POL Magazine No.20 Georgia

فردیسرضوانی منحصر به فرد و جسور باشید و از متفاوت بودن نترسید مصاحبه اختصاصے پُل با متولد کشور ایران و شهر تهران ‌ «فردیس رضوانی» موسس و مدیرعامل کمپانی خودروسازی «رضوانی موتورز» است. او کالیفرنیا سکونت دارد. فردیس Orange County هاست که به آمریکا مهاجرت کرده و در حال حاضر در ‌ است؛ اما سال به عنوان یک پسر جوان، آرزو داشت مانند پدرش خلبان جنگنده شود. او به منظور ایجاد هیجانی شبیه به پرواز با جت ، تصمیم گرفت تا یک خودروی سوپر اسپورت بسازد که به رانندگان این فرصت را بدهد تا همان هیجان 4 -F جنگنده را پشت فرمان ماشین تجربه کنند. همین موضوع در لوگوی کمپانی رضوانی هم نشان داده شده است. G و نیروی ای ‌ های او در صنعت حمل و نقل هوایی و فرمان است و همچنین نوارهای مسابقه ‌ هایی که نشان دهنده ریشه ‌ بال دهنده تعهد این برند به رانندگی است. آقای رضوانی با هدف اینکه تعریف جدیدی از وسایل نقلیه با پتانسیل ‌ که نشان کامل خود ارائه دهد، تیمی قوی از طراحان، سازندگان، مهندسین و کارشناسان با توانایی باال را گرد هم آورده است. این کند ‌ کنند. مجله پُل شما را دعوت می ‌ نظیرترین وسایل نقلیه روی کره زمین را تولید می ‌ فردترین و بی ‌ تیم یکی از منحصربه ترین ایرانیان جهان بهره ببرید. ‌ های ارزشمند یکی از موفق ‌ تا از صحبت

9

www . polmagazine . com

Powered by