POL Magazine no. 27 QATAR

1

www . polmagazine . com

2

المللے ‌ مجله فارسے زبان بین مجله پـــــــل،

3

www . polmagazine . com

4

المللے ‌ مجله فارسے زبان بین مجله پـــــــل،

5

www . polmagazine . com

بیست و هفتمین پُل نیز ساخته شد ! تر از پُل قبلی، چرا که هر چه به تعداد سرنشینان قطار ‌ پُلی مستحکم شود، الزمه آن قوی بودن بستر پُل است تا با ‌ مخاطبین ما اضافه می اعتماد و اطمینان خاطر بیشتری هر صفحه آن را ورق بزنید. در این شماره ایم ‌ از مجله پُل هم افتخار معرفی چندین هموطن ارزشمند را داشته ای خروشان از مبدا مشخصی به مقصد ‌ که هر کدام به مانند رودخانه نهایت در حرکت هستند و به این حس غرور ما و شما در جهان ‌ بی

The 27th Pol has been built! This Pol is stronger than the previous one, because as the number of passengers on the train increases, the infrastructure of the Pol must be stronger, so you can turn every page of that more confidently. In this issue of Pol Magazine, we have had the honor of introducing several valuable compatriots, who are moving like a raging river from a specific source to an infinite destination, which makes us and you feel more proud in an endless world. Stay connected with Pol...

افزایند. ‌ پایان می ‌ بی با پُل ، در ارتباطیم...

6

المللے ‌ مجله فارسے زبان بین مجله پـــــــل،

مصاحبه اختصاصی پُل با الناز نوروزی معمار با استعداد ایرانی سروناز شریفی ای سنتور، چنگ و کالیمبا ‌ نوازنده حرفه مارال عباسپور های رومیزی ‌ سازنده بازی عبدالرحمن الحمید تاریخچه برند Swarovski مصاحبه اختصاصی با آزاده پوراکبری مردی در دنیای معماری، مد و سینما Tom Ford مصاحبه اختصاصی با میثم دریس مصاحبه اختصاصی با آروین شهامت داور مسابقه مدلینگ در ونکوور فرد ‌ افسانه ریحانی داشتن پوستی عالی با Clinique تمیز کردن ابزار و محصوالت آرایشی با سمیرا الفت مصاحبه اختصاصی با نیلوفر محمدی در کلینیک PDO های ‌ جوانسازی با نخ DAC با شناخت و انتخاب عطـر مناسب، کاریزمای خود را به نمایش بگذارید گره در فرش دستباف با نوید اکرادی مصاحبه اختصاصی با کیانا سازى صورت با ‌ جوان دکتر سارا قربانی تاریخچه برند Starbucks های ماه در یک نگاه ‌ برترین Radio Javan Radio Javan Party مصاحبه اختصاصی با زاد ‌ آیدین کاظمی ۲۰۲۴ ترندهای دکوراسیون داخلی در سال با واال بازیار سبک زندگی دانمارکی Hygge لذتی به نام استقالل با ریحانه سیگارچی خرافات مدرن،دروغ های با کالس! با علیرضا خیرالهی هایی برای کمک به راه اندازی ‌ گام Startup فیلم درباره شادی و احساس خوب 5 کارگاه پنیرشناسی benizkitchen

6 14 16 18 20 24 28 30 34 36 38 40 42 44 46 48

27

POL CANADA Franchise Manager POL Canada Inc. 4388 Rue Saint-Denis, Suite 200 #165, Montreal, QC, Canada, H2J 2L1 +1 438 802 92 92 canada@polmagazine.com polcanada POL ENGLAND Franchise Manager POL England Derby Way Bury BL9 0NJ England +44 738 3720 270 uk@polmagazine.com polmagazineuk POL GEORGIA Franchise Manager POL Georgia 65 Shalva Nutsubidze St, Tbilisi 0186 +995 322 000 445 georgia@polmagazine.com polgeorgia_ POL QATAR Franchise Manager POL Qatar No. 96, Alsana St., Banihajar, Alrayan,Qatar +97 451 145 010 qatar@polmagazine.com polqatar

POL MAGAZINE CMO Nader Tehrani nader@polmagazine.com +90 552 580 13 68 Editor in chief & Art Director Ava Nazari ava@polmagazine.com Editorial Director & Author Sahar Zamani sahar@polmagazine.com

Video Editor Ali Sadeghi ali@polmagazine.com Seo Expert Hadi Khanahmadlou Social Media Manager Mahsid Farokhi

50 52

54 56 58 62 64 66 68 70 72 74 76 78

Author Sepideh Shafeghat, Parastoo Tavakoli

Graphic Designer Maryam Sharifi, Roya Movahed

POL USA Editor In Chief Pouyan Torabi pouyan@radiojavan.com Managing Editor Masih Ferdosian masih@radiojavan.com Behnam Parvin behnam@radiojavan.com Music Editor Araz Panahi araz@radiojavan.com Events Editor Poriya Moazzami poriya@radiojavan.com +1 888 735 28 26 www. radiojavan .com

polmagazine polmagazine polmagazine info@polmagazine.com www. polmagazine .com

7

www . polmagazine . com

iamelnaaz Elnaaz Norouzi

الناز نوروزی مصاحبه اختصاصے پُل با توانیم بهترین باشیم، ما هر روز باید ‌ هیچوقتنمی تالش و رشـد کنیم تا به بهتـرین خود تبدیل شویم سالگی ۸ «الناز نوروزی» متولد تهران است؛ اما در همراه با پدر و مادرش به آلمان مهاجرت کرد. او در ترین ‌ سالگیباحرفهمدلینگآشناشد،بابزرگ ۱ ۴ سن ۱۰ شروع به کار کرد و حدود C&A برندهای آ لمان مانند های ‌ سال در این رشته فعالیت داشت. الناز در هفته و London Mercedes Benz مد مختلف مانند هر ساله Berlin Mercedes Benz Fashion Week کرد و با بسیاری از برندهای بزرگ مانند ‌ حضور پیدامی همکاری داشت. Dior و Hugo Boss، Chopard با این حال او همیشه آرزوی رفتن به هند و ورود به کرد که به راحتی ‌ بالیوود را داشت و با خود فکر می تواند به یک بازیگر بالیوودی تبدیل شود؛ اما ‌ می راهی بسیار سخت و طوالنی را برای رسیدن به آرزوی کنیم تا خواننده ‌ خود سپری کرد. از شما دعوت می مصاحبه اختصاصی مجله پُل با «الناز نوروزی» ها و ‌ عزیز باشید تا از مسیری که طی کرده و چالش تجربیاتش بیشتر مطلع شوید.

8

المللے ‌ مجله فارسے زبان بین مجله پـــــــل،

از چه زمانی و چرا به هند مهاجرت کردید؟ سال داشتم که برای اولین بار برای مدلینگ به هند آمدم. من در ۲۰ ً حدودا ترکیه، چین، تایلند، اسپانیا، لندن و سایر کشورها سابقه فعالیت دارم و گاهی ماندم تا به عنوان مدل کار کنم. در یک بازه زمانی مدام بین ‌ سه ماه در آنجا می سالگی بود که به طور جدی تصمیم ۲۲ هند و آلمان در رفت و آمد بودم؛ اما در گرفتم به هند مهاجرت کنم و بازیگری را شروع کنم. اید؟ ‌ تحصیالت شما چیست؟ آیا برای بازیگری دوره خاصی را گذرانده خب، باید بگویم که تحصیل در آلمان بسیار مشکل است (با خنده) و اصال شبیه به جاهای دیگر مانند آمریکا یا ایران نیست. من در آلمان به کالج رفتم توانم با تسلط صحبت کنم. بعد از آن ‌ و هفت زبان مختلف را یاد گرفتم و می وقتی تحصیالتم به پایان رسید، به هند آمدم. در هند دوره بازیگری گذراندم های بالیوود رفتم. همچنین در ‌ های بسیار زیادی با بهترین ‌ و به ورکشاپ دوره بازیگری گذراندم. از طرفی در زمان تحصیلم NewYork Film Academy در آلمان، یک سال در تئاتر کار کردم.

از نحوه ورود خود به دنیای بازیگری، سینما و بالیوود برایمان بگویید. تواند ‌ دانستم که ورود به بالیوود چقدر می ‌ من قبل از شروع بازیگری، نمی روم و به راحتی با شاهرخ خان، ‌ کردم به هند می ‌ سخت باشد! با خودم فکر می کردمکار خیلی ‌ شوم! درواقع احساس می ‌ سلمان خان و آمیتاباچان همبازی می کردم؛ چون اگر اطالعات ‌ آسانی است. البته االن خوشحالم که اینطور فکر می دانستم چقدر کار سختی است، هیچوقت به هند ‌ امروزم را داشتم و می کردم! این مسیر واقعا ‌ کردم و فکرش را به کل از ذهنم بیرون می ‌ مهاجرت نمی دانستم که هند مافیا دارد تا فقط افرادی که خودشان ‌ سخت بود و من نمی خواهند در بالیوود حضور داشته باشند. شما حتی اگر هندی هم باشید؛ ‌ می اما جزو خانواده بالیوود نباشید، جایی در دنیای بالیوودی نخواهید داشت، ها ‌ ها را بلد نباشید، با رفتار و کردار آن ‌ چه برسد به اینکه خارجی باشید، زبان آن در بالیوود آشنایی نداشته باشید و رقص هندی بلد نباشید! اوایل که به هند مهاجرت کردم، نه تنها رقص هندی بلد نبودم و با دنیای بازیگری و بالیوود دانستم ‌ آشنایی نداشتم؛ بلکه اصال زبان هندی هم بلد نبودم و حتی نمی ها را با دوبله ‌ » یعنی چه! دلیلش هم این بود که همیشه تمام فیلم Namaste « کردم. برای همین اوایل ورودم به هند، نه تنها مجبور بودم با ‌ آلمانی تماشا می مشکالتی که همه اوایل مهاجرت دارند دست و پنجه نرم کنم؛ بلکه باید راهی کردم. خیلی ‌ کنندگان و کارگردانان پیدا می ‌ برای ورود به بالیوود و ارتباط با تهیه طول کشید تا متوجه شدم ابتدا باید به زبان هندی مسلط شوم. بعد از آن دانستم یک بازیگر بالیوودی باید رقص ‌ کالس رقص را شروع کردم؛ چون می رفتم. ‌ های بازیگری می ‌ ها و ورکشاپ ‌ ها به کالس ‌ بلد باشد. در کنار همه این های مختلف آشنا شوم تا بتوانم هر طور شده درب ‌ کردم با آدم ‌ مدام سعی می ام و ‌ ورود به بالیوود را پیدا کنم! حاال پنج سال است که من وارد بالیوود شده های مقدس) بود. ‌ (بازی Sacred Games اولین پروژه من اید؟ ‌ هایمعروفیهمکاریداشته ‌ تا به حال با چه افراد، باز یگران و کمپانی beinghuman با«شاهرخخان»دردوپروژهتبلیغاتیوبا«سلمانخان»درکمپین ترین ‌ بزرگ ‌ (یکی از Thums_up ام. همچنین در تبلیغ کمپین ‌ همکاری کرده AkshayKumar ام. دو تبلیغ دیگر هم با ‌ برندهایهند)باسلمانخانبازیکرده بود. NEFEE perfume و دیگری Dollar ها برای ‌ داشتم که یکی از آن همبازی Kunal Khemu و Varun Dhawan من با بازیگران بالیوود مثل ام. در ‌ بازی کرده Jackie Shroff با Hello Charlie بودم. در فیلم و Nawazuddin Siddiqui و Saif Ali Khan با Sacred Games سریال ام. با ‌ همبازی بوده Gerard Butler با Kandahar همچنین در فیلم Anil Kapoor و با Rashtra Kavach om در فیلم Aditya Roy Kapur ام. همچنین در سریال «تهران» که از ‌ بازی کرده Jugjugg Jeeyo در ،Netflix ها با ‌ کنم. در کنار تمام این ‌ شود نیز بازی می ‌ پخش می +Apple TV ام. ‌ های زیادی داشته ‌ همکاری +Apple TV و Amazon Prime

از چه زمانی و چطور شد که متوجه شدید به بازیگری عالقه دارید؟ کردم. یک کار ‌ سالم بود، خیلی تلویزیون تماشا می ۷ - ۶ من از بچگی و زمانی که های بازرگانی را به آسانی حفظ ‌ دادم، این بود که تمام پیام ‌ جالبی که انجام می دقیقه ۱۰ ، کردم. طوری که اگر ما بین یک فیلم ‌ کردم و همزمان لبخوانی می ‌ می کردم! من ‌ ها را حفظ بودم و تکرار می ‌ شد، من تمام آن ‌ آگهی بازرگانی پخش می کردم و ‌ ها را با دقت به جزئیات مانند حرکت لب بازیگران تماشا می ‌ حتی فیلم به صداگذاری خیلی توجه داشتم. مثال اگر فیلم آمریکایی بود و صدای آلمانی دادم و به ‌ هایم را طور دیگری تکان می ‌ یا فارسی روی آن گذاشته بودند، لب زنم ‌ کردم. االن که در مورد این موضوع حرف می ‌ فارسی و آلمانی صحبت می دار است که چطور این کارها ‌ کنم، واقعا برایم عجیب و خنده ‌ و به آن فکر می توانستم به راحتی انجام دهم. از همان دوران بود که متوجه شدم چقدر ‌ را می دیدم، متوجه احساسم ‌ های بالیوودی را می ‌ به بازیگری عالقه دارم. وقتی فیلم ها حضور ‌ گفتم: «من باید هر طور شده در این فیلم ‌ شدم و با خودم می ‌ می داشته باشم». خب، از همانجا بود که میل به بازیگری در من شکل گرفت.

9

www . polmagazine . com

وقتی تصمیم گرفتید که بازیگر شوید، واکنش پدر و مادرتان چگونه بود؟ پذیرش کار مدلینگ کمی برای پدر و مادرم (بیشتر برای پدرم) سخت بود. اند؛ ‌ ها در ایران بزرگ شده ‌ به هر حال ما از یک خانواده ایرانی هستیم و آن اما مادرم به من کمک کرد تا یک آژانس مدلینگ در مونیخ پیدا کنیم. مادرم درباره سابقه این آژانس کامال تحقیق کرد تا از آن مطمئن شود؛ زیرا به هر حال هیچکدام از ما در این زمینه سر رشته نداشتیم. از طرفی من هم خیلی سال داشتم؛ برای همین مادرم خیلی نگران من بود. ۱۵ - ۱۴ جوان بودم و فقط تر هم بود و حتی مدت کوتاهی بسیار ‌ پذیرش این موضوع برای پدرم سخت ناراحت بود. در آن زمان این مسئله بسیار برای من سخت بود؛ چون هم به مادرم و هم به پدرم بسیار وابسته هستم. خب، من نه تنها تک فرزند هستم و خواهر و برادری ندارم؛ بلکه در آلمان هم فامیل و هیچکس دیگری را نداشتم. کردند، ‌ به هر حال پدر و مادر من خیلی جوان هستند و وقتی من را بزرگ می خودشان هم کم سن بودند. به همین خاطر درک این مسئله برایشان سخت بود؛ اما با این حال فقط دو هفته طول کشید تا پدرم شرایط را بپذیرد. او با های مدلینگی که گرفتم و اینکه برای یکی از بزرگترین برندهای ‌ دیدن عکس دهم و اشتیاق ‌ کنم، قانع شد که دارم کارم را درست انجام می ‌ آلمانی تبلیغ می ها نبودند، ‌ دارم. از آنجا به بعد من را به شدت حمایت کردند؛ به طوری که اگر آن رسیدم. ‌ من هیچوقت به اینجا نمی

اید، خسته شوید؟ ‌ آیا تا به حال پیش آمده از مسیری که انتخاب کرده گفتم «من دیگر توان و کشش ‌ کردم و می ‌ در هند روزهایی بود که گریه می ادامه دادن را ندارم». زندگی کردن یک دختر تنها در هند، واقعا سخت است و اصال قابل قیاس با هیچ کشور دیگری نیست. هند با کشورهای دیگر فرق ام؛ ولی به اندازه هند سخت نبود. ‌ دارد. من حتی در چین و تایلند هم کار کرده توانم بگویم هند پدر من را در آورد! در چنین شرایطی این پدر ‌ (با خنده) می گفتند اگر دوست داری، ‌ دادند و حتی می ‌ و مادرم بودند که به من انرژی می دیدند چقدر باید سخت کار کنم، دلشان ‌ توانی پیش ما برگردی. وقتی می ‌ می کنیم که همینجا در آلمان ‌ گفتند اگر برگردی، ما کمکت می ‌ سوخت و می ‌ می توانستم ‌ کار کنی. با این حال من آدمی نیستم که زود تسلیم شوم. اصال نمی فکر کنم که دیگران بگویند: «الناز به هند و بالیوود رفت؛ اما نشد و برگشت». دوست داشتم همه بگویند: «الناز در آلمان بزرگ شد، به هند رفت و بازیگر خواستم تنها دختر ایرانی باشم که توانسته وارد بالیوود شود و ‌ شد». من می گویم: ‌ شود، با خودم می ‌ به یک جایی برسد. االن هم هر زمان شرایط سخت می گیری، به آمریکا یا آلمان یا هر جا که دوست داری ‌ «یک بلیط هواپیما می گردی». از ‌ گیری و برمی ‌ کنی. بعد دوباره انرژی می ‌ روی و کمی استراحت می ‌ می طرفی مهاجرت من به هند و دوری، برای پدر و مادرم هم بسیار سخت است. ها به جز من کسی را ندارند و خودشان هم در غربت و دور از خانواده زندگی ‌ آن توانم ‌ دانم که هنوز هم برایشان سخت است و متاسفم که نمی ‌ کنند. می ‌ می ام و سعی ‌ کنارشان باشم؛ ولی به هر حال این راهی است که من انتخاب کرده کنم هر طور شده سربلندشان کنم. ‌ می

اید؟ خودتان کدام را دوست دارید؟ ‌ تا به حال در چند فیلم و سریال بازی کرده دانم؛ چون خیلی زیاد هستند و باید ‌ درمورد تعداد کارهایم باید بگویم که نمی هایی که هنوز منتشر ‌ ها را بشمارم (با خنده)، اما اگر فیلم و سریال ‌ یک روز آن ام. ‌ سریال بازی کرده ۵ فیلم و ۸ نشده است را حساب نکنم، به طور کلی تا االن را Sacred Games در خصوص سوال دوم باید بگویم اولین پروژه کاری یعنی ‌ ترین و بهترین سریال ‌ بیشتر از همه دوست دارم. این سریال تا امروز بزرگ هند شناخته شده است. بعد از آن کار کردن با تیم سریال تهران و البته خود سریال را خیلی دوست داشتم. یکی از دوستانم در هند به من گفت که روی یک سریال در حال پخش در مورد ایران است. من ابتدا فکر کردم +Apple TV کند؛ اما وقتی آن را تماشا کردم، خیلی از آن خوشم آمد. بعد هم از ‌ اشتباه می دستخودمعصبانیشدمکهچراوقتیبهزبانفارسیوانگلیسیمسلطهستم، در چنین سریالی حضور ندارم. برای همین وقتی برای انتخاب بازیگر فصل دوم فراخوان دادند، با خودم گفتم باید بهترین تست را برای این سریال بدهم تا به غیر از من، هیچکس دیگری را نتوانند انتخاب کنند! که خب، همینطور هم شد.

10

المللے ‌ مجله فارسے زبان بین مجله پـــــــل،

ها باخبر است؟ ‌ هایی دارد که کمتر کسی از آن ‌ بازی در بالیوود چه چالش ها در سواالت قبلی توضیح ‌ ها خیلی زیاد است و در مورد بعضی از آن ‌ چالش دادم. مثال اینکه باید زبان و رقص یاد بگیرید، باید ارتباطات داشته باشید و به شیوه بالیوود بازیگری را یاد بگیرید! اینکه خارج از خانواده بالیوود کسی را راه ام، افراد خارجی زیاد دیگری ‌ دهند. برای مثال از سالی که من به اینجا آمده ‌ نمی نفر ۵ یا ۴ هم آمدند؛ اما دوام نیاوردند و نماندند. اگر دقت کنید شاید فقط باشیم که از خارج آمدیم و توانستیم در بالیوود به اینجا برسیم. آرزو دارید با کدام بازیگر همبازی شوید؟ من دوست دارم یک فیلم با «شاهرخ خان» بازی کنم. در هالیوود هم عاشق » هستم. Leonardo DiCaprio« هایهندیاینقدرمحبوبباشند؟ ‌ شودتافیلم ‌ ازنظرشماچهچیزیباعثمی ها چیزهایی که ما هر روز ‌ کنم چون پُر از رنگ، رقص و عشق هستند. آن ‌ فکر می دهند که خب در زندگی واقعی ‌ بینیم را نشان می ‌ در زندگی خود نداریم و نمی دهند ‌ اصال اینطور نیست. همچنین عشق و رابطه را بسیار جذاب نشان می آید. به هر حال انسان همیشه دوست دارد ‌ که در واقعیت خیلی کم پیش می های بالیوودی ‌ آن چیزی که ندارد را داشته باشد و احتماال همین موضوع فیلم کند. ‌ را خاص می

درباره تجربیات خود در صنعت مدلینگ برایمان بگویید. ماند؛ اما در کل هم تجربیات ‌ متاسفانه در زندگی چیز زیادی در خاطر من نمی ترین ‌ کنم سخت ‌ قشنگ داشتم و هم تجربیاتی که زیاد جالب نبودند. فکر می های مد بود. به عنوان مثال تعداد ‌ ها در هفته Catwalk ‌ ها مربوط به ‌ تجربه نفر ۴۰۰ یا ۳۰۰ زیادی دختر در یک اتاق منتظر بودیم که طراح ما را از بین حدود شدند. همین تجربه رد شدن ‌ نفر انتخابمی 10 انتخاب کند و شاید فقط حدود که من از بچگی با آن رو به رو شدم، خیلی سخت بود؛ اما از طرفی خیلی هم به من کمک کرد. روند کار بدین شکل بود که قبل از شروع هفته مد، در یک ها نه ‌ دیدیم که تمام آن ‌ رفتیم و می ‌ جای مختلف برای تست دادن می ۱۰ روز مدلینگ خود بودیم تا خبر قبولی ‌ گویند. ما همیشه منتظر تماس آژانس ‌ می کردیم از ‌ دادند. در این شرایط فکر می ‌ بدهند؛ اما ناگهان خبر از رد شدن می آید و دخترهای دیگر زیباتر و قدبلندتر هستند. با این حال ‌ ما خوششان نمی کند. ‌ اند و دیگر من را اذیت نمی ‌ ها از خاطر من رفته ‌ تقریبا این دوران و سختی های مد ‌ خب، در آن دوران هم خیلی جوان و هم مهاجر بودم و در هفته شانگهای، استانبول و خیلی جاهای دیگر هم حضور داشتم. حتی یک بار پیش آمد که برای یک تبلیغ در هند، من و یکی از دوستانم برای انتخاب نهایی ها فقط من را انتخاب کردند. این بسیار برای من سخت بود ‌ رفته بودیم و آن و خیلی احساس بدی داشتم؛ چون دوستم تمام روز شاهد فیلمبرداری ما دهید؛ ‌ بود. البته این مسائل االن هم در بازیگری وجود دارد، مثال تست می کنند. با این حال مسائل دیگر هم در بازیگری ‌ اما شخص دیگری را انتخاب می کننده چگونه است، آیا ‌ تهیه ‌ ات با کارگردان و ‌ مهم است؛ مثال اینکه رابطه های فیلمبرداری فیلم زمان خالی داریم یا بسیاری موارد دیگر که با ‌ در تاریخ مدلینگ متفاوت است و مانند مدلینگ فقط ظاهر اهمیت ندارد.

11

www . polmagazine . com

ای برایتان رخ دهد؟ ‌ تا به حال پیش آمده که سر فیلمبرداری حادثه بله (با خنده) بارها پیش آمده و واقعا طبیعی است؛ به خصوص وقتی کنیم. در آخرین سریالی که بازی کردم و هنوز ‌ های اکشن بازی می ‌ صحنه روم،از طبقه ‌ ها باال می ‌ دوم،از پله ‌ ای داشتیم که در آن می ‌ منتشر نشده،صحنه روم و مدام در مسیر با چند نفر ‌ های مختلف می ‌ پرم، به اتاق ‌ سوم به پایین می بود که بسیار مشکل است؛ چون اگر وسط One Shot ها ‌ جنگم. همه این ‌ می شود. در این ‌ کار اشتباهی رخ دهد، از اول باید اجرا کنیم و صحنه قطع نمی ‌ صحنه روی زمین افتادم که خیلی درد داشت. آن شب که داشتیم این صحنه کردیم، به قدری حالم بد شد که آمبوالنس آوردند و من را به ‌ را فیلمبرداری می های هندی، تا بازیگر در چنین ‌ هتل برگرداندند. جالب اینجاست که در پروژه شود! واقعا خستگی برایشان ‌ برداری متوقف نمی ‌ شرایطی قرار نگیرد، فیلم ساعت از بازیگر کار بکشند. خب بعضی از بازیگران هم ۲۰ معنا ندارد و شاید دهند. ‌ کننده را جلب کنند، همینطور ادامه می ‌ برای اینکه نظر کارگردان و تهیه گویند که بازیگران ‌ شود اگر ما بگوییم خسته هستیم، می ‌ همین باعث می گویم: «راجع ‌ کنند. گاهی اوقات می ‌ دیگر اینطور نیستند و ما را مقایسه می کنید، ما ربات نیستیم و انسانیم!» یک بار هم نیمه شب ‌ به ما چه فکری می ها در باالی پل یک رودخانه بود، یک صحنه جنگی داشتیم و ‌ یکی از صحنه دستان من یخ زده بود. در این صحنه تفنگ بازیگر مقابل به دستم خورد و حسی، پارگی را حس نکردم. با این حال ‌ دستم را پاره کرد؛ اما به علت سرما و بی روز بعدش بسیار درد کشیدم و این درد تا سه هفته باقی ماند. در کل این آید. ‌ های اکشن خیلی طبیعی است و پیش می ‌ ها در صحنه ‌ اتفاقات و آسیب کنم و تا به حال ‌ های اکشن را خودم تمرین و بازی می ‌ من همیشه سکانس بدل به جای من بازی نکرده است.

ترین تجربیات خود در حرفه بازیگری برایمان بگویید؟ ‌ ترین و شیرین ‌ از تلخ بود Sacred Games است. قبل از پروژه Me too ترین تجربه من راجع به ‌ تلخ شناختم و ‌ و من هنوز هیچ کاری را شروع نکرده بودم، صنعت بالیوود را نمی دانستم چه خبر است. کارگردان هم قصد دیگری داشت و من دیر ‌ اصال نمی خواست به دفترش بروم و تست بدهم. ‌ متوجه شدم. او هر روز از من می بار یک تست را تکرار کردم و به غیر از احساس بدی که بعد ۱۰ فکر کنم حدود کردم چقدر ‌ از فهمیدن قصدش به من دست داد، در آن زمان احساس می گیرند. آخرین ‌ بازیگر بدی هستم که برای یک صحنه هر روز از من تست می بار به من گفت به شهر دیگری که در آنجا در حال فیلمبرداری فیلم دیگری بود بروم و آنجا به من کمک خواهد کرد که بتوانم قبول شوم. آنجا بود که کننده بود. خب، اگر تجربه االن را ‌ فهمیدم چه قصدی دارد و خیلی برایم ناراحت رفتم تا بخواهد ‌ شدم و پس از اولین تست دیگر نمی ‌ داشتم، زودتر متوجه می ام که کامال طبیعی ‌ تر از اینهمدر هندداشته ‌ های تلخ ‌ من را ببیند. البته تجربه ترین تجربه برای ‌ است و خیلی چیزها از همین تجربیاتم یاد گرفتم. شیرین من بازی با شاهرخ خان و بازیگرهای مشهور بالیوودی بود. این آرزوی من ها با نگاه کردن به او ‌ بود و پوسترهای او را به دیوار اتاقم زده بودم و شب خوابیدم. در ذهن من این بود که فقط یک روز از دور او را ببینم و برایش ‌ می دست تکان دهم؛ اما بعد با هم سر یک صحنه بودیم و در دو تبلیغ با هم بازی ترین خاطرات من است و من حتی به بیشتر از آرزوهایی ‌ ها شیرین ‌ کردیم. این ام رسیدم. چه چیزی بهتر از این که االن با این افراد دوست هستم، ‌ که داشته ام. ‌ ها شده ‌ کنم و یکی از آن ‌ خورم، پارتی می ‌ ها شام می ‌ با آن

12

المللے ‌ مجله فارسے زبان بین مجله پـــــــل،

های ایرانی و مارکت فیلمسازی ایران چیست؟ ‌ نظرتان درباره فیلم پرسند: «سینمای ایران ‌ های ایرانی هستم. گاهی از من می ‌ من عاشق فیلم کنی؟» بله، صددرصد سینمای ما بهتر ‌ که خیلی بزرگ است، چرا در آن کار نمی شود؛ ‌ ها استفاده می ‌ در فیلم BGM است! اینجا در هند از صدها آهنگ و ها و حتی بدون آرایش و گریم، ‌ های ایرانی بدون هیچ کدام از این ‌ اما در فیلم کنند. طوری ‌ ها، تمام احساسات را منتقل می ‌ لباس یا نشان دادن موی خانم شود و بیننده را تا پایان فیلم نگه ‌ که حواست به هیچ چیز دیگری پرت نمی های ایرانی کار کنم، ‌ توانستم در فیلم ‌ دارند. من همیشه گفتم که اگر می ‌ می های ایرانی همیشه برای من اول هستند و ‌ رفتم! فیلم ‌ همین االن به ایران می حاال بعد از آن بالیوود و هالیوود. کدام بازیگرها الگوهای شما در صنعت سینما هستند؟ » است. هم به عنوان یک انسان عاشق او هستم؛ Angelina Jolie الگوی من « های دنیا کمک کرده و کودکان زیادی را به سرپرستی ‌ از انسان ‌ چون به خیلی نهایت بازیگر ‌ گرفته که من هم عالقه زیادی به این کار دارم. هم اینکه بی نظیری است. ‌ بی دانید؟ ‌ ترین هایالیت زندگی کاری خود را چه می ‌ مهم ای که سال ‌ کنم جایزه ‌ های زیادی در زندگی داشتم؛ اما فکر می ‌ من هایالیت گذشته برنده شدم، بهترین هایالیت زندگی من بوده است. این جایزه را بابت های حقیقی و مجازی برای هموطنان و جنبش «زن، زندگی، آزادی» به ‌ فعالیت کردم که برای چنین ‌ دست آوردم و برایم خیلی خاص بود. هیچ وقت فکر نمی کاری جایزه دریافت کنم.

بالیوود چه طرز فکر و رفتاری نسبت به بازیگران ایرانی دارد؟ ان ایرانی احترام زیادی ‌ پذیرند. البته برای بازیگر ‌ بازیگران ایرانی را به راحتی نمی های دنیا هستند. با این حال هیچ فرد ‌ قائل هستند؛ چون واقعا جزو بهترین پذیرند. ‌ خارجی را (از هر کشوری) به راحتی نمی اید چه بوده است؟ ‌ ای که تا به حال درمورد خود شنیده ‌ ترین شایعه ‌ عجیب یک مدتی در بالیوود شایعه شده بود که الناز همجنسگرا است (با خنده) وقت من را با کسی ندیدند و خیلی برایم جالب ‌ دلیلش هم این بود که هیچ دار بود. بازیگرها معموال با دوست دختر و دوست پسرشان بیرون ‌ و خنده شوند؛ اما من هیچ موقع با کسی دیده نشدم. همین باعث شد ‌ دیده می بین خودشان شایعه درست کنند که الناز همجنسگرا است؛ چون تا به حال ندیدیم از کسی خوشش آمده باشد و یا با کسی بیرون رفته باشد! کمی از خاطرات کودکی خود در ایران برایمان تعریف کنید. محل ‌ من خاطرات زیادی به یاد ندارم؛ اما همه چیز قشنگ بود. خانواده و سالگی در ایران بودم. با این حال ۷ آورم؛ چون تا ‌ مان را کمی به یاد می ‌ زندگی کردند. از ‌ ها من را اذیت می ‌ خاطرات خوبی از مدرسه در ایران ندارم چون معلم کردیم و مدارس مختلف داشتم. ‌ مان را عوض می ‌ طرفی مدام منطقه کنید از نظر رفتاری و ظاهری بیشتر شبیه پدرتان هستید یا مادرتان؟ ‌ فکر می خیلی جالب است که بدانید من نه شبیه به پدرم و نه مادرم هستم! درواقع از کنید، بگویید به پدرش یا ‌ می ‌ اش نگاه ‌ هایی نیستم که وقتی به چهره ‌ این بچه ام. مثال ‌ اندرابهارثبرده ‌ مادرش رفته! بلکه هر صفت خوبی که هر کدام داشته ام. در کل از نظر شخصیتی هم ترکیبی از هر دو هستم. ‌ قد بلند را از پدرم گرفته

13

www . polmagazine . com

آخرین بار چه زمانی به ایران سفر کردید؟ به ایران رفتم. خیلی خاطرات قشنگی دارم و خیلی ۲۰۱۹ آخرین بار سال نو گردم، ‌ ام. خیلی دوست داشتم همینطور که دور تا دور دنیا را می ‌ دلتنگ شده بود که به ایران رفتم و از آن ۲۰۱۲ ایران خودم را هم بگردم. اولین بار سال زمان، در کل فقط سه بار سفر به ایران داشتم. متاسفانه زیاد در ایران وقت توانم بروم. ‌ رسد که دیگر نمی ‌ کردم روزی می ‌ نگذراندم و فکر نمی سبک زندگی شما چگونه است؟ آیا برای حفظ تناسب اندام، استقامت کنید؟ ‌ بدنی و پوست خوب از روتین و رژیم غذایی خاصی پیروی می دهم؛ چون در حال حاضر اجراهایم و ‌ من مانند گذشته زیاد یوگا انجام نمی های رقصم بیشتر شده است. به غیر از هنرهای رزمی ترکیبی که بیشتر ‌ کالس روم، فعالیت ‌ ام و باشگاه که سه روز در هفته می ‌ از یک سال است شروع کرده کنم پنج بار در هفته یوگا، باشگاه، هنرهای رزمی ‌ زیادی دارم. در کل سعی می ترکیبیورقصراانجامدهم.برایرژیمغذاییهمخیلیوقتاستکهفستینگ کردم اینقدر جالب باشد. دوران کرونا کمی چاق شده بودم ‌ کنم و فکر نمی ‌ می هایم شروع شد، این رژیم را با توصیه دکتر ‌ و وقتی بعد از آن دوباره پروژه کنم نسبت به قبل از رژیم فستینگ، خیلی ‌ تغذیه شروع کردم. احساس می کنم. ‌ تر است؛ بنابراین حتما آن را توصیه می ‌ بیشتر انرژی دارم و بدنم متناسب کنید؟ ‌ های اجتماعی می ‌ چند ساعت در روز را صرف شبکه شود؛ چون مدام ‌ متاسفانه خیلی زیاد (با خنده) این مسئله به کارم مربوط می باید پست بگذارم و ببینیم چه بازخوردی دارد. از طرفی به فضای مجازی معتاد ام و گاهی مجبورم موبایل را کنار بگذارم تا بتوانم روی کارم متمرکز شوم. ‌ شده

آیا به جز بازیگری به فعالیت دیگری هم مشغول هستید؟ شوی؟ من ‌ خوانی و چرا خواننده نمی ‌ گفتند که چرا آهنگ نمی ‌ ها همه می ‌ مدت کردم که عاشق بازیگری هستم و دوست ندارم کار دیگری ‌ هم همیشه فکر می ای باشید. با این ‌ انجام دهم؛ چون باید کارهای دیگر را خیلی خوب بلد و حرفه حال در دوران کرونا زمان داشتم که روی صدایم کار کنم و در آلمان اولین آهنگ خود را ضبط کردم. از آنجا بود که خوانندگی را شروع کردم، خیلی این کار را های من منتشر شده ‌ دهم. تا االن سه تا از آهنگ ‌ دوست دارم و آن را ادامه می ام. همچنین ‌ ها به نام «جمال جمالو» را به فارسی خوانده ‌ است که یکی از آن هایم در ماه مارچ منتشر خواهد شد. بجز خوانندگی، بازیگری و ‌ یکی از آهنگ مدلینگ، واقعا وقت برای کار دیگری ندارم. های کاری خود در آینده برایمان بگویید. ‌ ها و برنامه ‌ از پروژه هند بازی کردم منتشر Telugu film industry هایی که در ‌ به زودی یکی از فیلم در یک فیلم بازی Vrindavan شود که به یک زبان دیگر است. همراه با ‌ می John Abraham ام که سال دیگر منتشر خواهد شد. در یک فیلم دیگر با ‌ کرده ام که «تهران» نام دارد و در مورد ایران است. در واقع ‌ همکاری داشته کنندگان فیلم از من خواستند حضور افتخاری در آن داشته باشم. ‌ تهیه هایم در ماه ژانویه و همچنین یک سریال دیگر به نام ‌ همچنین یکی از آهنگ به زودی منتشر خواهد شد. Ranneeti

کنیدبیشترمخاطبانشماایرانیهستندیاخارجی؟ ‌ فکر می دانم که هموطنان ایرانی و عزیزم هم ‌ ها خارجی هستند؛ ولی می ‌ بیشتر آن کنند، ‌ شوند. وقتی تیمم اینستاگرام را آنالیز می ‌ خداروشکر روز بهروز بیشتر می ٪ در ۵ ٪ دنبال کنندگان من هندی هستند. بیشتر از ۵۰ توانیم ببینیم که ‌ می کننده از کشورهای ‌ ها هم در ایران هستند. البته خیلی دنبال ‌ ٪ آن ۴ آمریکا و دیگر هم دارم.

14

المللے ‌ مجله فارسے زبان بین مجله پـــــــل،

تفریحات الناز در اوقات فراغت چیست؟ ها ‌ کردن را خیلی دوست دارم. در واقع چون در هند بیشتر وقت ‌ من سفر دهم وقتی کاری ندارم، به آلمان ‌ ام دورم، ترجیح می ‌ تنها هستم و از خانواده روم. در هند هم وقتی ‌ و آمریکا سفر کنم. گاهی هم با دوستانم به سفر می روم و در ‌ خوانم. گاهی به سینما می ‌ کار زیادی نداشته باشم، بیشتر کتاب می بینم. ‌ خانه سریال می حس خود را نسبت به بالیوود در یک جمله بیان کنید. " من واقعا It's a love and hate relationship" اگر بخواهم به انگلیسی بگویم عاشق بالیوود هستم؛ چون همیشه برایم آرزو بوده و حاال شغل من است. با گیرد ‌ کند و انرژی از من می ‌ ام می ‌ اوقات به قدری اذیت و خسته ‌ این حال گاهی ام! در واقع نفرت و عشق را همزمان ‌ کنم که از آن متنفر شده ‌ که احساس می کنم. ‌ تجربه می تان به حقیقت پیوسته است؟ ‌ تا به حال کدام یک از آرزوهای کودکی است. مثال اینکه آرزویم بود وارد بالیوود شوم ‌ خیلی از آرزوهایم محقق شده و با سلمان خان و شاهرخ خان بازی کنم. همچنین پیش از اینکه به هند بود که عاشقش Mani Mahrotra بروم، یکی از طراحان لباس محبوب من بودم. هنگامی که برای سریال «تهران» با لباسی از برند آلمانی به نیویورک سر هایش ‌ پروژه رفته بودم، به من گفت که خیلی دوست دارد یک بار یکی از لباس ام که ‌ را بپوشم. واقعا برایم لحظه افتخارآمیزی بود و دیدم به جایی رسیده خواهند با من کار کنند. از دیگر آرزوهایم همکاری با ‌ این افراد خودشان می کنندگان دنیا است و تمام کارهایی که ‌ ترین تهیه ‌ بود که یکی از بزرگ KaranJohar Dharma Production عاشقشان بودم را او تهیه یا کارگردانی کرده بود. وقتی هم و… آهنگ بخوانم Anil Kapoor از من خواست که با Jugjugg Jeeyo در پروژه ها روزی آرزوهای من ‌ بخش بود؛ چون همه این ‌ و بازی کنم، برایم بسیار لذت بودند که حاال برآورده شدند. کنید؟ ‌ اگر به عقب بازگردید، باز هم بازیگری را انتخاب می صد در صد. من عاشق بازیگری، فیلم، سریال و کارم هستم. البته احتمال دانستم چقدر فعالیت در بالیوود سخت است، شاید ‌ داشت که اگر زودتر می شدم. ‌ آمدم (با خنده) اما در کل حتما بازیگر می ‌ به اینجا نمی دوست دارید در پنج سال آینده چه جایگاه شغلی داشته باشید؟ تر شوم. از طرفی مدیربرنامه من ‌ دوست دارم از جایگاه االنم بهتر و موفق توانم خوب باشم و با ‌ آنجلس هم می ‌ کند که من در لس ‌ همیشه فکر می ایم. بنابراین ‌ ریزی برای هالیوود کرده ‌ هایی مثل «تهران» شروع به برنامه ‌ پروژه بینم. ‌ در پنج سال آینده خودم را در هالیوود نیز می تواند اقدام کند؟ ‌ اگر کسی بخواهد وارد صنعت بالیوود شود، چگونه می دانم (خنده) چون واقعا ورود به بالیوود سخت است و درواقع هیچ ‌ نمی آژانسی وجود ندارد و هرکس باید راه خودش را پیدا کند. به قول مادرم راه به بالیوود پیدا کردن، کار حضرت فیل است! دانندچیست؟ ‌ توصیه شما به کسانی که آرزو دارند بازیگر شوند و آن را رویا می گفتمکهخوشگلهستم ‌ باید ر وی خودتان کار کنید. من هم همیشه با خودم می توانند روی من صداگذاری کنند و اصال نیازی نیست ‌ ها می ‌ شوم! آن ‌ وبازیگر می زبان و رقص را یاد بگیرم؛ اما متوجه شدم که خیلی باید روی خودم کار کنم و بازیگری کار بسیار سختی است. حتی باید درس بازیگری را بخوانید و یک ها آرزو دارند بازیگر شوند و چرا باید از بین ‌ بازیگر خوب باشید. چرا که خیلی سال اول را باید روی خودتان کار کنید تا ۱۰ ها تو را انتخاب کنند؟ بنابراین ‌ آن بتوانید به جایی برسید.

شعار الناز در زندگی چیست؟ . Good, better, best, never let it rest ام: ‌ در اینستاگرام هم این شعار را نوشته . معنی این جمله به فارسی Till your good is better and your better is best شود: «خوب، بهتر و بهترین. هرگز اجازه نده از حرکت بایستد. تا زمانی ‌ می که خوب تو بهتر و بهتر تو بهترین شود». من واقعا به این ایمان دارم که ما توانیم بهترین باشیم. ما باید هر روز تالش کنیم تا به بهترین ‌ وقت نمی ‌ هیچ که God Growing Glowing خودمان تبدیل شویم. شعار دیگرم این است: شود: «خدا، رشد، درخشیدن» این هم بسیار برایم مهم است. ‌ به فارسی می همیشه ایمانم، رشد کردن و درخشیدن برایم در زندگی مهم بوده است.

نظرتان درباره مجله پُل چیست؟ ها ‌ ای اصال برای ایرانی ‌ مجله پُل را خیلی دوست دارم؛ چون ما چنین مجله ای است و با ‌ ایرانی است که واقعا حرفه ‌ نداشتیم. در واقع پُل تنها مجله کند. ایرانیان به خاطر مشکالت کشورمان، ‌ ها و هنرمندان خوب کار می ‌ انسان ها ‌ اند؛ بنابراین زنده نگه داشتن مجله طی سال ‌ دور تا دور دنیا پخش شده کنم. ‌ در بهترین حالت خود مطمئنا کار آسانی نیست و من به شما افتخار می م. ممنون که از ‌ ا ‌ خیلی خوشحال هستم و مفتخرم که با شما همکاری کرده من دعوت کردید تا این مصاحبه قشنگ را با مجله پُل داشته باشم.

15

www . polmagazine . com

سروناز شریفی معمار با استعداد ایرانی sarvenazsharifi_official

«سروناز شریفی» نه تنها یک معمار با استعداد است؛ بلکه در زمینه هنر، نقاشی، خطاطی و نویسندگی نیز توانایی بسیار ای سروناز شریفی، پروژه ‌ ترین مرحله از مسیر حرفه ‌ دارد. تازه المللی گلف قطر است. ‌ بزرگ ساخت یک هتل در منطقه بین به عنوان یک مرکز گردشگری و ورزشی ‌ این پروژه چندمنظوره شود و او از اولین بانوان معمار ‌ برای جذب توریست بنا می های ویالیی موفقی را ‌ است که از ایران به قطر وارد شده و پروژه ای و زندگی ‌ در رزومه کاری خود بجا گذاشته است. مسیر حرفه سروناز شریفی، نقشی فراتر از معماری و مهندسی دارد. او یک بخش برای دختران جوان ایرانی است که به ‌ راهنمای الهام های مهندسی و ساختمانی هستند. ‌ دنبال رویای ورود به عرصه داند و ‌ سروناز شریفی رشته معماری را برای خود یک زندگی می ترین هدفش این است که معمار درستی برای خود باشد. ‌ بزرگ همچنین در درجه دوم اجازه دهد که اطرافیانش بتوانند از نفعی ببرند و الگوبرداری کنند. ‌ بنایی که در خود به وجود آورده زیبا از زبان ‌ «هنر ساختن خالق همه هنرهاست». این جمله آفرینی سروناز ‌ هنرمند بزرگ «لئوناردو داوینچی» به خوبی نقش کند. همانطور که ‌ شریفی را در دنیای ساخت و ساز ترسیم می های متعددی همچون ‌ گفته شد، او به غیر از معماری، هنر خطاطی نستعلیق را نیز فرا گرفته و از آن بسیار آموخته است. های گذشته چند ‌ همچنین به کار نقاشی پرداخته و در سال نمایشگاه برگزار کرده است. او از کودکی به رشته موسیقی و ها در معماری ‌ نوازندگی پیانو ورود کرده و معتقد است همه این کند. در واقع شناخت رنگ، نقاشی و موسیقی ‌ انعکاس پیدا می شود یک اثر معماری متفاوت خلق شود. ‌ باعث می خود ‌ کند، متوجه عالقه ‌ سروناز شریفی وقتی به گذشته نگاه می شود. حتی زمانی که شناخت ‌ به معماری از زمان کودکی می درستی از خود نداشت و شخصیتش هنوز شکل نگرفته بود، عاشق معماری و ساختمان بود و تمام خاطراتش از سفرها، های معماری با تمام جزئیات در ‌ فضاها، عناصر و حتی پالن ذهنش ثبت شده است. او این شانس را داشت که در زندگی به رسالت و استعدادی بپردازد که خداوند در طبیعت وجودش نهادینه کرده و از این بابت خدا را شاکر است. های کودکی به دلیل شرایط خانوادگی و قبل از انقالب به ‌ در سال

آمریکا مهاجرت کرد؛ اما بعد از دوران دبستان به ایران بازگشت و دوران متوسطه و دبیرستان خود را در مجتمع پرورش استعدادهای درخشان در ایران گذراند. او پس از اخذ مدرک دیپلم در رشته تجربی و قبولی در رشته پزشکی در ایران، به ندای قلبی خود (ساخت هنر ) قدرتمندتر عمل کرد و برای قدم گذاشتن در این مسیر به آمریکا های اولیه رشته عمران در آمریکا، مجدد برای تغییر ‌ بازگشت. پس از گذراندن سال رشته به ایران بازگشت. او در رشته کارشناسی معماری ادامه تحصیل داد و بعد از به اهداف خود در زمینه ۲۰۰۸ التحصیلی با مدرک دکترای استراتژیک در سال ‌ فارغ معماری ادامه داد. داند و ‌ سروناز در ابتدای کار دفتر خود را تاسیس نکرد؛ چرا که این را کار غلط می همچنان به آن پایبند است. او از کارآموزی در یک دفتر پُر کار شروع کرد، همه چیز را به صورت عملی یاد گرفت و شناخت خوبی از بازار پیدا کرد. کار در این دفتر به او فرصت فاصله از فضای تئوریک را داد؛ اگرچه هنوز هم معتقد است که مسلط بودن توان تاثیر ‌ ای بودن در معماری کمک کند و نمی ‌ تواند به حرفه ‌ به تئوری معماری می تئوری را نادیده گرفت. جایزه بهترین دفتر لوکس در قطر ۲۰۲۲ دفتر معماری سروناز شریفی در قطر در سال را گرفت. در مجموع او با همه احترامی که برای هیئت داوران و نهادهایی که جوایز المللی ندارد. از ‌ کنند قائل است؛ اما اعتقادی به جوایز بین ‌ معماری و هنری اهدا می نظر او در حال حاضر جنبه اقتصادی این جوایز بسیار قوی شده و یک بازی اقتصادی کاهد؛ بنابراین دنبال این موضوع نیست. ‌ پشت آن نهفته است که از اصالت آن می

16

المللے ‌ مجله فارسے زبان بین مجله پـــــــل،

های خود را به یک اندازه چالش برانگیز ‌ سروناز شریفی تمام پروژه کند؛ زیرا نزدیک کردن ‌ هایش افتخار می ‌ داند و به تمام پروژه ‌ می خواست کارفرما به کانالی درست در معماری و کاتالیزور بودن کند. با این حال به عنوان یک ‌ بین سلیقه جامعه، کار را چالشی می معمار ایرانی خانم، پروژه دولتی اخیرش در قطر را برای خود بسیار داند که یک هتل پنج ستاره بسیار بزرگ در منطقه ‌ افتخارآمیز می در «دوحه» است. او همچنین معتقد است که معماری Golfclub باید زنده باشد؛ اما امضا و سبک به خصوصی در کارش ندارد. در کند سلیقه کارفرما را در نظر بگیرد؛ زیرا معتقد ‌ واقع او سعی می ها خدمات دهد و ‌ است که در نهایت اثر و ساختمان باید به آن های متفاوتی ‌ باید حس خوبی داشته باشند. از طرفی او در اقلیم مانند مناطق کویری ایران، شمال کشور، کیش، قطر و آمریکا کار کند. برای همین الگو را از اقلیم، فرهنگ و خواست کارفرما ‌ می ترین درسی که سروناز شریفی از معماری ‌ کند. بزرگ ‌ اتخاذ می این است که از مردم بیاموزد. از نظر او متاسفانه معماری ‌ گرفته های هنری، دورترین هنر از مردم عادی است و ‌ در برابر سایر رشته معمارها، برخالف سایر هنرمندان، خودشان را دور از عامه مردم آموزد که چه چیزی دوست ‌ دانند. برای همین او از مردم می ‌ می کنند. در نهایت همه ‌ دارند و در چه فضاهایی احساس آرامش می کند. ‌ سازی می ‌ ها را با اصول درست معماری پیاده ‌ این

، در تالش بوده تا شرایطی را برای ‌ سروناز شریفی از زمانی که کار خود را شروع کرده ‌ دانشجویان معماری فراهم کند. او همیشه در دفتر از نیروهای دانشجو استفاده کرده اند و همین ‌ دانشجو با او کار کرده ۱۵۰ الی ۱۰۰ ای باشد. تا به حال بیش از ‌ تا برایشان رزومه موجب شده تا با یک رزومه خوب دفتر بزنند، در جایی مشغول به کار شوند، مهاجرت کنند یا در کنارش ماندگار شوند. او رسالت خود را ایجاد فضایی برای پَر پرواز دادن به داند، خصوصا دختران جوان که فعال هستند. به ‌ دانشجوها و معماران تازه کار می کند محیطی امن برایشان ایجاد کند تا کار یاد بگیرند و ‌ همین خاطر همیشه سعی می از نظر شخصیتی توانمند شوند تا بتوانند بانوانی رشید در زمینه معماری باشند. برای توانند به صفحه اینستاگرام ‌ و ارتباط با سروناز شریفی عزیز، افراد می ‌ سفارش پروژه وجود دارد و دستیارانش Whatsapp او پیام دهند. همچنین در باالی صفحه لینک ها ابتدا مدارک را بررسی کرده و سپس در یک جلسه ‌ همیشه پاسخگو هستند. آن کنند تا به نتیجه برسند. ‌ آنالین، با کارفرمایان صحبت می

داند و معتقد است ‌ او تحصیالت آکادمیک را بسیار مهم می شوند، ‌ هایاولیهپزشکنمی ‌ همانطور که افراد با گذراندن دوره کمک برای معمار و مهندس شدن هم نیاز به تحصیالت آکادمیک دارند. دهند را اشتباه ‌ گویند در دانشگاه چیزی یاد نمی ‌ او این که می گیرند. ‌ داند؛ زیرا افراد در دانشگاه قطعا اصول رشته خود را یاد می ‌ می سروناز رمز و راز موفقیت در رشته پُر رقابت معماری را در درجه اول های نرم مانند ‌ نزدیکی به مردم و بازار و در درجه دوم تقویت مهارت داند، چرا ‌ های ارتباطی، کار گروهی و تسلط بر تکنولوژی می ‌ مهارت کند و یک معمار برای رقابت ‌ که تکنولوژی هر لحظه پیشرفت می خواهند ‌ در بازار باید بتواند خود را به روز کند. او به کسانی که می کند در وهله اول خودشان را ‌ معمار موفقی باشند توصیه می پیدا کنند و عجله برای موفقیت نداشته باشند تا با شکست زود هنگام مواجه نشوند. همچنین صبور باشند و بگذارند تا لحظه گوید: «خطاطان همیشه یک شعری را ‌ خالقیت اتفاق بیفتد. او می کنند و برایشان یک اصل است: «داند آن کس که اهل ‌ زمزمه می دل است که صفای خط از صفای دل است». بنابراین شفافیت با شود که شفافیت در کارها ‌ خویشتن بسیار موثر است و باعث می متجلی شود.

17

www . polmagazine . com

ای سنتور، چنگ و کالیمبا ‌ نوازنده حرفه مارال عباسپور maral_abbaspour

همراه با خواهر دوقلوی خود «غزال» در 1374 آذر سال 20 «مارال عباسپور» متولد گرگان به دنیا آمد. او از هفت سالگی نواختن سنتور را آغاز کرد، در ادامه سازهای ای همچون ‌ مختلف مثل چنگ و کالیمبا را نیز آموخت و نزد استادان برجسته هایی همچون ‌ «سیامک آقایی» آموزش دید. سپس بعد از شرکت در جشنواره موسیقی جوان و اجراهای متعدد در گرگان، تصمیم به شرکت در کنکور هنر در دانشگاه گیالن و در رشته نوازندگی سنتور قبول شد. ۳۷۵ گرفت و با رتبه

تجربیات سفر به کشورهای دیگر باعث شد که به ترکیه مهاجرت و ترین چالش مارال در مهاجرت ‌ مند شوند. بزرگ ‌ سپس به قطر نیز عالقه تنهایی بود. او ابتدا به همراه خواهرش به ترکیه مهاجرت کرد کشوری که کردند. ولی وقتی پیشنهاد کاری از قطر ‌ ایرانیان زیادی در آنجا زندگی می شناخت. وقتی به فرودگاه رسید و ‌ دریافت کرد، هیچ ایرانی را در آنجا نمی کرد که در این کشور ‌ راننده شرکت دنبالش آمد، در مسیر به این فکر می شناسد. هفت ماه گذشت و او دوستانی پیدا کرد؛ ‌ کوچک کسی را نمی گوید در ترکیه ‌ اما همچنان تنهایی و حس غربت زیادی داشت. مارال می ها هم شبیه به ایران بودند؛ اما دوحه با سبک و زندگی او در ‌ حتی کوچه شب از اجرا ۱۱ شمال خیلی متفاوت بود. همچنین تحمل اینکه ساعت گشت، خانه تاریک بود و هیچ کس منتظرش نبود، برایش بسیار ‌ برمی سخت بود. برای همین هر روز حس غربت داشت. مارال ابتدا در زمینه آموزش موسیقی در فضای مجازی فعالیت داشت های آموزش را آنالین برگزار ‌ و در دوران کرونا برخالف میل خود، کالس دست آوردند ‌ ها به ‌ کرد. با این حال پس از نتیجه عالی که از روند کالس و با بازخورد مثبت شاگردان، تشویق شد تا نوازندگی را در اینستاگرام ها و اشتیاق ‌ ها از طریق کامنت ‌ به اشتراک بگذارد. در نهایت حمایت ای برای ادامه این مسیر شد. تاثیرگذاری روی ‌ کنندگان، انگیزه ‌ دنبال مخاطب و داشتن اثری مثبت حتی برای یک نفر، به شدت برای مارال ارزشمند است. حتی اینکه او بتواند در روز تنها یک نفر را خوشحال دهد. ‌ کند، برایش اهمیت زیادی دارد و او را به سمت هدفش سوق می توانند ‌ همچنین خیلی از افرادی که به خاطر شرایط کاری و اینترنت نمی کنند. همین ‌ های آفالین را تهیه می ‌ در کالس آنالین شرکت کنند، دوره باعث شد که مارال چند پکیج آماده کند تا بتواند به صورت آفالین هم ها برای سازهای کالیمبا، سنتور و چنگ شامل ‌ هنرجو بپذیرد. این پکیج سه دوره مقدماتی، متوسط و پیشرفته است. در انتهای هر دوره یک شود تا هنرجویان اشکاالت خود را رفع ‌ مستر کالس آنالین برگزار می ترین حالت ممکن ‌ کند و در سریع ‌ کنند. مارال هم همیشه پشتیبانی می دهد. ‌ رفع اشکال انجام می

او پس از پایان تحصیالت، همراه با خواهرش تصمیم گرفتند با تهیه یک کمپر ها حدودا شش ماه را در این کمپر گذراندند و ‌ به شهرهای ایران سفر کنند. آن به سفر از دوران کودکی ‌ در این مدت سفرهای زیادی انجام دادند. این عالقه ساز ‌ از سوی خانواده، به این دو خواهر یعنی مارال و غزال منتقل شد و زمینه ها بود. مارال در حال حاضر در زمینه موسیقی به دیگران آموزش ‌ سفرهای آن مند ‌ دهد و همچنین به هنرهای دیگر مانند نقاشی و سفالگری نیز عالقه ‌ می است. خواهرش غزال هم در زمینه رقص کالسیک ایرانی (قاجاری و سماع) فعالیت دارد. اولین سفر خارج از کشور این دو خواهر برای مراسم شب عروس موالنا در شهر قونیه بود. در این مراسم مارال با نوازندگی سنتور و خواهرش با رقص سماع شرکت کردند که استقبال گرم مخاطبان باعث افزایش انگیزه برای سفرهای آینده به کشورهای دیگر شد.

18

المللے ‌ مجله فارسے زبان بین مجله پـــــــل،

داند. وجه مثبت آن برایش ‌ مارال تاثیر اینستاگرام را هم مثبت و هم منفی می وقتی بود که هنرجویان زیادی از طریق اینستاگرام به دست آورد و تصمیم به ها را پیگیر یکدیگر ‌ ها را به هم وصل و آن ‌ مهاجرت گرفت. اینستاگرام همه آدم های منفی دارد. برای مثال به مسائل کم ‌ کند؛ اما یک سری ویژگی ‌ و اخبار می دهد. در کل اینستاگرام تاثیرات مثبتی برای مارال داشت؛ ‌ اهمیت بهای زیادی می ها آشنا شد و از ‌ شناخت، از طریق اینستاگرام با آن ‌ مثال خیلی از هنرمندان را نمی های اجتماعی در سبک زندگی ‌ طرفی دوستان خوبی پیدا کرد. به نظر مارال شبکه کند استفاده از ‌ افراد نقش مستقیم دارند و تاثیرگذار هستند. با این حال سعی می فضای مجازی را محدودتر کند؛ اما تولید محتوا دست کم روزی دو ساعت وقتش های آنالین، پاسخگویی هنرجویان آفالین هم دو ‌ گیرد. درواقع بجز کالس ‌ را می گیرد. ‌ ساعت وقت می او چهار الی پنج ساعت در طول روز را در حال پاسخگویی، ادیت و... است؛ اما از ماه که دو تا سه روز در هفته از فضای مجازی دور باشد. حتی ‌ ریزی کرده ‌ گذشته برنامه ها هم یک عادتی را تشکیل ‌ گذارد؛ چرا که آن ‌ کارهایی همچون ادیت را هم کنار می گذارد و قبل از ورود به ‌ داند که تاثیر می ‌ دهند. مارال اینفلوئنسر را شخصی می ‌ می تواند ‌ فضای مجازی هم دوست داشته که تاثیرگذار باشد. از نظر او هر کسی نمی تاثیرگذار باشد و این باید در وجود آن شخص نهادینه شده باشد. مثال یک شخصی ممکن است اینفلوئنسر نباشد؛ اما تاثیر زیادی بر اطرافیانش بگذارد. مارال وقتی دانشجو بود و هنوز اینفلوئنسر نشده بود؛ متوجه تاثیرگذاری خود بر اطرافیان رفت ‌ دقیقه بود با دوچرخه می ۴۵ بود، مثال مسیر خانه تا دانشگاه را که حدود و مشوق اطرافیان در این مسیر شد و تعداد زیادی با او همراه شدند. او این تاثیرگذاری را خیلی دوست داشت و به همین خاطر بعد از اینکه در اینستاگرام هم کند همیشه تاثیر مثبت ‌ خود شد، انرژی گرفت. مارال سعی می ‌ متوجه تاثیرگذاری تر از تشویق افراد به آموختن موسیقی؟» ‌ گوید: «چه کاری قشنگ ‌ داشتهباشدومی ترین ویژگی یک موزیسین خوب این است که نباید زود ناامید ‌ از نظر مارال مهم گوید که این ‌ کند خیلی صبور نیست، می ‌ شود. او به عنوان فردی که احساس می رشته به تمرین و صبر زیادی نیاز دارد. یک موزیسین فقط به خاطر عشق به آن تواند صبور باشد و پشتکار داشته باشد. پس افراد در درجه اول باید ‌ هنر می های ‌ گوید که ویژگی ‌ عاشق موسیقی باشند. مارال همیشه به هنرجویانش می کنندهاست؛اما ‌ دیگر مانند استعداد و گوش موسیقیایی قوی تا یک جایی کمک شود. او هنرجویی داشته که از جلسه اول خوب بود و در ‌ پشتکار و تمرین مهم می کنارش هنرجوی دیگری داشته که شنوایی قوی نداشت؛ اما با پشتکار و عشق، توانست از نفر اول پیشی گیرد. پس افراد باید صبور و امیدوار باشند و خسته

های نوازندگی مارال بیشتر در سنین نوجوانی بوده و همیشه ‌ چالش ها و دلگرمی مادر تاثیر مهمی در پیشرفت مارال داشته است. ‌ حمایت ها و دخترانی که اعتماد به نفس کمی دارند، واقعا ‌ پیام مارال برای خانم خواهد این هنر را به افرادی آموزش دهد که خود ‌ بخش است. او می ‌ الهام ها ‌ ها به آن ‌ را برای آموختن باور ندارند . مارال امیدوار است که این آموزش کمک کند تا خودشان را بشناسند، اعتماد به نفس بیشتری به دست آورند و با قدم گذاشتن در مسیری که عالقه دارند شخصیت حقیقی خودشان را کشف کنند. او تاثیرگذاری را دوست دارد و از کمبود اعتماد شود. خودش هم اعتماد به نفس باالیی ‌ به نفس دختران ناراحت می گرفت؛ اما خیلی تالش کرد و ‌ نداشته و حتی از خودش عکس زیادی نمی خود را در جریان این اتفاقات قرار داد. اکثر هنرجویان او خانم هستند و از دهد که دختران ‌ ها می ‌ طرق مختلف مانند اینستاگرام این حس را به آن اعتماد به نفس داشته باشند و آرزوهای خود را دنبال کنند؛ نه چیزی که خواهند. درواقع این رضایت درونی است که ‌ جامعه، خانواده و همسر می دارد. هدف مارال این است که در زندگی ‌ انسانراراضیوخوشبختنگهمی یک آرامش درونی داشته باشد که هیچ اتفاق بیرونی آن را خراب نکند. مارال قصد دارد تغییری در سبک خود ایجاد کند؛ زیرا تا به حال فقط بر روی خواهد عالوه بر این سبک ‌ است. او می ‌ موسیقی ایرانی و اصیل کار کرده موسیقی، برای ایجاد یک روزنه برای کسانی که آشنایی چندانی با موسیقی های دیگر را نیز کار کند. درواقع این افراد باید به وسیله ‌ ایرانی ندارند، سبک یک موسیقی آشنا با سنتور ارتباط برقرار کنند و در ادامه با موسیقی ایرانی های جهانی را ‌ خواهد کاوری از موسیقی ‌ آشنا شوند. برای همین مارال می کند ‌ تولید کند و از طریق آن، افراد را با موسیقی ایرانی آشنا کند. او فکر می کند و پیشنهادهای بهتری در زمینه ‌ که با این کار خودش هم پیشرفت می خواهد ‌ آورد. از طرفی او همیشه در سفر است و می ‌ اجرا و کار به دست می در زمینه محل زندگی خود هم ثباتی ایجاد کند. آید ناامید شوند و اتفاقا برای خودش ‌ گوید که برای همه پیش می ‌ مارال می که در ایران سخت و ‌ دهد؛ چرا که شغلی را انتخاب کرده ‌ هم زیاد رخ می دهد و ‌ ناامیدکننده است. با این حال خاطرات به او انگیزه زیادی می گذشته بیشتر از آینده بر او تاثیر دارد. اینکه در سنین کودکی چه آرزویی داشته و االن هم باید تالش کند که به آن برسد. مادر مارال همیشه به او زند؛ برای همین ‌ گفت که باید تصور کند در چه جاهای معروفی ساز می ‌ می هنوز هم باید رویاهای کودکی را ادامه دهد. یک جمله معروفی است که ای ‌ گوید:« هیچ وقت یادت نرود چرا شروع کردی». مارال هم آن لحظه ‌ می کند و همین ‌ که تصمیم به شروع این مسیر را گرفت فراموش نمی ای برای ادامه دادن موسیقی و زندگی شخصی او است. ‌ انگیزه

19

www . polmagazine . com

عبدالرحمن الحمید های رومیزی ‌ سازنده بازی www. majlis-shabab .qa

Majlisshabab Majlisshabab

+ 974 5991 1900 + 974 5991 1900 info@majlis-shabab.qa

بردند ‌ ها لذت می ‌ ها واقعا از این بازی ‌ های نهایی و... را دید. آن ‌ یک شب گرگ های رومیزی بیشتری از سراسر جهان ‌ و همین عالقه موجب شد تا بازی های رومیزی تولید عربستان سعودی و ‌ پیدا کنند. او همچنین برخی از بازی کویت را دید که بسیار محبوب بودند. همین مورد به او ایده داد که با تجربه و ، شرکت 2018 دانشی که داشت، خودش چیزی را خلق کند. در نتیجه در سال های اولیه کرد ‌ «مجلس شباب» را تاسیس کرد و شروع به کار بر روی نمونه Flat 77 در کافه 2019 تا به بازی «مدیر کبیر» رسیدند که در ماه آگوست سال رونمایی شد. است. اولین بازی «مدیر کبیر» ‌ عبدالرحمن تا به حال دو بازی رومیزی ساخته منتشر شد. دومین بازی هم «رئیس 2019 بود که با نسخه عربی در سال در اسن، آلمان معرفی و 2021 بزرگ» بود که در نسخه انگلیسی در اکتبر سال منتشر شد. «اسپیل» یک رویداد ساالنه در اسن، آلمان 2021 در نوامبر سال مندان، خبرنگاران و ‌ است که در آن همه خالقان، طراحان، ناشران، عالقه های رومیزی را در ‌ شوند و عالقه خود به بازی ‌ نویسان گردهم جمع می ‌ وبالگ کنند. معرفی بازی رئیس بزرگ در این رویداد واقعا ‌ طول نمایشگاه اظهار می ای برای عبدالرحمن بود. بازی رئیس بزرگ نسخه انگلیسی، یک ‌ اتفاق ویژه انگلیسی و عربی تهیه ‌ های شغل در آن به دو زبان ‌ ویژگی اضافی دارد که کارت توانند یاد بگیرند چگونه عناوین شغلی ‌ شده است و افراد انگلیسی زبان می های رومیزی بیشتری است که ‌ را به زبان عربی بگویند. هدف او ایجاد بازی نیازهای مردم از نظر سرگرمی، تفریح و آموزش را برآورده سازد.

ساله و اهل قطر است که از 37 ، «عبدالرحمن الحمید» یک سازنده بازی هایویدئویی ‌ ها،انیمیشن،بازی ‌ ها، سریال ‌ هایی مانند تماشای فیلم ‌ سرگرمی های رومیزی او را درگیر خود کرده ‌ برد. درواقع بازی ‌ های رومیزی لذت می ‌ و بازی و در آن غرق شده است. به همین دلیل او اولین بازی خود را با نام «مدیر های رومیزی، بهترین لحظات را در ‌ کبیر» ساخت و بر این باوراست که بازی کنند. این سازنده بازی، امیدوار به تغییر ‌ کنار خانواده و دوستان ایجاد می توانند ‌ ها فقط می ‌ ترها است؛ مبنی بر اینکه بازی ‌ افکار مدرن به ویژه برای بزرگ الکترونیکیباشند. است و ‌ های رومیزی را دوست داشته ‌ عبدالرحمن از زمان کودکی بازی های دیگر را انجام ‌ هایی مانند مونوپولی، ریسک، شطرنج، چکرز و بازی ‌ بازی کرد، ‌ اش بازی می ‌ داد. در دهه گذشته هنگامی که با دوستان و خانواده ‌ می های رومیزی جدید مانند کاتان، کارکاسون، پاندمیک، ‌ تغییر و پویایی در بازی

20

المللے ‌ مجله فارسے زبان بین مجله پـــــــل،

تواند چیزی را که به عنوان یک سرگرمی انجام ‌ از نظر عبدالرحمن، اینکه می بخش است. از ‌ کننده و شادی ‌ ای برساند، سرگرم ‌ دهد و آن را به سطح حرفه توان با ‌ کننده در این صنعت این است که می ‌ های سرگرم ‌ طرفی یکی از جنبه های ‌ دیگر خالقان در منطقه و در دیگر نقاط جهان، در مورد هیجان بازی با بازی های مختلف همیشه ‌ های مختلف از فرهنگ ‌ رومیزی صحبت کرد. دیدگاه برای عبدالرحمن جذاب بوده است؛ زیرا هر منطقه الویت خود را در مورد های رومیزی دارد. ‌ بازی داند؛ ‌ عبدالرحمن بزرگترین چالش این کار را تولید فیزیکی محصول بازی می ها، جعبه، جذابیت ‌ چرا که باید به همه جزئیات مانند اندازه کارت، فونت، رنگ بازی و اطالعات ارائه شده در جلو و پشت جعبه توجه شود. مکانیک بازی و تر باشد؛ اما وقتی به موضوع تولید ‌ موضوع بازی ممکن است به نوعی آسان رسد، ممکن است الزم باشد به طراحی مجدد برگردید و برخی از عناصر یا ‌ می ها را در بازی حذف یا اضافه کنید. گاهی ممکن است در نظر بگیرید که ‌ ویژگی های زیادی وجود دارد: از کاغذ ‌ مواد را تغییر دهید؛ زیرا در محصول خود هزینه گرفته تا جعبه نهایی. ساخت اولین بازی عبدالرحمن یک سال و سه ماه طول کشید. بیشترین وقت صرف چاپ و تولید خود بازی شد. ساخت دومین بازی هم حدودا در ده ماه انجام شد. طراحی بازی آسان بود؛ اما به دلیل شیوع کرونا همه چیز به رفت و تولید وقت زیادی از او گرفت. او همیشه با اسم بازی ‌ آرامی پیش می نویسد؛ مثال ‌ های ساده می ‌ کند تا ایده را مطرح کند یا یادداشت ‌ شروع می هدف بازی، تعداد بازیکنان و مکانیک بازی. همچنین از یک صفحه اکسل کند. ‌ ها، امتیازات و...) استفاده می ‌ برای محاسبه و تعادل بازی (تعداد کارت تواند با یک قلم و کاغذ شروع شود. ‌ نمونه اولیه می

در حال حاضر عبدالرحمن در مراحل نهایی تولید یک بازی آموزشی جدید شود. او در ‌ است که توسط «مجلس شباب» توسعه یافته و منتشر می های رومیزی ‌ آینده قصد دارد به طور مداوم مردم قطر و منطقه را در مورد بازی ها شود در واقع از نظر او جامعه بازی ‌ آموزش دهد و موجب افزایش آگاهی آن رومیزی بسیار کوچک است و این باید تغییر کند. های ‌ کند همه انواع بازی ‌ عبدالرحمن به طراحان بازی رومیزی پیشنهاد می ها ‌ پلی هر بازی را درک کنند. سپس آن ‌ رومیزی را بازی کنند تا مکانیک و گیم گوید که همه ‌ توانند با خلق یک بازی، خود را معرفی کنند. از طرفی او می ‌ می ‌ یا سریال ‌ ، تماشای فیلم ‌ مردم سرگرمی را دوست دارند و با خواندن کتاب های دیجیتالی و وقت ‌ تلویزیونی، گوش دادن به موسیقی، بازی با بازی های ‌ برند. بازی ‌ کنند و لذت می ‌ گذراندن با دوستان، وقت آزاد خود را پُر می بخش با دوستان ‌ های لذت ‌ توانند بخشی از این فعالیت ‌ رومیزی هم می توانند بنشینند و با هم بازی کنند. همه باید ‌ و خانواده باشند و همه می وقتی را اختصاص دهند و با نزدیکان خود بازی رومیزی بازی کنند. به طور ها است و در کل برای تمام ‌ های ویدئویی، به معنای رشد بازی ‌ کلی رشد بازی دهندگان و ناشران و کسب و کار خوب است. ‌ توسعه

شرکت کرد Geekdom با بازی رومیزی «مدیر کبیر» در 2019 عبدالرحمندر سال نسخه انگلیسی 2021 و عموم مردم در آن زمان از بازی مطلع بودند. آخر نوامبر رئیس بزرگ را برای اولین بار در یک نمایشگاه عمومی ارائه داد. برای او شرکت های ‌ کننده است؛ زیرا به مردم روش بازی با بازی ‌ همیشه سرگرم Geekdom در کند. در قطر ‌ ها معرفی می ‌ ها را به آن ‌ دهد و همچنین بازی ‌ رومیزی را آموزش می آید و او سعی ‌ ها خوششان می ‌ ها وجود دارند که از این نوع بازی ‌ برخی از ملیت های بیشتری گسترش دهد. ‌ کند این سرگرمی را به ملیت ‌ می

21

www . polmagazine . com

www . s w a r o v s k i . c om

جز آن دسته از Swarovski (سواروسکی) آشنا نباشد. برند Swarovski های تزئینی است که با برند تاپ و معروف ‌ مند به جواهرات و کریستال ‌ کمتر عالقه را معموال با آن نشان معروف Swarovski بار شنیده است. ‌ برندهایی است که این روزها هرکس قدری اهل طال و جواهرات مد روز باشد، اسمش را حداقل یک ترین برندهای جواهرات و کریستال لوکس در دنیاست که چند ‌ ترین و البته تاپ ‌ شناسند. این برند در حال حاضر یکی از محبوب ‌ «قو» بر روی محصوالتش می های ‌ با تولید بهترین کریستال Swarovski سال است که 120 بینیم. بیش از ‌ های درخشانش را بر روی هر نوع اکسسوری و لوازم تزیینی می ‌ سالی است نگین خورده جهان، خود را از رقبایش متمایز کرده است. این برند معروف مربوط به کشور اتریش است و عالوه بر تولید جواهرات و کریستال به تولید لوازم ‌ تراش از بهترین مواد اولیه برای تولید محصوالت معروف خود Swarovski ها نیز فعالیت دارد. ‌ از جمله شیشه عینک، عدسی تلسکوپ، دوربین اسلحه Optics دهند، ارزش خرید دارند. ‌ بسیار گران قیمت هستند، ولی در مقایسه با کیفیتی که به شما ارائه می Swarovski کند. درست است که جواهرات ‌ استفاده می

در جمهوری چک فعلی متولد شد. در آن 1862 اکتبر 24 در Daniel Swarovski بری مشغول بود و یک کارگاه کوچک ‌ به شیشه Bohemia در Daniel زمان پدر از کودکی با دنیای برش و شیشه آشنا Daniel بری داشت. از همین رو ‌ شیشه های نوجوانی فعالیت خود را در همان کارگاه کوچک پدرش آغاز ‌ بود و در سال 1883 در سال Daniel کم مهارت الزم را در این زمینه را بدست آورد. ‌ کرد تا کم که دیگر در زمینه برشکاری شیشه مهارت کافی را پیدا کرده بود در بازدید های کریستال در وین با خانواده «ویس» آشنا شد. این ‌ از اولین نمایشگاه برای ورود به دنیا طال و جواهرات بود. چرا که پس Daniel آشنایی اولین قدم و پسر خانواده ویس اولین شرکت طال و جواهراتشان Daniel از این آشنایی با اختراع یک دستگاه برش Daniel بود که 1891 را تاسیس کردند. در سال

دستگاهی اختراع کرده Daniel کریستال، تحویل بزرگی را در این حوزه رقم زد. های ‌ های دستی با استفاده از برق آبی در ایجاد برش ‌ بود که برخالف روش 1910 تا 1891 گرفت.از سال ‌ های کریستال مورداستفاده قرار می ‌ دقیقیاز شیشه و شرکایش مشغول توسعه تجارت خود بودند تا درنهایت در سال Daniel سازی خود را تأسیس کرد؛ اما با شروع جنگ ‌ کارخانه شیشه Swarovski 1910 تا سال Swarovski های ‌ جهانی اول فعالیت این کارخانه و مجموعه شرکت فعالیت خود را از سر 1920 در سال Swarovski به طور کلی متوقف شد. 1915 مدت این کمپانی ضرر و ‌ گرفت؛ اما وقوع جنگ جهانی اول و تعطیلی طوالنی زیان زیادی ایجاد کرده بود، به همین دلیل این شرکت تا وقوع جنگ جهانی ها نتوانست افتخار یا شهرت خاصی کسب کند. ‌ دوم و تعطیلی مجدد کارخانه

22

المللے ‌ مجله فارسے زبان بین مجله پـــــــل،

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40 Page 41 Page 42 Page 43 Page 44 Page 45 Page 46 Page 47 Page 48 Page 49 Page 50 Page 51 Page 52 Page 53 Page 54 Page 55 Page 56 Page 57 Page 58 Page 59 Page 60 Page 61 Page 62 Page 63 Page 64 Page 65 Page 66 Page 67 Page 68 Page 69 Page 70 Page 71 Page 72 Page 73 Page 74 Page 75 Page 76 Page 77 Page 78 Page 79 Page 80 Page 81 Page 82 Page 83 Page 84

Powered by