POL Magazine No.10 Turkey

Mantı

ای از ‌ لقـمه ای ‌ سفره ترکیه

ترین غذاهای سنتی ‌ ترین و راحت ‌ مانتی یکی از در دسترس توانید ‌ این غذا وجود دارد. می ‌ ترکیه است. دو راه برای تهیه های آماده ‌ آن را به صورت آماده از فروشگاه تهیه کنید. مانتی را بجوشانید و بعد با اضافه کردن سس و ماست و سیر غذای شما آماده است یا اینکه خودتان آن را آماده کنید که ‌ شود. برای تهیه ‌ تر می ‌ کمی زمان نیاز دارد و البته خوشمزه این غذا باید اول آرد، تخم مر غ و کمی نمک را به شکل خمیر دربیاورید. اگر خمیر سفت شد کمی آب ولرم به آن اضافه کنید. این خمیر باید داخل یخچال استراحت کند تا برای پخت آماده شود. برای مواد داخل مانتی ابتدا پیاز را رنده و سرخ کنید. آب پیاز را بگیرید تا زود نسوزد. گوشتی که خوب ها به پیاز اضافه کنید و ‌ چرخ شده باشد را به همراه ادویه بعدی بسیار ساده است. سطحی ‌ مواد را تفت دهید. مرحله را آرد پاشی کنید و خمیر را با وردنه روی آن باز کنید. خمیر را های کوچک برش بزنید. باید مواد را وسط تکه ‌ به شکل مربع خمیر کوچک مربعی شکل قرار دهید و خوب فشار دهید تا های کوچک مانتی ‌ مواد بیرون نزند و خمیر باز نشود. بقچه اید قرار دهید تا به ظرف ‌ را در ظرفی که کف آن را آرد پاشیده نچسبند. در یک ظرف مخلوطی از آب و نمک درست کنید. ها را به ‌ اجازه دهید آب به نقطه جوش برسد. سپس مانتی دقیقه ۱۵ آب جوش اضافه کنید. بعد شعله را کم کنید و سس ‌ ها، سراغ تهیه ‌ پختن مانتی ‌ ها را بپزید. در فاصله ‌ مانتی بروید. کمی کره یا روغن زیتون در تابه بریزید و رب گوجه را به آن اضافه کنید. کمی صبر کنید تا به اصطالح رب باز شده و تر شود. با احتیاط کمی آب به رب و روغن ‌ رنگش کمی تیره هایی مانند فلفل سیاه و ‌ اضافه کنید. در این مرحله ادویه پودر پاپریکا را هم اضافه کنید. مخلوطی از ماست و سیر ها باید از ‌ دقیقه، مانتی ۱۵ رنده شده هم آماده کنید. پس از ها را آبکش کنید. ابتدا ‌ نظر حجم دو برابر شده باشند. مانتی سس قرمز و بعد ماست و سیر را روی مانتی بریزید. برای تزئین از پودر پاپریکا و سماق استفاده کنید.

مواد الزم: پیمانه ۲ آرد

عدد ۱ تخم مر غ نمکبسیار کم عدد ۱ پیاز رندهشده گرم ۲۵۰ گوشت چر خ کرده قاشق ۲ رب کره دو قاشق

فلفل سیاه به میزان دلخواه ماست و سیر به میزان دلخواه نعناع خشک و پودر پاپریکا و سماق به میزان دلخواه آب به میزان الزم

66

المللے ‌ مجله فارسے زبان بین مجله پـــــــل،

Powered by