ها ‌ جنگم. همه این ‌ می شود. در این ‌ کار اشتباهی رخ دهد، از اول باید اجرا کنیم و صحنه قطع نمی ‌ صحنه روی زمین افتادم که خیلی درد داشت. آن شب که داشتیم این صحنه کردیم، به قدری حالم بد شد که آمبوالنس آوردند و من را به ‌ را فیلمبرداری می های هندی، تا بازیگر در چنین ‌ هتل برگرداندند. جالب اینجاست که در پروژه شود! واقعا خستگی برایشان ‌ برداری متوقف نمی ‌ شرایطی قرار نگیرد، فیلم ساعت از بازیگر کار بکشند. خب بعضی از بازیگران هم ۲۰ معنا ندارد و شاید دهند. ‌ کننده را جلب کنند، همینطور ادامه می ‌ برای اینکه نظر کارگردان و تهیه گویند که بازیگران ‌ شود اگر ما بگوییم خسته هستیم، می ‌ همین باعث می گویم: «راجع ‌ کنند. گاهی اوقات می ‌ دیگر اینطور نیستند و ما را مقایسه می کنید، ما ربات نیستیم و انسانیم!» یک بار هم نیمه شب ‌ به ما چه فکری می ها در باالی پل یک رودخانه بود، یک صحنه جنگی داشتیم و ‌ یکی از صحنه دستان من یخ زده بود. در این صحنه تفنگ بازیگر مقابل به دستم خورد و حسی، پارگی را حس نکردم. با این حال ‌ دستم را پاره کرد؛ اما به علت سرما و بی روز بعدش بسیار درد کشیدم و این درد تا سه هفته باقی ماند. در کل این آید. ‌ های اکشن خیلی طبیعی است و پیش می ‌ ها در صحنه ‌ اتفاقات و آسیب کنم و تا به حال ‌ های اکشن را خودم تمرین و بازی می ‌ من همیشه سکانس بدل به جای من بازی نکرده است.

ترین تجربیات خود در حرفه بازیگری برایمان بگویید؟ ‌ ترین و شیرین ‌ از تلخ بود Sacred Games است. قبل از پروژه Me too ترین تجربه من راجع به ‌ تلخ شناختم و ‌ و من هنوز هیچ کاری را شروع نکرده بودم، صنعت بالیوود را نمی دانستم چه خبر است. کارگردان هم قصد دیگری داشت و من دیر ‌ اصال نمی خواست به دفترش بروم و تست بدهم. ‌ متوجه شدم. او هر روز از من می بار یک تست را تکرار کردم و به غیر از احساس بدی که بعد ۱۰ فکر کنم حدود کردم چقدر ‌ از فهمیدن قصدش به من دست داد، در آن زمان احساس می گیرند. آخرین ‌ بازیگر بدی هستم که برای یک صحنه هر روز از من تست می بار به من گفت به شهر دیگری که در آنجا در حال فیلمبرداری فیلم دیگری بود بروم و آنجا به من کمک خواهد کرد که بتوانم قبول شوم. آنجا بود که کننده بود. خب، اگر تجربه االن را ‌ فهمیدم چه قصدی دارد و خیلی برایم ناراحت رفتم تا بخواهد ‌ شدم و پس از اولین تست دیگر نمی ‌ داشتم، زودتر متوجه می ام که کامال طبیعی ‌ تر از اینهمدر هندداشته ‌ های تلخ ‌ من را ببیند. البته تجربه ترین تجربه برای ‌ است و خیلی چیزها از همین تجربیاتم یاد گرفتم. شیرین من بازی با شاهرخ خان و بازیگرهای مشهور بالیوودی بود. این آرزوی من ها با نگاه کردن به او ‌ بود و پوسترهای او را به دیوار اتاقم زده بودم و شب خوابیدم. در ذهن من این بود که فقط یک روز از دور او را ببینم و برایش ‌ می دست تکان دهم؛ اما بعد با هم سر یک صحنه بودیم و در دو تبلیغ با هم بازی ترین خاطرات من است و من حتی به بیشتر از آرزوهایی ‌ ها شیرین ‌ کردیم. این ام رسیدم. چه چیزی بهتر از این که االن با این افراد دوست هستم، ‌ که داشته ام. ‌ ها شده ‌ کنم و یکی از آن ‌ خورم، پارتی می ‌ ها شام می ‌ با آن

12

المللے ‌ مجله فارسے زبان بین مجله پـــــــل،

های ایرانی و مارکت فیلمسازی ایران چیست؟ ‌ نظرتان درباره فیلم پرسند: «سینمای ایران ‌ های ایرانی هستم. گاهی از من می ‌ من عاشق فیلم کنی؟» بله، صددرصد سینمای ما بهتر ‌ که خیلی بزرگ است، چرا در آن کار نمی شود؛ ‌ ها استفاده می ‌ در فیلم BGM است! اینجا در هند از صدها آهنگ و ها و حتی بدون آرایش و گریم، ‌ های ایرانی بدون هیچ کدام از این ‌ اما در فیلم کنند. طوری ‌ ها، تمام احساسات را منتقل می ‌ لباس یا نشان دادن موی خانم شود و بیننده را تا پایان فیلم نگه ‌ که حواست به هیچ چیز دیگری پرت نمی های ایرانی کار کنم، ‌ توانستم در فیلم ‌ دارند. من همیشه گفتم که اگر می ‌ می های ایرانی همیشه برای من اول هستند و ‌ رفتم! فیلم ‌ همین االن به ایران می حاال بعد از آن بالیوود و هالیوود. کدام بازیگرها الگوهای شما در صنعت سینما هستند؟ » است. هم به عنوان یک انسان عاشق او هستم؛ Angelina Jolie الگوی من « های دنیا کمک کرده و کودکان زیادی را به سرپرستی ‌ از انسان ‌ چون به خیلی نهایت بازیگر ‌ گرفته که من هم عالقه زیادی به این کار دارم. هم اینکه بی نظیری است. ‌ بی دانید؟ ‌ ترین هایالیت زندگی کاری خود را چه می ‌ مهم ای که سال ‌ کنم جایزه ‌ های زیادی در زندگی داشتم؛ اما فکر می ‌ من هایالیت گذشته برنده شدم، بهترین هایالیت زندگی من بوده است. این جایزه را بابت های حقیقی و مجازی برای هموطنان و جنبش «زن، زندگی، آزادی» به ‌ فعالیت کردم که برای چنین ‌ دست آوردم و برایم خیلی خاص بود. هیچ وقت فکر نمی کاری جایزه دریافت کنم.

بالیوود چه طرز فکر و رفتاری نسبت به بازیگران ایرانی دارد؟ ان ایرانی احترام زیادی ‌ پذیرند. البته برای بازیگر ‌ بازیگران ایرانی را به راحتی نمی های دنیا هستند. با این حال هیچ فرد ‌ قائل هستند؛ چون واقعا جزو بهترین پذیرند. ‌ خارجی را (از هر کشوری) به راحتی نمی اید چه بوده است؟ ‌ ای که تا به حال درمورد خود شنیده ‌ ترین شایعه ‌ عجیب یک مدتی در بالیوود شایعه شده بود که الناز همجنسگرا است (با خنده) وقت من را با کسی ندیدند و خیلی برایم جالب ‌ دلیلش هم این بود که هیچ دار بود. بازیگرها معموال با دوست دختر و دوست پسرشان بیرون ‌ و خنده شوند؛ اما من هیچ موقع با کسی دیده نشدم. همین باعث شد ‌ دیده می بین خودشان شایعه درست کنند که الناز همجنسگرا است؛ چون تا به حال ندیدیم از کسی خوشش آمده باشد و یا با کسی بیرون رفته باشد! کمی از خاطرات کودکی خود در ایران برایمان تعریف کنید. محل ‌ من خاطرات زیادی به یاد ندارم؛ اما همه چیز قشنگ بود. خانواده و سالگی در ایران بودم. با این حال ۷ آورم؛ چون تا ‌ مان را کمی به یاد می ‌ زندگی کردند. از ‌ ها من را اذیت می ‌ خاطرات خوبی از مدرسه در ایران ندارم چون معلم کردیم و مدارس مختلف داشتم. ‌ مان را عوض می ‌ طرفی مدام منطقه کنید از نظر رفتاری و ظاهری بیشتر شبیه پدرتان هستید یا مادرتان؟ ‌ فکر می خیلی جالب است که بدانید من نه شبیه به پدرم و نه مادرم هستم! درواقع از کنید، بگویید به پدرش یا ‌ می ‌ اش نگاه ‌ هایی نیستم که وقتی به چهره ‌ این بچه ام. مثال ‌ اندرابهارثبرده ‌ مادرش رفته! بلکه هر صفت خوبی که هر کدام داشته ام. در کل از نظر شخصیتی هم ترکیبی از هر دو هستم. ‌ قد بلند را از پدرم گرفته

13

www . polmagazine . com

آخرین بار چه زمانی به ایران سفر کردید؟ به ایران رفتم. خیلی خاطرات قشنگی دارم و خیلی ۲۰۱۹ آخرین بار سال نو گردم، ‌ ام. خیلی دوست داشتم همینطور که دور تا دور دنیا را می ‌ دلتنگ شده بود که به ایران رفتم و از آن ۲۰۱۲ ایران خودم را هم بگردم. اولین بار سال زمان، در کل فقط سه بار سفر به ایران داشتم. متاسفانه زیاد در ایران وقت توانم بروم. ‌ رسد که دیگر نمی ‌ کردم روزی می ‌ نگذراندم و فکر نمی سبک زندگی شما چگونه است؟ آیا برای حفظ تناسب اندام، استقامت کنید؟ ‌ بدنی و پوست خوب از روتین و رژیم غذایی خاصی پیروی می دهم؛ چون در حال حاضر اجراهایم و ‌ من مانند گذشته زیاد یوگا انجام نمی های رقصم بیشتر شده است. به غیر از هنرهای رزمی ترکیبی که بیشتر ‌ کالس روم، فعالیت ‌ ام و باشگاه که سه روز در هفته می ‌ از یک سال است شروع کرده کنم پنج بار در هفته یوگا، باشگاه، هنرهای رزمی ‌ زیادی دارم. در کل سعی می ترکیبیورقصراانجامدهم.برایرژیمغذاییهمخیلیوقتاستکهفستینگ کردم اینقدر جالب باشد. دوران کرونا کمی چاق شده بودم ‌ کنم و فکر نمی ‌ می هایم شروع شد، این رژیم را با توصیه دکتر ‌ و وقتی بعد از آن دوباره پروژه کنم نسبت به قبل از رژیم فستینگ، خیلی ‌ تغذیه شروع کردم. احساس می کنم. ‌ تر است؛ بنابراین حتما آن را توصیه می ‌ بیشتر انرژی دارم و بدنم متناسب کنید؟ ‌ های اجتماعی می ‌ چند ساعت در روز را صرف شبکه شود؛ چون مدام ‌ متاسفانه خیلی زیاد (با خنده) این مسئله به کارم مربوط می باید پست بگذارم و ببینیم چه بازخوردی دارد. از طرفی به فضای مجازی معتاد ام و گاهی مجبورم موبایل را کنار بگذارم تا بتوانم روی کارم متمرکز شوم. ‌ شده

آیا به جز بازیگری به فعالیت دیگری هم مشغول هستید؟ شوی؟ من ‌ خوانی و چرا خواننده نمی ‌ گفتند که چرا آهنگ نمی ‌ ها همه می ‌ مدت کردم که عاشق بازیگری هستم و دوست ندارم کار دیگری ‌ هم همیشه فکر می ای باشید. با این ‌ انجام دهم؛ چون باید کارهای دیگر را خیلی خوب بلد و حرفه حال در دوران کرونا زمان داشتم که روی صدایم کار کنم و در آلمان اولین آهنگ خود را ضبط کردم. از آنجا بود که خوانندگی را شروع کردم، خیلی این کار را های من منتشر شده ‌ دهم. تا االن سه تا از آهنگ ‌ دوست دارم و آن را ادامه می ام. همچنین ‌ ها به نام «جمال جمالو» را به فارسی خوانده ‌ است که یکی از آن هایم در ماه مارچ منتشر خواهد شد. بجز خوانندگی، بازیگری و ‌ یکی از آهنگ مدلینگ، واقعا وقت برای کار دیگری ندارم. های کاری خود در آینده برایمان بگویید. ‌ ها و برنامه ‌ از پروژه هند بازی کردم منتشر Telugu film industry هایی که در ‌ به زودی یکی از فیلم در یک فیلم بازی Vrindavan شود که به یک زبان دیگر است. همراه با ‌ می John Abraham ام که سال دیگر منتشر خواهد شد. در یک فیلم دیگر با ‌ کرده ام که «تهران» نام دارد و در مورد ایران است. در واقع ‌ همکاری داشته کنندگان فیلم از من خواستند حضور افتخاری در آن داشته باشم. ‌ تهیه هایم در ماه ژانویه و همچنین یک سریال دیگر به نام ‌ همچنین یکی از آهنگ به زودی منتشر خواهد شد. Ranneeti

کنیدبیشترمخاطبانشماایرانیهستندیاخارجی؟ ‌ فکر می دانم که هموطنان ایرانی و عزیزم هم ‌ ها خارجی هستند؛ ولی می ‌ بیشتر آن کنند، ‌ شوند. وقتی تیمم اینستاگرام را آنالیز می ‌ خداروشکر روز بهروز بیشتر می ٪ در ۵ ٪ دنبال کنندگان من هندی هستند. بیشتر از ۵۰ توانیم ببینیم که ‌ می کننده از کشورهای ‌ ها هم در ایران هستند. البته خیلی دنبال ‌ ٪ آن ۴ آمریکا و دیگر هم دارم.

14

المللے ‌ مجله فارسے زبان بین مجله پـــــــل،

تفریحات الناز در اوقات فراغت چیست؟ ها ‌ کردن را خیلی دوست دارم. در واقع چون در هند بیشتر وقت ‌ من سفر دهم وقتی کاری ندارم، به آلمان ‌ ام دورم، ترجیح می ‌ تنها هستم و از خانواده روم. در هند هم وقتی ‌ و آمریکا سفر کنم. گاهی هم با دوستانم به سفر می روم و در ‌ خوانم. گاهی به سینما می ‌ کار زیادی نداشته باشم، بیشتر کتاب می بینم. ‌ خانه سریال می حس خود را نسبت به بالیوود در یک جمله بیان کنید. " من واقعا It's a love and hate relationship" اگر بخواهم به انگلیسی بگویم عاشق بالیوود هستم؛ چون همیشه برایم آرزو بوده و حاال شغل من است. با گیرد ‌ کند و انرژی از من می ‌ ام می ‌ اوقات به قدری اذیت و خسته ‌ این حال گاهی ام! در واقع نفرت و عشق را همزمان ‌ کنم که از آن متنفر شده ‌ که احساس می کنم. ‌ تجربه می تان به حقیقت پیوسته است؟ ‌ تا به حال کدام یک از آرزوهای کودکی است. مثال اینکه آرزویم بود وارد بالیوود شوم ‌ خیلی از آرزوهایم محقق شده و با سلمان خان و شاهرخ خان بازی کنم. همچنین پیش از اینکه به هند بود که عاشقش Mani Mahrotra بروم، یکی از طراحان لباس محبوب من بودم. هنگامی که برای سریال «تهران» با لباسی از برند آلمانی به نیویورک سر هایش ‌ پروژه رفته بودم، به من گفت که خیلی دوست دارد یک بار یکی از لباس ام که ‌ را بپوشم. واقعا برایم لحظه افتخارآمیزی بود و دیدم به جایی رسیده خواهند با من کار کنند. از دیگر آرزوهایم همکاری با ‌ این افراد خودشان می کنندگان دنیا است و تمام کارهایی که ‌ ترین تهیه ‌ بود که یکی از بزرگ KaranJohar Dharma Production عاشقشان بودم را او تهیه یا کارگردانی کرده بود. وقتی هم و… آهنگ بخوانم Anil Kapoor از من خواست که با Jugjugg Jeeyo در پروژه ها روزی آرزوهای من ‌ بخش بود؛ چون همه این ‌ و بازی کنم، برایم بسیار لذت بودند که حاال برآورده شدند. کنید؟ ‌ اگر به عقب بازگردید، باز هم بازیگری را انتخاب می صد در صد. من عاشق بازیگری، فیلم، سریال و کارم هستم. البته احتمال دانستم چقدر فعالیت در بالیوود سخت است، شاید ‌ داشت که اگر زودتر می شدم. ‌ آمدم (با خنده) اما در کل حتما بازیگر می ‌ به اینجا نمی دوست دارید در پنج سال آینده چه جایگاه شغلی داشته باشید؟ تر شوم. از طرفی مدیربرنامه من ‌ دوست دارم از جایگاه االنم بهتر و موفق توانم خوب باشم و با ‌ آنجلس هم می ‌ کند که من در لس ‌ همیشه فکر می ایم. بنابراین ‌ ریزی برای هالیوود کرده ‌ هایی مثل «تهران» شروع به برنامه ‌ پروژه بینم. ‌ در پنج سال آینده خودم را در هالیوود نیز می تواند اقدام کند؟ ‌ اگر کسی بخواهد وارد صنعت بالیوود شود، چگونه می دانم (خنده) چون واقعا ورود به بالیوود سخت است و درواقع هیچ ‌ نمی آژانسی وجود ندارد و هرکس باید راه خودش را پیدا کند. به قول مادرم راه به بالیوود پیدا کردن، کار حضرت فیل است! دانندچیست؟ ‌ توصیه شما به کسانی که آرزو دارند بازیگر شوند و آن را رویا می گفتمکهخوشگلهستم ‌ باید ر وی خودتان کار کنید. من هم همیشه با خودم می توانند روی من صداگذاری کنند و اصال نیازی نیست ‌ ها می ‌ شوم! آن ‌ وبازیگر می زبان و رقص را یاد بگیرم؛ اما متوجه شدم که خیلی باید روی خودم کار کنم و بازیگری کار بسیار سختی است. حتی باید درس بازیگری را بخوانید و یک ها آرزو دارند بازیگر شوند و چرا باید از بین ‌ بازیگر خوب باشید. چرا که خیلی سال اول را باید روی خودتان کار کنید تا ۱۰ ها تو را انتخاب کنند؟ بنابراین ‌ آن بتوانید به جایی برسید.

شعار الناز در زندگی چیست؟ . Good, better, best, never let it rest ام: ‌ در اینستاگرام هم این شعار را نوشته . معنی این جمله به فارسی Till your good is better and your better is best شود: «خوب، بهتر و بهترین. هرگز اجازه نده از حرکت بایستد. تا زمانی ‌ می که خوب تو بهتر و بهتر تو بهترین شود». من واقعا به این ایمان دارم که ما توانیم بهترین باشیم. ما باید هر روز تالش کنیم تا به بهترین ‌ وقت نمی ‌ هیچ که God Growing Glowing خودمان تبدیل شویم. شعار دیگرم این است: شود: «خدا، رشد، درخشیدن» این هم بسیار برایم مهم است. ‌ به فارسی می همیشه ایمانم، رشد کردن و درخشیدن برایم در زندگی مهم بوده است.

نظرتان درباره مجله پُل چیست؟ ها ‌ ای اصال برای ایرانی ‌ مجله پُل را خیلی دوست دارم؛ چون ما چنین مجله ای است و با ‌ ایرانی است که واقعا حرفه ‌ نداشتیم. در واقع پُل تنها مجله کند. ایرانیان به خاطر مشکالت کشورمان، ‌ ها و هنرمندان خوب کار می ‌ انسان ها ‌ اند؛ بنابراین زنده نگه داشتن مجله طی سال ‌ دور تا دور دنیا پخش شده کنم. ‌ در بهترین حالت خود مطمئنا کار آسانی نیست و من به شما افتخار می م. ممنون که از ‌ ا ‌ خیلی خوشحال هستم و مفتخرم که با شما همکاری کرده من دعوت کردید تا این مصاحبه قشنگ را با مجله پُل داشته باشم.

15

www . polmagazine . com

16

المللے ‌ مجله فارسے زبان بین مجله پـــــــل،

نوازی ‌ کشوری مشهور به مهمان Georgia

المثل ‌ نوازی در گرجستان به طور کامل در یک ضرب ‌ های مهمان ‌ سنت ای از جانب خداوند ‌ گرجی بیان شده است: «هر مهمان هدیه است». » در زبان گرجی به معنای مهمان است و طبق stumari کلمه « کند. ‌ نوازی گرجی را توصیف می ‌ المثل، این عبارت کامال مهمان ‌ ضرب ترین آثار ملی گرجستان کارتلیس ددا ‌ یکی از شناخته شده (مجسمه مادر) گرجستان است. مجسمه او بر فراز تفلیس ایستاده است و در یک دست شمشیر و در دست دیگر یک جام نواز بودن ‌ دهنده نگرش محافظت و مهمان ‌ شراب دارد. این نشان ها نسبت به مهمانان است. ‌ گرجی نوازی ‌ ها، مردم گرجستان صفت سخاوت و سنت مهمان ‌ در طی قرن توان ‌ نوازی را می ‌ را توسعه دادند و به شهرت آن اضافه کردند. مهمان در خانه یک گرجی یا در خیابان، در بازار روستایی یا در متروی تفلیس تجربه کرد. اگر گردشگران از یک گرجی مسیر را بپرسند، این احتمال وجود دارد که شخصا تا مقصد خود اسکورت شوند. اند و ‌ کوهنوردانی که از مناطق روستایی گرجستان بازگشته ها را برای شب یا یک هفته به خانه خود ‌ ها آن ‌ گویند که گرجی ‌ می ها ‌ پایانی که گرجی ‌ اند. گردشگران اغلب از سخاوت بی ‌ دعوت کرده شوند. یکی از مواردی که گردشگران ‌ به یک خارجی دارند، متحیر می ترین رستوران کجاست؟» در این صورت ‌ پرسند، مثال «نزدیک ‌ می آن گرجی برود و به عنوان مهمان افتخاری در ‌ باید فورا به خانه تواند در هر ساعت از ‌ یک جشن سنتی و بداهه بنشینند. این می الوقوع ‌ روز اتفاق بیفتد. بنابراین، دوستی با گرجی ها قریب ‌ شبانه است و معموال نتیجه اولین برخوردهاست. یک مهمان در خانه فرد گرجستانی وضعیت نزدیک به سلطنت را شود. چه برای ‌ دارد. غذا و نوشیدنی هر چند دقیقه یک بار سرو می مدت زمان کوتاه باشد و چه چند روز مهمان باشد اینگونه است. ها غیرعادی نیست که اصرار داشته باشند، مهمان برای ‌ برای گرجی خانگی ‌ مدت طوالنی و یا نامعلومی بماند. اگر میهمان از یک وسیله شود. ‌ یا لباسی تعریف کند، بالفاصله به او داده می هایی هستند که گردشگران ‌ ترین میزبان ‌ ها شاید از آرام ‌ گرجستانی رویی ‌ ها در سخاوت با گشاده ‌ شوند. شهرت آن ‌ ها روبرو می ‌ با آن شوند ولی، ‌ ها به ندرت از چیزی رنجیده می ‌ و بردباری است. گرجی ها ناپسند است. بر اساس شعر گرجی، ‌ امتناع از نوشیدنی برای آن نوازی بیشتر از شجاعت، دالوری یا کار ماهرانه با اسلحه ‌ مهمان ارزش دارد.

17

www . polmagazine . com

کیــانــا مصــاحبــه اختصاصی با

از چه زمانی و چطور متوجه شدید که به خوانندگی عالقه دارید؟ زمانی که ایران بودم از طریق ایمیل با آقای «زمانی» ارتباط برقرار کردم و یک ویدئو برای او فرستادم. بعد از یک ماه جواب دادند و خوانی؛ اما یک ‌ ایرادات من را گرفتند. آقای زمانی گفتند: «خارج می خلوص و صداقتی در صدایت داری که من آن را دوست دارم.» همچنین کتاب «تاریخ فلسفه غرب» را به من معرفی کردند و قرار بر این شد که بعد از خواندن چهل صفحه از آن، با ایشان تماس بگیرم. این کتاب را نتوانستم در ایران پیدا کنم و ایشان گفتند: توانی خواننده شوی.» ‌ توانی این کتاب را پیدا کنی، پس نمی ‌ «اگر نمی ای که بود آن را پیدا کردم؛ اما چیز زیادی ‌ به هر حال با هر سختی شدم. به گفته آقای زمانی این کتاب روزی به درد ‌ از آن متوجه نمی من خواهد خورد. باید بگویم که تا به االن هم این کتاب کمک زیادی به من کرده است. از چه سالی و چرا از ایران مهاجرت کردید؟ شرایط ایران، دختر بودن، نداشتن مجوز برای کار هنری، هزاران کرد و اگر ‌ قانون اجباری که ما را وادار به فعالیت محدود می کردند. همه اینها ‌ کردیم، با ما برخورد می ‌ کمی تغییرات ایجاد می تواند یک دلیل برای مهاجرت باشد. من را بارها برای حجاب ‌ می توبیخ کرده بودند و حتی چند بار بابت آواز خواندن دستگیر شده ها باعث مهاجرت من نشد. از یک جایی در زندگی ‌ بودم؛ اما این اسم اصلی او «سمیه» است؛ اما به واسطه سمیه شخصیتی را به نام «کیانا» خلق کرد و امید دارد که روزی همه او را دوست داشته باشند و با او خاطره بسازند. کیانا اصالتا شیرازی و در یک است. مادر و مادربزرگ او همیشه ‌ خانواده هنرمند متولد شده دید؛ ‌ ها را می ‌ زدند. او آواز خواندن آن ‌ خواندند و داریه می ‌ آواز می . بعد از ورود به ‌ کرد استعداد این کار را داشته باشد ‌ اما فکر نمی مدرسه و خواندن قرآن به صورت صوت، متوجه فرق خود با بقیه و این استعداد ذاتی شد؛ اما استعداد آواز خواندن در او پرورش داده نشد و سطحی از آن گذشتند. شرایط خانوادگی کیانا اجازه داد. این مسئله ‌ فعالیت خارج از چارچوب تعیین شده را نمی دار شد و در دوران دبیرستان به تک خوانی و گروه سرود ‌ ادامه ای معلمی نداشت، در ‌ روی آورد؛ اما هیچ وقت به شکل حرفه به واسطه مهاجرت، ۲۰۱۷ کالسی شرکت نکرد. با این حال در سال ای آواز شد و شروع به یادگیری ساز کرد. با کمک ‌ وارد فضای حرفه گیری، سولفژ، ‌ های الزم مانند نفس ‌ ویدئوهای یوتیوب تکنیک تربیت گوش موسیقیایی و... را آموزش دید. در حال حاضر دو کار است که پخش آن به زمان کرونا خورد و آنطور ‌ از او منتشر شده کنیم تا خواننده مصاحبه ‌ که باید شنیده نشد. شما را دعوت می اختصاصی مجله پُل با «کیانا» باشید.

توانم از آن استفاده کنم، صدای ‌ ام به این نتیجه رسیدم که تنها چیزی که می ‌ شخصی ام را بسازم، باید مهاجرت کنم. کارهای ‌ ام زندگی ‌ من است و اگر بخواهم با هنر اصلی خواستم نزدیک نکرد و از نظر ‌ زیادی انجام دادم؛ اما هیچ کدام من را به آنچه که می ام. ‌ شدم. واقعیت این است که دلیل اصلی مهاجرت، خودم بوده ‌ روحی ارضا نمی مسیر مهاجرت خود را چگونه طی کردید؟ آقای زمانی به من پیشنهاد مهاجرت دادند و گفتند که برای ایشان کار با یک خواننده در ایران سخت و غیر ممکن است. اینجا بود که من تصمیم به مهاجرت گرفتم. های متعدد، به خانواده نگفتم که ‌ گذاری ‌ اما به دلیل ترور و بمب ‌؛ مقصد من ترکیه بود روم. بعد از ‌ ها فکر کردند که در حد یک هفته به دبی می ‌ قصد رفتن به ترکیه را دارم و آن ها تماس گرفتم و اطالع دادم که دیگر هیچ وقت به ایران ‌ اینکه به ترکیه رسیدم، با آن گردم؛ حس عجیبی داشتم و زمان رفتن، با همه چیز خداحافظی کردم. ‌ برنمی اید برایمان بگویید. ‌ از کارهایی که تا به حال تولید کرده اند. ‌ رم» است که شعر آن را « رامین زمانی» و «نرگس جعفری» نوشته ‌ اولین کار من « می من این کار را خیلی دوست دارم. ویدئو آن را در یک بنای تاریخی در قبرس ضبط کردیم. دومین کار «به سالمتی امشب» نام داشت و کمی مردستیزانه بود. در واقع کمی شیطنت کردم تا حاشیه مثبت بسازم. دوست دارید در آینده با چه افراد سرشناسی در صنعت موسیقی همکاری کنید؟ ام، آقای سیاوش قمیشی هستند، من عاشق صدا، حس و ‌ خواننده مورد عالقه آهنگسازی ایشان هستم. kianaoriginal KIANA

18

المللے ‌ مجله فارسے زبان بین مجله پـــــــل،

از آهنگ جدیدتان برای ما بگویید. شود که ترانه ‌ حدودا یک ماه دیگر موزیک جدید من، به نام «دیکتاتور» منتشر می سازی و البته موزیک ویدئو،از ‌ بسیار زیبایی از نرگس جعفری عزیز، تنظیم و آهنگ برداری دوست خوبم آرش رئوف است. ‌ رامین زمانی و فیلم دانید؟ ‌ بزرگترین حامی و الگوی خود در مسیر خوانندگی را چه کسی می بزرگترین حامی من، بدون شک، رامین زمانی عزیز هستند. از روز اول، با توجه به اینکه ای نبودم، به من باور داشتند. رامین عزیز، نه تنها حامی، ‌ من در حد یک خواننده حرفه بلکه ناجی زندگی من هستند. کند؟ ‌ از گرجستان برایمان بگویید. چه چیزهایی این کشور را مناسب زندگی می دهند افراد خارجی ‌ ام. به نظرم همین که اجازه می ‌ چند ماهی است که به گرجستان آمده ها استفاده کنند، عالی است. در واقع هر جا که ما را به ‌ به اینجا بیایند و از امکانات آن جا به ‌ خواهم از همین ‌ پذیرند، نوعی از خودگذشتگی است. می ‌ عنوان توریست می یک فرد افغانستانی بگویم که اگر یک موقع در ایران رنجیدید و قانون بدی برایتان به کنم. این سفر اجباری، آدم را در کشور مقصد بسیار ‌ وجود آوردند، از شما عذرخواهی می کند. من در یک مجموعه ‌ کند. فضای گرجستان فرد را احساسی و لطیف می ‌ دفاع می ‌ بی کنم و از معاشرت با مردم گرجی و ‌ ای به نام «سافرون» برنامه اجرا می ‌ بسیار حرفه برم. ‌ مسافران بسیار لذت می

بنظرتانشهرتچهتاثیرمنفییامثبترویزندگییکخوانندهدارد؟ شهرت مانند یک وزنه به پا وصل شده است. اگر نتوانید آن را باال کشد. شهرت با محبوبیت ‌ بیاورید، در نهایت آن وزنه شما را پایین می فرق زیادی دارد. دستیابی به شهرت آسان و با یک هنجارشکنی امکان پذیر است؛ اما اینکه در کنار آن محبوب بمانید، خیلی مهم ها برسم. ‌ است. من اهداف زیادی دارم که امیدوارم به تک تک آن ام. دید من ‌ کنم که به آرزوهایم نرسیده ‌ اگر هم نشد، احساس نمی این است که برای یک هدفی تالش کردم، به هر دلیلی نشد و این ام. آرزو برای من هاله ‌ به معنای این نیست که به آرزوهایم نرسیده تری دارد و غیر قابل دسترسی است. مثال آرزو دارم مادرم ‌ بزرگ همیشه زنده بماند و یا صلح جهانی به وجود آید. ای دارید؟ ‌ به دخترانی که آرزو دارند خوانندگی را شرو ع کنند چه توصیه گویم. بعد از مهاجرت به ‌ ها را به خودم می ‌ اگر به قبل بازگردم، این آالنیا به خودم گفتم: «تو االن بارداری و قرار است یک دختر خلق کنی دانی. آیا دوست دارد درس بخواند؟ ازدواج کند؟ ‌ که هیچ چیز از او نمی توانم» ‌ ماندم. «نمی ‌ با ترس مقابله کند؟» من تنها بودم و باید قوی می ای ‌ دیگر معنایی نداشت. حرف من این است که اگر در هر زمینه خواستار موفقیت هستید، باید با هر چیزی که ترس دارید، بجنگید و دهد. ‌ خواهید رخ می ‌ بدانید که تنها هستید. اینگونه آن چیزی که می گویید «من توانستم». ‌ زنید و می ‌ در نهایت در آینه به خود لبخند می ساخت، ‌ » مجسمه «داود» را می Michelangelo کنم زمانی که « ‌ فکر می نقص و قوی آفریدی؟» او ‌ پاپ از او پرسید: «چطور شد داود را بی تراشیدم». این جمله ‌ گوید: «من داود را هر آن چیزی که نبود می ‌ می پُر از درس است و این الگوی من برای ساختن کیانا است. نظرتان درباره مجله پُل چیست؟ مجله پُل بسیار جالب است. ممنونم که همه چیز را این قدر دقیق و کنمافرادزیادیهستیدکهبرایکیفیتکار ‌ کنید.فکر می ‌ تمیز خلقمی کنند. واقعا کار قشنگ و سختی انجام ‌ های مجله فعالیت می ‌ و سوژه ام. ‌ دهید. باعث افتخار است که من هم جزئی از این مجله بوده ‌ می

دهید؟ ‌ اگر قرار باشد از گرجستان مهاجرت کنید، کدام کشور را برای زندگی ترجیح می در کل دوست دارم همیشه در سفر باشم؛ اما اگر قرار باشد در یک جایی برای همیشه ام را جایی بسازم که در آینده فرزندم ‌ گوید که زندگی ‌ خانه داشته باشم، منطق من می درگیر گرفتن پاسپورت از آنجا نشود. برای ما ایرانیان شرایط همیشه در نوسان است و من به کشورهای مختلفی سفر کردم تا شرایط بهتری به دست آورم. چند کنم و امیدوار هستم که زندگی خوبی برایم در راه ‌ ماه دیگر به آمریکا مهاجرت می ام را در آنجا بگذرانم، ایتالیا است. ‌ خواهم اوقات بازنشستگی ‌ باشد؛ اما کشوری که می بزرگترین هدف و آرزوی کیانا در مسیر خوانندگی چیست؟ ای باشم که فقط آهنگ نخواند؛ بلکه یک ‌ خواهم خواننده ‌ هدف یکی است. من می چیزی به دیگران یاد بدهد. دوست دارم به جایی برسم که به افراد بعد از خودم کمک ایم. ‌ های متفاوتی در آلبوم وجود دارد و خیلی بابت آن زحمت کشیده ‌ کنم. آهنگ امیدوارم مردم دوست داشته باشند و همکاران هم به ما کمک کنند. در حال حاضر من، رامین زمانی، آیدین و خشایار یک گروه کوچک هستیم که به مرور زمان گسترش یابد. مثال آقای «آرش رئوف »کمک زیادی به ما برای ضبط موزیک ویدئوها کردند. ‌ می های خودم که قرار است پخش شود، در ‌ این را هم باید بگویم که عالوه بر آهنگ ام. ‌ کارهای آیدین عزیز هم به عنوان مدل نقش داشته

19

www . polmagazine . com

www . s w a r o v s k i . c om

جز آن دسته از Swarovski (سواروسکی) آشنا نباشد. برند Swarovski های تزئینی است که با برند تاپ و معروف ‌ مند به جواهرات و کریستال ‌ کمتر عالقه را معموال با آن نشان معروف Swarovski بار شنیده است. ‌ برندهایی است که این روزها هرکس قدری اهل طال و جواهرات مد روز باشد، اسمش را حداقل یک ترین برندهای جواهرات و کریستال لوکس در دنیاست که چند ‌ ترین و البته تاپ ‌ شناسند. این برند در حال حاضر یکی از محبوب ‌ «قو» بر روی محصوالتش می های ‌ با تولید بهترین کریستال Swarovski سال است که 120 بینیم. بیش از ‌ های درخشانش را بر روی هر نوع اکسسوری و لوازم تزیینی می ‌ سالی است نگین خورده جهان، خود را از رقبایش متمایز کرده است. این برند معروف مربوط به کشور اتریش است و عالوه بر تولید جواهرات و کریستال به تولید لوازم ‌ تراش از بهترین مواد اولیه برای تولید محصوالت معروف خود Swarovski ها نیز فعالیت دارد. ‌ از جمله شیشه عینک، عدسی تلسکوپ، دوربین اسلحه Optics دهند، ارزش خرید دارند. ‌ بسیار گران قیمت هستند، ولی در مقایسه با کیفیتی که به شما ارائه می Swarovski کند. درست است که جواهرات ‌ استفاده می

در جمهوری چک فعلی متولد شد. در آن 1862 اکتبر 24 در Daniel Swarovski بری مشغول بود و یک کارگاه کوچک ‌ به شیشه Bohemia در Daniel زمان پدر از کودکی با دنیای برش و شیشه آشنا Daniel بری داشت. از همین رو ‌ شیشه های نوجوانی فعالیت خود را در همان کارگاه کوچک پدرش آغاز ‌ بود و در سال 1883 در سال Daniel کم مهارت الزم را در این زمینه را بدست آورد. ‌ کرد تا کم که دیگر در زمینه برشکاری شیشه مهارت کافی را پیدا کرده بود در بازدید های کریستال در وین با خانواده «ویس» آشنا شد. این ‌ از اولین نمایشگاه برای ورود به دنیا طال و جواهرات بود. چرا که پس Daniel آشنایی اولین قدم و پسر خانواده ویس اولین شرکت طال و جواهراتشان Daniel از این آشنایی با اختراع یک دستگاه برش Daniel بود که 1891 را تاسیس کردند. در سال

دستگاهی اختراع کرده Daniel کریستال، تحویل بزرگی را در این حوزه رقم زد. های ‌ های دستی با استفاده از برق آبی در ایجاد برش ‌ بود که برخالف روش 1910 تا 1891 گرفت.از سال ‌ های کریستال مورداستفاده قرار می ‌ دقیقیاز شیشه و شرکایش مشغول توسعه تجارت خود بودند تا درنهایت در سال Daniel سازی خود را تأسیس کرد؛ اما با شروع جنگ ‌ کارخانه شیشه Swarovski 1910 تا سال Swarovski های ‌ جهانی اول فعالیت این کارخانه و مجموعه شرکت فعالیت خود را از سر 1920 در سال Swarovski به طور کلی متوقف شد. 1915 مدت این کمپانی ضرر و ‌ گرفت؛ اما وقوع جنگ جهانی اول و تعطیلی طوالنی زیان زیادی ایجاد کرده بود، به همین دلیل این شرکت تا وقوع جنگ جهانی ها نتوانست افتخار یا شهرت خاصی کسب کند. ‌ دوم و تعطیلی مجدد کارخانه

20

المللے ‌ مجله فارسے زبان بین مجله پـــــــل،

به 1950 در سال Swarovski پدیا برند ‌ با توجه به اطالعات موجود در ویکی افکت «شفق قطبی» را توسعه داد. توسعه این افکت به Dior همراه با سکوی پرتابی برای تبدیل نام این برند به برندی معروف و جهانی تبدیل شد. را نشنیده Swarovski پس از ارائه شفق قطبی دیگر کمتر کسی بود که نام کمانی و ‌ درخشش رنگین Swarovski های ‌ باشد. این افکت به کریستال های ‌ در مدل Swarovski های ‌ به بعد کریستال 1970 بخشید. از دهه ‌ براقی می شود. همچنین ‌ دیده می Louis Vuitton و D&G، Chanel طراحان برتر از جمله ای و تورمانند هم حسابی در نقطه توجه قرار گرفتند. ‌ کریستال پارچه ای در اتریش افتتاح کرد و محصوالت خود را ‌ موزه ۱۹۹۵ در سال Swarovski در آن به نمایش گذاشت.

اکنون در نسل پنجم تجارت Swarovski بد نیست بدانید که برند محبوب هزار نفر کارمند دارد. تجارت عمده این برند ۲۵ خانوادگی خود است و بیش از های ‌ های تکی به صنعت و ایجاد کریستال ‌ در دو بخش تولید و فروش الماس ها و دکوراسیون منزل در ‌ صیقل داده شده برای ساخت جواهرات، مجسمه این قابلیت را داشتند که Swarovski های تولیدی ‌ حال انجام است. کریستال ها ‌ با شکست نور، رنگین کمان زیبایی را درست کنند. شرکت از این کریستال های ‌ در تولید کت که با نوع خاصی از فلز تلفیق شده بود، استفاده کرده و کت های پالتویی این کمپانی که در آن از کریستال و ‌ زیبایی تولید کرد. یکی از پارچه نمود. ‌ ها را مانند یک رنگین کمان زیبا می ‌ شد، لباس ‌ نوعی روغن استفاده می با شرکت فیلیپس قراردادی منعقد کرد که ۲۰۰۷ در سال Swarovski کمپانی برای این شرکت لوازم الکتریکی با تزئینات کریستال تولید کند که از آن جمله نیز به ۲۰۰۸ توان به چندین مدل حافظه جانبی و هدفون اشاره کرد. در سال ‌ می هایخودرادرزیباسازیوسایلمختلف ‌ سیمرسیدوکریستال ‌ تولیدبلوتوثبی هزار ۲۵ از جمله یک خودرو بنز به کار برد. این شرکت با داشتن بیش از گیرد. محصوالت ‌ کارمند، سفارشات بزرگی از هنرمندان برای برش الماس می جوایز زیادی را در کشورهای مختلف نصیب خود کرد که نشان Swarovski در بین مشتریان بود. Swarovski دهنده استقبال جهانی و محبوبیت

در صنعت طال و جواهرات چیست؟ Swarovski کارایی کریستال برای ساخت انواع جواهرات در این صنعت استفاده Swarovski از کریستال ای بسیار وسیع ‌ توان گفت کاربرد این بلور شیشه ‌ شود. در واقع می ‌ می شود. ترکیب ‌ های متفاوتی از ساخت جواهرات را شامل می ‌ است و جنبه های ‌ های قیمتی کالکشن ‌ با فلز طال و نقره و سنگ Swarovski های ‌ کریستال آورد که چه به لحاظ ظاهری و چه به لحاظ ‌ فردی را به وجود می ‌ زیبا و منحصربه در هر نوع زیورآالتی Swarovski های ‌ مادی ارزشمند هستند. کاربرد کریستال از ساعت گرفته تا گردنبند، دستبند، انگشتر و گوشواره جذابیت خاص برای Swarovski خودش را دارد و همین امر موجب محبوبیت جواهرات خریداران طال شده است.

21

www . polmagazine . com

Swarovski محصوالت برند های ‌ ای، مجسمه ‌ های شیشه ‌ محصوالتی همچون مجسمه Swarovski برند کند. بر روی ‌ مینیاتوری، جواهرات، وسایل تزیینی خانه و لوستر تولید می شده است. گل سپید گوهر که ‌ حک Swarovski ها، لوگوی ‌ تمامی مجسمه داد که بعدا در سال S.A.L لوگوی اصلی این برند بود جای خود را به لوگوی با یک قو جایگزین شد. ۱۹۸۸ های این برند با ذوب کردن ترکیبی از ماسه کوارتز، سدیم کربنات، ‌ شیشه شود. سرب نیز که معموال به ‌ پتاس و دیگر مواد در دمای باال تولید می Swarovski در محصوالت برند ۲۰۱۲ شد، از سال ‌ فرم مینیوم استفاده می برای ساخت شیشه کریستالی که پدیده Swarovski استفاده نگردید. شکست نور و سپس طیف رنگی در آن اتفاق افتد، تعدادی از محصوالتش کند. برای مثال محصوالتی با کد ‌ را با مواد شیمیایی متالیک آغشته می گیرند. تعدادی دیگر از ‌ کمانی به خود می ‌ در معرض نور، رنگی رنگین AB شوند که هرکدام ‌ محصوالت نیز با مواد خاص دیگری پوشش داده می فرد خود را دارند. ‌ ویژگی منحصربه از همان ابتدای فعالیت خود، با وجود اوضاع نابسامان جنگ Swarovski جهانی اول، توانست شهرت و محبوبیت زیادی را کسب کند اما؛ در قرن تری را ‌ بیستم، زمانی که اوضاع اقتصادی بهبود یافت، این برند جایگاه ویژه های مخصوص دوخت روی ‌ در صنعت مد و فشن برای خود باز کرد.سنگ های کریستالی، و تورهای کریستالی توانستند تحولی عظیم ‌ لباس، روبان Swarovski در صنعت جواهرآالت، فشن و مد ایجاد کنند و زمینه همکاری با برندهای عظیم را فراهم کردند.

شود؟ ‌ از چه موادی ساخته می Swarovski جواهرات تفاوتی که این برند با دیگر برندهای جواهرات دارد، در شهرت و محبوبیت به این دلیل Swarovski های ‌ آن تاثیرگذار بوده است. خاص بودن کریستال شوند، بلکه در ترکیبات آن از ‌ ها با کریستال خالص تولید نمی ‌ است که آن شود که ‌ شیشه کریستال خالص، کوارتز، مواد معدنی و فلزات نیز استفاده می ها با هم کریستالی منحصر بفرد و کمیاب است. ‌ نتیجه ترکیب آن ۲۰۱۸ طراحی استیج اسکار نگاه کرده باشید، حتما استیج دیدنی آن را به یاد ۲۰۱۸ اگر به مراسم اسکار مسئولیت این کار را به عهده گرفت در طراحی Swarovski دارید. در واقع برند ساعت زمان برد. ۳۰۰۰ میلیون کریستال استفاده شد و تزیین آن ۴۵ ، استیج رسید. ‌ پوند می ۱۵۰۰۰ های به کار رفته در آن نیز به ‌ وزن کل کریستال

22

المللے ‌ مجله فارسے زبان بین مجله پـــــــل،

رکورد گینس ۲۸ متر و ‌ سانتی ۴۰ قطری معادل Swarovski بزرگترین قطعه کریستال کیلوگرم وزن دارد و رکورد گینس را زده است. کوچکترین قطعه هم متعلق متری است که تنها با میکروسکوپ ‌ به یک کریستال هشت دهم میلی قابل دیده شدن است.

در درخت کریسمس Swarovski جواهرات وقتی بحث تزئین درخت کریسمس به میان بیاید، شهر نیویورک در کشور ترین درخت ‌ آمریکا حتما جز یکی از شهرهای برتر خواهد بود. شاید معروف است که Rockefeller کریسمس در جهان، صنوبر معروف نروژی در مرکز آید. ‌ متر ارتفاع دارد و هرساله به معرض نمایش در می ۳۰ تا ۲۱ معموال بین این درخت بسیار پُر زرق و برق، یک سنت قدیمی آمریکایی است که به گردد یعنی زمانی که کارگران ساختمانی، مرکز ‌ میالدی برمی ۱۹۳۳ سال ‌ کیلومتر چراغ ۸ را تاسیس کردند. این درخت به طور معمول Rockefeller در Swarovski متری که از جنس کریستال ۳ ای دارد و یک ستاره ‌ رشته شود. در اوایل ژانویه یعنی بعد از تمام شدن مراسم ‌ باالی آن نصب می شود و از الوار آن برای ‌ جشن سال نو، این درخت به پایین کشیده می سال است که ۱۳ شود. مدت ‌ ساخت خانه و اهدا به نیازمندان استفاده می کند. ‌ را طراحی می Rockefeller ، ستاره باالی درخت کریسمس Swarovski های تعطیالت نیویورک است. ‌ این درخت نمادی از سنت

Swarovski موزه ، Swarovski ساله شد. به همین مناسبت ۱۰۰ Swarovski ،۱۹۹۵ درسال ترین ‌ را افتتاح کرد که در نوع خودش یکی از رویایی Swarovski ‌ موزه ‌ کننده دارد. در موزه ‌ هزار بازدید ۶۰۰ های دنیاست و ساالنه بیش از ‌ موزه شود، از جمله ‌ وسایل مختلف مرتبط با این برند نگهداری می Swarovski . این موزه تاالرهای مختلفی Swarovski بزرگترین و کوچکترین قطعات ها به بخشی از سرگذشت این برند تعلق دارند. ‌ دارد که هر کدام از آن

Swarovski نحوه مراقبت از زیورآالت ظریف هستند از این رو مراقب باشید تا Swarovski های ‌ کریستال شما در معرض آب و مواد شیمیایی قرار نگیرد. Swarovski جواهرات را از تن خود Swarovski قبل از شنا و استفاده از لوازم آرایشی، جواهرات را در بسته بندی اصلی Swarovski های ‌ درآورید. در صورت امکان کریستال آن نگهداری کنید. در صورتی که بسته بندی اصلی وجود ندارد، آن را داخل ها و ‌ دستمال کاغذی یا پارچه نرم قرار دهید تا از شل شدن کریستال ها با جواهرات دیگر جلوگیری شود. ‌ برخورد آن

23

www . polmagazine . com

در گرگان است و در حال حاضر در ۱۳۵۸ مهر سال ۲۹ «آزاده پوراکبری» متولد کند. او در ایران رشته مهندسی کامپیوتر خواند و به عنوان ‌ استانبول زندگی می های مختلف ‌ کارشناس شبکه و کامپیوتر در دانشگاه آزاد، کارخانجات و شرکت مشغول به کار بود. آزاده به علت عالقه زیادی که به روانشناسی و مطالعه کتاب در این حوزه داشت، تصمیم به گذراندن دوره ارشد در این رشته گرفت و لیسانس روانشناسی دریافت کرد. او هفت سال پیش به ترکیه مهاجرت کرد، ‌ فوق های طراحی لباس را گذراند و بعد از مدتی برند و شرکت شخصی خود ‌ در آنجا دوره کنیم خواننده این مصاحبه باشید. ‌ ثبت کرد. از شما دعوت می Alfazzo را به نام آزاده پوراکبــری مصاحبهاختصاصے با

24

المللے ‌ مجله فارسے زبان بین مجله پـــــــل،

چطور شد که تصمیم گرفتید وارد حرفه طراحی لباس شوید؟ های هنری عالقه داشتم؛ اما در ‌ از زمان انتخاب رشته در دانشگاه، به رشته ای به عنوان طراحی لباس ‌ ایران آن زمان، هنر جایگاه باالیی نداشت و رشته وجود نداشت. من آن موقع رشته مهندسی خواندم و در آن فعالیت کردم؛ اما توانممسیرجدیدی ‌ بعد از مهاجرت احساس کردم یک شر و ع جدید است و می داد. ‌ را آغاز کنم. در واقع جامعه هم این فرصت را در اختیار من قرار می اید؟ ‌ تحصیالت شما چیست؟ آیا در زمینه طراحی لباس دوره خاصی را گذرانده لیسانس ‌ تحصیالت من در ایران مهندسی کامپیوتر بود و بعد از آن فوق های طراحی ‌ روانشناسی عمومی را دریافت کردم. وقتی به ترکیه آمدم، دوره لباس گذراندم.

هایی داشته باشد؟ ‌ ها و توانایی ‌ از نظر شما یک طراح لباس باید چه ویژگی ها، آموزش ‌ ای در کنار دانستن تکنیک ‌ به نظر من یک طراح لباس حرفه خوب، کسب تجربه، باال بردن قوه تخیل و خالقیت، طراحی خوب، نیاز به خروجی خوب و بی نقص دارد. اگر به صورت شخصی برای کسی طراحی انجام دهید، باید مثل یک روانشناس مخاطب خود را بشناسید، سن او را در ‌ می نظر بگیرید، عالیق او را شناسایی کنید و اینکه دریابید آن لباس قرار است ها، ‌ در چه موقعیت اجتماعی و جغرافیایی استفاده شود. در کنار همه این های بدنی تسلط داشته باشد تا نقص هر کدام ‌ یک طراح لباس باید به فرم کنید، در ابتدا باید آن برند را ‌ را برطرف کند. اگر برای برند خاصی طراحی می آنالیز کنید، نیازهای بازار و گروه هدف را بشناسید، ترندها و رقبا را شناسایی های تمام شده آن برند را باید حائز اهمیت قرار دهید ‌ کنید. همچنین قیمت تواند ‌ ترین آیتم یک کالکشن، می ‌ تا بر اساس آن طراحی کنید. گاهی ساده ترین باشد. ‌ پُرفروش

اید؟ ‌ تا به حال تجربه همکاری با چه افراد و برندهای مشهوری را داشته عالوه بر طراحی و تولید برای برند خودم، به صورت شخصی هم برای افراد دهم. با خیلی از هنرمندان و مجریان تلویزیون همکاری ‌ طراحی انجام می ام، برای خیلی از موزیک ویدئوها با توجه به موضوع، لباس طراحی ‌ داشته کنم و در دو سال اخیر ‌ های زیادی همکاری می ‌ ام، با تلویزیون و مجله ‌ کرده فشن شوها حضور داشتم. ‌ در تیم برگزارکننده

25

www . polmagazine . com

پسندید؟ ‌ کار کدام یک از طراحان لباس ایرانی را بیشتر می درخشند؛ اما اگر بخواهم ‌ کنند و می ‌ به نظر من طراحان ایرانی خیلی خوب عمل می از یک ایرانی به عنوان سنبل نام ببرم، قطعا آن شخص «بیژن پاکزاد» است. طراح ترین ‌ شناسند. او صاحب گران ‌ سرشناس مردانه و عطر و ادکلن بیژن که همه او را می های دنیا بود که حتی برای طراحان ‌ بوتیک بورلی هیلز و طراح لباس رئیس جمهور کرد. ‌ لباس طراحی می Tom Ford و Giorgio Armani سرشناسی مانند

آیا فرد خاصی هست که بخواهید روزی برای او لباس طراحی کنید؟ افراد زیادی هستند که طراحی لباسشان برایم جذاب است؛ مخصوصا اگر برای رویداد بزرگی مثل مت گاال طراحی انجام دهم. دانید؟ ‌ ترین هایالیت زندگی کاری خود را چه می ‌ مهم ترین هایالیت زندگی کاری من، برگزاری فشن شو و دریافت ‌ مهم جوایزی همچون نخل طالیی است که برای همیشه در ذهن من ماند. ‌ باقی می ها و کارهای شما چیست؟ ‌ امضا و وجه تمایز طراحی عمدتا سبک طراحی من در برند خودم کالسیک و شیک است. استایل کالسیک ظاهری مینیمال دارد و احساس اعتماد به نفس، کند. ‌ قدرتمندی و قابل اعتماد بودن را به خود و مخاطب القا می های حرفه شما چیست؟ ‌ ترین بخش ‌ بخش ‌ ترین و لذت ‌ سخت کار من هم مانند بسیاری از مشاغل سختی خاص خود را دارد؛ اما ام را در تن کسی مانند ‌ ترین بخش این است که طراحی ‌ بخش ‌ لذت بینم. ‌ ها، تلویزیون و در فشن شوهای خودم می ‌ دوستانم، خواننده کنم. ‌ ها را فراموش می ‌ انگیز است که تمام سختی ‌ آنقدر برایم هیجان تانکمککردهچیست؟ ‌ بهتر ین خصوصیت اخالقی که به پیشرفت بهترین خصوصیات اخالقی من در این مسیر پشتکار، جسارت و روحیه جنگجوی من بود. من هرچقدر خسته شوم، باز هم رها گردم و راه ‌ کنم. اگر راهی را بروم و به نتیجه دلخواه نرسم، برمی ‌ نمی کنم. ‌ دیگری را امتحان می

کنید در پنج سال آینده چه جایگاهی در حرفه خود خواهید داشت؟ ‌ فکر می کنم، ‌ به نظرم با جایگاه االن من بسیار متفاوت خواهد بود. وقتی به عقب نگاه می شوم. ‌ ام و خودم متعجب می ‌ بینم در هر سال من کارهای زیادی انجام داده ‌ می بنابراین در پنج سال آینده جایگاه متفاوتی به دست خواهم آورد. کند؟ ‌ آزادهدر روز چندساعت کار می ساعت است. ۸ ساعت کاری من در روز متفاوت است؛ اما به طور متوسط حدود

26

المللے ‌ مجله فارسے زبان بین مجله پـــــــل،

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40 Page 41 Page 42 Page 43 Page 44 Page 45 Page 46 Page 47 Page 48 Page 49 Page 50 Page 51 Page 52 Page 53 Page 54 Page 55 Page 56 Page 57 Page 58 Page 59 Page 60 Page 61 Page 62 Page 63 Page 64 Page 65 Page 66 Page 67 Page 68 Page 69 Page 70 Page 71 Page 72 Page 73 Page 74 Page 75 Page 76 Page 77 Page 78 Page 79 Page 80 Page 81 Page 82 Page 83 Page 84

Powered by